//کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی 1

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی (۱) (کد ۱۱۴۹)

1397/11/1 15:11:272 فروردین, 1397|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی 1|

مجموعه مدیریت دفاعی (1) یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم [...]

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی (۱) (کد ۱۱۴۹)

1398/8/28 12:32:289 دی, 1391|کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی 1, منابع کنکور|

مطابق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 99 که از سوی سازمان سنجش [...]