دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد

در این صفحه لینک دانلود سوالات کنکور ارشد سال های ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ در گروه های مختلف قرار گرفته است.

تا سال ۱۳۹۵، آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری و آزاد به صورت مجزا برگزار می شد و بنابراین نمونه سؤالات کنکور ارشد سراسری و آزاد متفاوت از یکدیگر بود.

اما از سال ۹۶ با ادغام آزمون ارشد سراسری و آزاد، یک آزمون برای پذیرش در هر دو دانشگاه سراسری و آزاد برگزار می شود و سؤالات آزمون به صورت یکپارچه طرح می‌شود. بنابراین دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد سراسری می تواند برای متقاضیان دانشگاه های آزاد و سراسری مفید واقع شود.

برای دانلود سؤالات هر گروه آزمایشی کنکور کارشناسی ارشد بر روی تصویر مربوط کلیک کنید.

دانلود سوالات کنکور ارشد 90 ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 ، 95 ، 96 و 97 و 98 و 99 ازاد و سراسری رشته های علوم انسانی

دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور ارشد ازاد و سراسری

دانلود سوالات و پاسخنامه کلیدی ازمون کارشناسی ارشد ازاد و سراسری

دانلود دفترچه سوالات تست کنکور ارشد

دانلود سوالات کنکور ارشد هنر

دانلود رایگان تست های کنکور ارشد دامپزشکی

 

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد علوم انسانی ۹۹

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زبان و ادبیات فارسی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم جغرافیایی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زبان عربی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم اقتصادی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم ورزشی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ تاریخ دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم اجتماعی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زبان های باستانی ایران دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زبان شناسی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم قرآن و حدیث دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ فقه و حقوق
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ فلسفه و کلام دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ الهیات و معارف اسلامی – ادیان
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن) دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ فلسفه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم تربیتی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علم اطلاعات و دانش شناسی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زبان فرانسه دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زبان انگلیسی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زبان روسی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زبان آلمانی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مدیریت جهانگردی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ حقوق
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ ایران شناسی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ آموزش زبان ژاپنی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زبان و ادبیات اردو دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مطالعات جهان دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ باستان شناسی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ روانشناسی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ حسابداری
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مطالعات زنان دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم ارتباطات اجتماعی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مددکاری اجتماعی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مدیریت
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مشاوره دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مدیریت دریایی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ امور فرهنگی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ محیط زیست
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ اطلاعات و حفاظت اطلاعات دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مدیریت کسب و کار و امور شهری
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مدیریت دفاعی (۱) دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مدیریت دفاعی (۲)
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مدرسی معارف اسلامی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ اطلاعات
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مطالعات دفاعی استراتژیک دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ اطلاعات استراتژیک
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ آماد دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مدیریت بحران
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم اطلاعات و حفاظت اطلاعات دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ پدافند غیرعامل
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ فرماندهی و مدیریت انتظامی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین
دانلود سوالات کنکور ارشد ۹۹ علوم تربیتی
 

 

دانلود سوالات کنکور ارشد علوم پایه ۹۹

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم زمین دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ ژئوفیزیک و هواشناسی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ شیمی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ فیزیک
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ فوتونیک دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زیست شناسی سلولی و مولکولی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ آمار دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ ریاضی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم کامپیوتر دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زیست شناسی گیاهی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زیست شناسی جانوری دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم محیط زیست
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زیست شناسی دریا دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ اقیانوس شناسی فیزیکی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ تاریخ و فلسفه علم دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم شناختی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم اطلاعاتی  

 

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی ۹۹

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی برق دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی نفت
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی پلیمر دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی معماری کشتی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی شیمی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی صنایع
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی در سوانح طبیعی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی نقشه برداری
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی عمران دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی مکانیک
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی معدن دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی مواد و متالورژی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ نانومواد دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی کامپیوتر دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی هوافضا
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی نساجی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی پلیمر – صنایع رنگ دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی طراحی محیط زیست
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ ایمنی، بهداشت و محیط زیست

 

سوالات کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی ۹۹

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی مرتع و آبخیزداری دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم و مهندسی آب
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زراعت و اصلاح نباتات دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ اقتصاد کشاورزی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی باغبانی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ ترویج و آموزش کشاورزی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی جنگل دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم دام و طیور دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی شیلات
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی صنایع غذایی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ حشره شناسی کشاورزی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ بیماری شناسی گیاهی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم و مهندسی محیط زیست دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مدیریت و کنترل بیابان دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ اکوهیدرولوژی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ بیوتکنولوژی کشاورزی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ توسعه روستایی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مدیریت کشاورزی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی فضای سبز  

 

دانلود سوالات کارشناسی ارشد هنر ۹۹

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ طراحی شهری
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ معماری دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ نمایش عروسکی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ هنرهای نمایشی و سینما
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ هنرهای تصویری و طراحی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ هنرهای پژوهشی و صنایع دستی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ هنرهای موسیقی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ هنرهای ساخت و معماری
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ طراحی صنعتی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ فرش
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ طراحی پارچه و لباس  

 

دانلود سوالات کنکور ارشد ۹۹ دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ انگل شناسی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ فیزیولوژی دامپزشکی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ قارچ شناسی دامپزشکی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ بافت شناسی دامپزشکی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ باکتری شناسی دامپزشکی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ ایمنی شناسی دامپزشکی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ بیوشیمی بالینی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ سم شناسی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ پیشگیری بیماری های دامی

 

آیا سوالات کنکور ارشد آزاد و سراسری متفاوت است؟

از سال ۹۶ که کنکور ارشد سراسری و آزاد به صورت یکپارچه برگزار می‌شود، سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد هم یکسان است. در واقع داوطلبان در یک کنکور شرکت می کنند.

آیا سازمان سنجش کلید سوالات ارشد را منتشر می کند؟

بله، در طی سال های اخیر، سازمان سنجش، کلید اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد را منتشر می کند.

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد