پارسه
نوگام
همپا
عالم زاده

پذیرش کارشناسی ارشد استاد محور پژوهشکده مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی ۱۴۰۲

اطلاعیه پذیرش کارشناسی ارشد استاد محور بدون آزمون پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ منتشر شد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مسترتست، مطابق اطلاعیه این دانشگاه، پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در اجرای سیاستهای هدایت و حمایت از دانشجویان برتر برای ورود به دوره کارشناسی ارشد با استناد به آیین نامه کارشناسی ارشد استاد محور برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در چارچوب نظام آموزش عالی و به منظور انجام پژوهش‌های مورد نیاز در رشته های اقتصاد اسلامی، مدیریت اسلامی، تعلیم و تربیت اسلامی و فقه و حقوق اسلامی بنا به تقاضای اساتید محترم راهنما با رعایت کامل مقررات مربوط، دانشجو میپذیرد.

عناوین طرح های کارشناسی ارشد استاد محور پژوهشکده مطالعات اسلامی ۱۴۰۲ دانشگاه فردوسی مشهد

عناوین دارای پذیرش  کارشناسی ارشد استاد محور دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به شرح زیر می باشند:

 • رشته مدیریت دولتی – مدیریت توسعه منابع انسانی
  • حکمرانی اخلاقی از نگاه آموزه‌های دینی

  • تعالی سازمانی با رویکرد اسلامی

اساتید: دکتر فریبرز رحیم نیا – دکتر مصطفی کاظمی- دکتر یعقوب مهارتی.

 • رشته علوم اقتصادی – توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
  • الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

  • اقتصاد مقاومتی و مردمی‌سازی اقتصاد

  • عدالت و محرومیت‌زدایی

  • تربیت اقتصادی

اساتید: دکتر سید محمدجواد رزمی- دکتر مصطفی سلیمی فر- دکتر علی اکبر ناجی میدانی.

 • رشته روان‌شناسی تربیتی
 • رشته روان‌شناسی عمومی
 • رشته علوم تربیتی – تحقیقات آموزشی
 • رشته علوم تربیتی – آموزش و بهسازی منابع انسانی
 • رشته علوم تربیتی – مدیرت آموزشی
 • رشته علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی 
  • مختصات عناصر برنامه درسی توحید محور مبتنی بر آموزه‌های قرآن، حدیث و سنت.

  • بررسی فرصت‌ها یا تهدیدهای دانشگاههای تک جنسیتی (در نظر و در عمل)

  • شناسایی ویژگی‌های دانش آموز تراز اسلامی – ایرانی از منظر رهبری

  • ارزشیابی عناصر برنامه درسی مدارس از حیث تربیت دانش آموزان در تراز سند تحول بنیادین

  • موانع و فرصت‌های عفاف و حجاب در برنامه درسی اجرا شده آموزش و پرورش

  • تکوین فنی برنامه درسی پنهان به منظور توسعه ارزشگذاری پوشش اسلامی در دانش آموزان

  • واکاوی مبانی فلسفی، انسان شناسی و غایت شناسی در درمان‌های معنوی معاصر

  • مطالعه تطبیقی درمان‌های معاصر با درمان اسلام محور در معنویت درمانی

  • مدل یابی نظریه‌های آسیب شناسی روان در رویکردهای رواندرمانگری معنوی

  • بررسی مقایسه‌ای اثربخشی فنون روان درمانگری معنوی خداسو (SMP) با رویکردهای رواندرمانگری معاصر (شناختی رفتاری و تکنولوژیکال)

  • ساخت، هنجاریابی و اعتباریابی پرسشنامه برای سازه‌های درمان‌های معنوی

  • حوزه تربیت جنسی

  • رویکرد تربیت جنسی خانواده محور مبتنی بر رشد

  • موضوعات برای پرورش زیر بنایی روانشناختی هویت جنسی مطلوب در کودکان و یا تدوین پروتکل برای کودکان دارای دشواری‌ها هویت یابی جنسی

اساتید: دکتر محمود سعیدی رضوانی – دکتر بهروز مهرام – دکتر محمد سعید عبدخدایی – دکتر سید محسن اصغری نکاح.

 • رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ماهیت گارانتی آثار و احکام آن درفقه امامیه و حقوق ایران. یافقه تطبیقی

  • حقوق رقابت و دفاع ازتمامیت بازار در فقه امامیه

  • نقش رفاه و آسایش و لطیف شدن زندگی عمومی انسان در عصر حاضر در استنباط فقهی جزایی

  • جایگاه اصل عدالت و انصاف در استنباط احکام معاملات

اساتید: دکتر عباسعلی سلطانی، دکتر محمدتقی فخلعی.

کارشناسی ارشد استاد محور دانشگاه فردوسی مشهد

زمان ثبت نام کارشناسی ارشد استاد محور پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی

ضروری است متقاضیان در صورت احراز شرایط شیوه نامه نسبت به مکاتبه با اساتید گروه‌های تخصصی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد از طریق پست الکترونیکی مندرج در وبگاه پژوهشکده و یا جلسات حضوری با ایشان نسبت به ارائه مدارک و ثبت درخواست اقدام نمایند.

 • زمان اجرای این فرآیند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ خواهد بود.

شرایط ثبت نام ارشد استاد محور پژوهشکده مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

۱- دانشگاه اختیار دارد از دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی بهمن ۹۷ و مهرماه ۹۸ که پس از شش نیمسال، سه چهارم کل واحدهای درسی را گذرانده و به لحاظ میانگین کل در محدوده بیست درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی در دانشگاه خود باشند، پذیرش نماید.

تبصره ۱: طبق ابلاغیه جدید معاون محترم آموزشی وزارت عتف، دانشجویانی که به دلیل مرتبط با بیماری کرونا، حذف واحد داشته اند، با کسر ۴ واحد از مجموع سه چهارم واحدهای درسی، مجاز به شرکت در فرایند پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان می باشند.

تبصره ۲: دارا بودن حداقل معدل ۱۶ در رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و حداقل معدل ۱۷ برای رشته های علوم انسانی و سایر رشته‌ها الزامی است.

تبصره ۳: چنانچه ۲۰ درصد برتر دانشجویان حائز شرایط، به دلیل انصراف یا عدم تقاضا، از تسهیلات مربوط استفاده نکردند و ظرفیت دو سوم پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد رشته ای تکمیل نشد، در این صورت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد که به لحاظ میانگین کل نمرات جزء ۱۰ درصد برتر بعدی دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود قرار گیرند، نیز می توانند در فراخوان شرکت نمایند.

۲- آخرین مهلت فراغت از تحصیل برای متقاضیان پذیرش بدون آزمون ۱۴۰۲/۶/۳۱ بوده و لازم است طی حداکثر هشت نیمسال دانش آموخته گردند.

تبصره ۱: پذیرش بدون آزمون برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش آموختگی و صرفا برای همان سال امکانپذیر است.

تبصره ۲: درخواست متقاضیان ورودی ۹۹ که در طول شش نیمسال تحصیلی در دوره کارشناسی پیوسته، دانش آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل در مقایسه با میانگین کل هشت نیمسال دانشجویان هم رشته ورودی ۱۳۹۸ جزء ٪۲۰ برتر باشند، به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون قابل بررسی است. ضروری است متقاضیان مشمول این شرایط که تا تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۱ دانش آموخته میشوند، در فراخوان ثبت نام کنند. بررسی درخواست داوطلبان مذکور منوط به ارائه گواهی احراز رتبه در پایان نیمسال ششم خواهد بود.

تبصره ۳: برای دانشجویان تحصیل همزمان در دورشته دانشگاهی به استناد “آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان”، مدت تحصیل ۱۰ نیمسال تحصیلی است و در رشته ای که سایر شرایط این آیین نامه را داشته باشند میتوانند از تسهیلات مربوط بهره‌مند شوند.

تبصره ۴: برای دانشجویان مهمان، انتقالی و تغییر رشته، مدت مجاز از ورود به رشته یا دانشگاه اول تا دانش آموختگی از رشته یا دانشگاه دوم، حداکثر ۸ نیمسال است و مقایسه متقاضیان برای رتبه بندی و تعیین بیست درصد برتر با دانشجویان دانشگاهی انجام میشود که بیشترین واحد درسی خود را با آن‌ها گذرانده اند.

تبصره ۵: طبق ابلاغیه جدید معاون محترم آموزشی وزارت عتف، دانشجویانی که در دوره کارشناسی پیوسته تغییر رشته داشته اند، حداکثر یک نیمسال به سنوات مجاز آن‌ها اضافه می شود.

تبصره ۶: برای دانشجویانی که در طرح کارورزی/کارآموزی بلندمدت در دوره کارشناسی پیوسته خود شرکت کرده اند، به تناسب طول دوره کارورزی (۳تا ۱۲ماه) مدت مجاز حداکثر ده نیمسال تحصیلی است.

تبصره ۷: برای دانشجویانی که در دوره کارشناسی پیوسته خود در دوره های فرعی (گذراندن واحدهای درسی مازاد از سایر رشته ها) شرکت کرده اند، مدت مجاز حداکثر ۹ نیمسال تحصیلی است و رتبه بندی نامبردگان بدون احتساب واحدهای درسی دوره فرعی انجام می شود.

تبصره ۸: برای خانم هایی که در دوره کارشناسی پیوسته خود صاحب فرزند شده اند و از مرخصی بارداری بدون احتساب در سنوات و با تایید دانشگاه استفاده کرده اند، مدت مجاز حداکثر ده نیمسال تحصیلی است.

تبصره ۹: برای دانشجویان موضوع تبصره های ۳، ۵، و ۷ که در مدت نه یا ده نیمسال دانش آموخته میشوند، (به ترتیب) معدل هفت یا هشت نیمسال ایشان با گذراندن سه چهارم واحدهای درسی مصوب، با معدل شش نیمسال دانشجویان هم رشته ای که بیشترین واحدهای درسی خود را با ایشان گذرانده اند مقایسه می شود.

تبصره ۱۰: برای دانشجویانی که بر اساس برنامه درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی در مدت نه یا ده نیمسال دانش آموخته میشوند، (به ترتیب) معدل هفت یا هشت نیمسال ایشان با گذراندن سه چهارم واحدهای درسی مصوب، بررسی می شود.

نکات مهم:

۱- درخواست برگزیدگان رتبه های ۱تا ۱۵ نهایی المپیادهای علمی دانشجویی برای ورود به همان رشته یا رشته های مرتبط، با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد سازمان سنجش آموزش کشور به صورت مازاد بر ظرفیت قابل بررسی می باشد.

۲- اتباع غیر ایرانی «مقیم ایران» ورودی دوره کارشناسی پیوسته سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و بعد از آن در صورت داشتن شرایط میتوانند از تسهیلات این فراخوان استفاده کنند.

۳- متقاضیان در هر مجموعه رشته میتوانند حداکثر دو رشته- گرایش را به ترتیب اولویت انتخاب نمایند.

۴- در صورت حذف گرایش یا تغییر ظرفیت، تقاضای داوطلب هیچ حقی برای وی ایجاد نمی نماید.

۵- اسامی دانشگاه های مشمول این فراخوان عبارتند از:

دانشگاه های گروه الف: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه اصفهان، دانشگاه تبریز، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه علم و صنعت ایران.

دانشگاه های گروه ب: دانشگاه اراک، دانشگاه ارومیه، دانشگاه الزهرا (س،) دانشگاه بجنورد، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه بیرجند، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه دامغان، دانشگاه رازی، دانشگاه زابل، دانشگاه زنجان، دانشگاه سمنان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه شاهد تهران، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، دانشگاه صنعتی سهند، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشگاه قم، دانشگاه کاشان، دانشگاه کردستان، دانشگاه گلستان، دانشگاه گیلان، دانشگاه لرستان، دانشگاه مازندران، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه مراغه، دانشگاه ولیعصر رفسنجان، دانشگاه یاسوج، دانشگاه یزد.

تبصره ۱: برای دانشگاههای گروه (ب) صرفا دانشجویان دارای رتبه های اول تا سوم (در بین حداقل ۲۰ نفر دانشجوی هم رشته- هم ورودی) می توانند در این فراخوان شرکت نمایند.

۶- دانشجویان کارشناسی دوره های مجازی، نیمه حضوری یا غیر حضوری، پردیس بین الملل، پردیسهای خودگردان دانشگاه های دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی، موسسات آموزش عالی آزاد، مراکز آموزش عالی، دانشگاه های جامع علمی- کاربردی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه های وابسته به دستگاه اجرایی، پذیرفته شدگان آزمونهای اختصاصی (داخلی)، دارندگان مدارک حوزوی معادل کارشناسی و نیز دانش آموختگان کارشناسی دانشگاه های خارج کشور مجاز به شرکت در فراخوان دانشگاه نمی باشند.

 • مدارک این دسته از دانشجویان در صورت ارائه درخواست بررسی نخواهد شد و وجه پرداختی نیز عودت نخواهد شد.

تبصره ۱: صرفا دانشجویان دارای رتبه های اول تا سوم (در بین حداقل ۲۰ نفر دانشجوی هم رشته-هم ورودی) واجد شرایط دانشگاه های خیام، سجاد، امام رضا (ع،) علوم اسلامی رضوی، علوم قرآنی، فرهنگیان مراکز استان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، واحد تهران جنوب، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و دانشگاه امام صادق (ع) می توانند در این فراخوان شرکت نمایند.

۷- پذیرفته شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره های تحصیلات تکمیلی به محض ورود به دانشگاه مشمول مقررات آموزشی می شوند.

۸- طبق مقررات آموزشی کشور، حضور تمام وقت دانشجو در دانشگاه الزامی است.

۹- متقاضیان شاغل در وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات و نهادهای دولتی باید قبل از ثبت نام موافقت کتبی و بدون قید وشرط محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل دریافت و ارائه نمایند.

۱۰- درخواست داوطلبان دارای شرایط عمومی پذیرش همراه با سوابق آموزشی و پژوهشی ایشان پس از بررسی اولیه در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه، به دانشکده/گروه های آموزشی مربوط جهت بررسی وضعیت متقاضیان و اعلام نتایج نهایی ارجاع داده می شود.

۱۱- دارا بودن حداقل شرایط عمومی و اختصاصی مذکور به هیچ عنوان به منزله پذیرش داوطلب نیست و پذیرش نهایی منوط به پذیرش توسط گروه مربوط و تأیید سازمان سنجش آموزش کشور است. بنابراین به داوطلبان توصیه می شود مراحل و پیشنیازهای آزمون عادی ورود به دوره کارشناسی ارشد را نیز دنبال نمایند.

۱۲- متقاضیان در صورت داشتن شرایط حداقلی مذکور، لازم است نسبت به بارگذاری مدارک لازم در سامانه ثبت نام و در بازه زمانی اعلام شده اقدام نمایند. در صورت احراز هرگونه مطلب خلاف واقع در مدارک ارسالی داوطلب در هر مرحله از ثبت نام و یا تحصیل، از ادامه تحصیل وی جلوگیری به عمل خواهد آمد و مسئولیت عواقب آن بر عهده داوطلب خواهد بود.

۱۳- وجه پرداختی بابت بررسی پرونده بوده و در صورت‌ عدم پذیرش و یا واریز اشتباه، قابل استرداد نیست.

۱۴- تغییر رشته، گرایش و محل تحصیل بعد از قبولی و کسب پذیرش، به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.

۱۵- درخواست داوطلبانی که در مهلت مقرر ثبت نام اینترنتی نکرده باشند و یا مدارک بارگذاری شده (اسکن شده) آن‌ها ناخوانا و نامرتبط باشد، بررسی نخواهد شد.

۱۶- پس از اتمام بررسی پرونده های ارسالی، اسامی پذیرفته شدگان اولیه از طریق سایت معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد به نشانی vpap.um.ac.ir اعلام خواهد شد.

۱۷- پس از اعلام نتایج، پذیرفته شدگانی که تمایل به انصراف دارند، میتوانند در موعد مقرر اعلام شده در اطلاعیه پذیرش نسبت به تکمیل فرم انصراف اقدام نمایند.

مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد استاد محور پژوهشکده مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۴۰۲

(موارد ستاره دار الزامی است):

* ۱- تصویر عکس پرسنلی

* ۲- تصویر کارت ملی

* ۳- آخرین ریز نمرات دوره کارشناسی

* ۴- گواهی رتبه و معدل از آموزش دانشگاه محل تحصیل (مطابق فرم خام گواهی رتبه-معدل)

* ۵- خلاصه سوابق آموزشی و پژوهشی (رزومه علمی در قالب فایل PDF) رزومه متنی است که شامل اطلاعاتی مانند اطلاعات شخصی، پیشینه تحصیلی، سوابق آموزشی و پژوهشی، تجربه های کاری، توانایی ها، مهارت‌ها و… می شود.

* ۶- مبلغ دویست هزار تومان بابت هزینه ثبت نام که داوطلب به شماره حساب دانشگاه فردوسی مشهد نزد بانک مرکزی ایران پرداخت مینماید. (هزینه ثبت نام به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.)

۷- توصیه نامه از استاد (ان) دانشگاه

۸- کارنامه قبولی دوره کارشناسی

۹- گواهی برگزیدگی در المپیاد علمی-دانشجویی کشوری

۱۰- گواهی برگزیدگی در جشنواره های معتبر بین المللی و داخلی یا گواهی جوایز معتبر

۱۱- گواهی دانشجوی ممتاز

۱۲- گواهی دانشجوی نمونه کشوری

۱۳- مقالات منتشر شده در مجلات و یا نامه پذیرش مقالات

۱۴- مقالات ارائه شده در کنفرانس های معتبر بین المللی و داخلی به همراه گواهی شرکت در کنفرانس

۱۵- گواهی خاتمه طرح های پژوهشی

۱۶- گواهی ثبت اختراع به همراه تأییدیه علمی یا گواهی ثبت شرکت دانش بنیان

۱۷- تصویر جلد کتاب تألیف شده یا ترجمه شده و صفحه اطلاعات انتشار کتاب

** قابل ذکر است، موضوعات پایان نامه و رساله رشته‌های ذکر شده با رویکرد اسلامی است.

* پذیرش نهایی متقاضیان منوط به تأیید سایت نان و سازمان سنجش آموزش کشور است.

 
ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات