صفحه اصلی/معرفی گروه علوم انسانی کارشناسی ارشد/کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی 1

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی (۱) (کد ۱۱۴۹)

۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۶:۵۳:۰۱۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی 1|

مجموعه مدیریت دفاعی (1) یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم [...]

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی (۱) (کد ۱۱۴۹)

۱۳۹۸/۸/۲۸ ۹:۰۲:۲۸۹ دی, ۱۳۹۱|کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی 1, منابع کنکور|

مطابق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 99 که از سوی سازمان سنجش [...]

Go to Top