همه ی نوشته ها در: معرفی گروه علوم پایه کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ رشته علوم اطلاعاتی برگزار شد. داوطلبان عزیز می‌توانند دفترچه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد این رشته شامل گرایش‌های: ۱- بیوتروریسم ۲- علوم جرم‌شناسی امنیتی را از طریق لینک‌ زیر به صورت …

آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ رشته علوم شناختی برگزار شد. داوطلبان عزیز می‌توانند دفترچه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد این رشته شامل گرایش‌های: ۱- ذهن، مغز و تربیت ۲- روان شناسی شناختی ۳- توانبخشی شناختی را …

آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ رشته تاریخ و فلسفه علم برگزار شد. داوطلبان عزیز می‌توانند دفترچه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد این رشته شامل گرایش‌های: ۱- فلسفه علم ۲- تاریخ علم را از طریق لینک‌ زیر …

آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ رشته اقیانوس‌شناسی فیزیکی برگزار شد. داوطلبان عزیز می‌توانند دفترچه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد این رشته را از طریق لینک‌ زیر به صورت رایگان دانلود نمایند. دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد …

آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ رشته زیست‌شناسی دریا برگزار شد. داوطلبان عزیز می‌توانند دفترچه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد این رشته شامل گرایش‌های: ۱- جانوران دریا ۲- بوم‌­شناسی دریا ۳- آلودگی دریا ۴- گیاهان دریا را …

آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ رشته زیست‌شناسی جانوری برگزار شد. داوطلبان عزیز می‌توانند دفترچه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد این رشته شامل گرایش‌های: ۱- فیزیولوژی ۲- بیوسیستماتیک ۳- سلولی و تکوینی را از طریق لینک‌ زیر …

آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ رشته زیست‌شناسی گیاهی برگزار شد. داوطلبان عزیز می‌توانند دفترچه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد این رشته شامل گرایش‌های: ۱- فیزیولوژی ۲- سیستماتیک و بوم‌شناسی ۳- سلولی و تکوینی را از طریق …

آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ رشته علوم کامپیوتر برگزار شد. داوطلبان عزیز می‌توانند دفترچه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد این رشته شامل گرایش‌های: ۱- علوم کامپیوتر ۱- محاسبات علمی ۲- الگوریتم و نظریه محاسبه ۳- نظریه …

آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ رشته ریاضی برگزار شد. داوطلبان عزیز می‌توانند دفترچه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد این رشته شامل گرایش‌های: ۱- ریاضی محض ۱- جبر ۲- آنالیز ۳- هندسه (توپولوژی) ۲- ریاضی کاربردی ۱- …

آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ رشته آمار برگزار شد. داوطلبان عزیز می‌توانند دفترچه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد این رشته شامل گرایش‌های: ۱- آمار ریاضی ۲- بیم‌سنجی ۳- آمار اجتماعی و اقتصادی را از طریق لینک‌ …

آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ رشته زیست‌شناسی سلولی و مولکولی برگزار شد. داوطلبان عزیز می‌توانند دفترچه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد این رشته شامل گرایش‌های: ۱- زیست‌شناسی سلولی و مولکولی ۲- ژنتیک ۳– میکروبیولوژی ۱- میکروب …

آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ رشته فوتونیک برگزار شد. داوطلبان عزیز می‌توانند دفترچه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد این رشته شامل گرایش‌های: ۱- فوتونیک ۲- الکترواپتیک را از طریق لینک‌ زیر به صورت رایگان دانلود نمایند. …

کانال تلگرام کارشناسی ارشد

زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 98 سراسری و آزاد

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:

موضوعات اصلی

مشاوره کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد بدون کنکور استعداد درخشان

 شهریه کارشناسی ارشد شبانه ، آزاد ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی

 منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 کارشناسی ارشد پردیس

 زبان کارشناسی ارشد

خیریه بچه های آسمان