پارسه
نوگام
همپا

دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد گروه هنر

نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد گروه هنر از سال ۸۷-۹۹ جهت دانلود رایگان در اختیار داوطلبان می باشد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

داوطبان متقاضی رشته های هنر می توانند تمام سوالات آزمون گروه امتحانی خود را از سال ۸۷ تا ۹۹ به راحتی از این سایت دانلود نمایند.

برای دانلود سوالات سایر گروه های آزمایشی کنکور کارشناسی ارشد، به صفحه دانلود سوالات کارشناسی ارشد مراجعه فرمایید.

به امید موفقیت تک تک کاربران عزیز مستر تست

5.honar

header-soal-1350

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮی، ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری ۹۴-۹۵

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری ۹۳-۹۴

دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری ۹۲-۹۳

دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری،منطقه ای و مدیریت شهری ۹۱

دانلود سوالات کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری ۹۰ 

دانلود سوالات تست ارشد برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری ۸۹

دریافت رایگان تست ارشد رشته برنامه ریزی شهری،منطقه ای و مدیریت شهری ۸۸

دانلود سوال تست ارشد برنامه ریزی شهری،منطقه ای و مدیریت شهری سال ۱۳۸۷

header-soal-1351

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ طراحی شهری

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ طراحی شهری

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ طراحی شهری

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ طراحی شهری

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ طراحی شهری

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ طراحی شهری

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ طراحی شهری

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه طراحی شهری

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه طراحی شهری

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته طراحی شهری ۹۴-۹۵

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته طراحی شهری ۹۳-۹۴

دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه طراحی شهری ۹۲-۹۳

دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته طراحی شهری ۹۱

دانلود سوالات کارشناسی ارشد طراحی شهری۹۰

دریافت رایگان تست ارشد رشته طراحی شهری ۸۸

دانلود سوال تست ارشد طراحی شهری سال ۱۳۸۷

header-soal-1352

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ معماری

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ معماری

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ معماری

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ معماری

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ معماری

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ معماری

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ معماری

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه معماری

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه معماری

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته معماری ۹۴-۹۵

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته معماری ۹۳-۹۴

دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه معماری ۹۲-۹۳

دانلود سوال کارشناسی ارشد مجموعه معماری ۹۱

دانلود سوالات کارشناسی ارشد مجموعه معماری ۹۰

دانلود سوالات تست ارشد مجموعه معماری ۸۹

دریافت رایگان تست ارشد مجموعه معماری ۸۸

دانلود سوالات تست ارشد مجموعه معماری ۱۳۸۷

header-soal-1353

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ حفاظت و مرمت بناها، بافت ها و اشیای فرهنگی – تاریخی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ ﻣﺮﻣﺖ و اﺣﻴﺎی اﺑﻨﻴﻪ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﻲ

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی ۹۴-۹۵

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی ۹۳-۹۴

دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی ۹۲-۹۳

دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی۹۱

دانلود سوالات کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی ۹۰

دانلود سوالات تست ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی ۸۹

دریافت رایگان تست ارشد رشته مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی۸۸

دانلود سوال تست ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی سال ۱۳۸۷

header-soal-1356

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ نمایش عروسکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ نمایش عروسکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ نمایش عروسکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ نمایش عروسکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ نمایش عروسکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ نمایش عروسکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ نمایش عروسکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه نمایش عروسکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه نمایش عروسکی

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته نمایش عروسکی ۹۴-۹۵

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته نمایش عروسکی ۹۳-۹۴

دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه نمایش عروسکی ۹۲-۹۳

دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته نمایش عروسکی ۹۱

دانلود سوالات کارشناسی ارشد نمایش عروسکی سال ۹۰

header-soal-1357

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ هنرهای نمایشی و سینما

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ هنرهای نمایشی و سینما

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ هنرهای نمایشی و سینما

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ هنرهای نمایشی و سینما

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ هنرهای نمایشی و سینما

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ هنرهای نمایشی و سینما

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ هنرهای نمایشی و سینما

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه هنرهای نمایشی و سینما

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه هنرهای نمایشی و سینما

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته هنرهای نمایشی و سینما ۹۴-۹۵

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته هنرهای نمایشی و سینما ۹۳-۹۴

دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما ۹۲-۹۳

دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته هنرهای نمایشی و سینما ۹۱

دانلود سوالات کارشناسی ارشد ۹۰ هنرهای نمایشی و سینما

دانلود سوالات تست ارشد هنرهای نمایشی و سینما ۸۹

دریافت رایگان تست ارشد رشته کارگردانی، هنرهای نمایشی و سینما ۸۸

دانلود سوال تست ارشد کارگردانی ،هنرهای نمایشی و سینما سال ۱۳۸۷

header-soal-1358

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ هنرهای تصویری و طراحی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ هنرهای تصویری و طراحی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ هنرهای تصویری و طراحی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ هنرهای تصویری و طراحی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ هنرهای تصویری و طراحی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ هنرهای تصویری و طراحی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی و ﻃﺮاﺣﻲ

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه هنرهای تصویری و طراحی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه هنرهای تصویری و طراحی

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته هنرهای تصویری و طراحی ۹۴-۹۵

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته هنرهای تصویری و طراحی ۹۳-۹۴

دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای تصویری و طراحی ۹۲-۹۳

دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته هنرهای تصویری وطراحی ۹۱

دانلود سوالات کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی ۹۰ 

دانلود سوالات تست ارشد هنرهای تصویری و طراحی ۸۹

دریافت رایگان تست ارشد رشته هنرهای تصویری وطراحی ۸۸

دانلود سوال تست ارشد تصویر متحرک،هنرهای تصویری وطراحی سال ۱۳۸۷

header-soal-1359

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته هنرهای پژوهشی و صنایع دستی ۹۴-۹۵

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته هنرهای پژوهشی و صنایع دستی ۹۳-۹۴

دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی ۹۲-۹۳

دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته هنرهای پژوهشی و صنایع دستی ۹۱

دانلود سوالات کارشناسی ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی ۹۰ 

دانلود سوالات تست ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی ۸۹

دریافت رایگان تست ارشد رشته هنرهای پژوهشی و صنایع دستی ۸۸

دانلود سوال تست ارشد پژوهش هنر-هنرهای پژوهشی و صنایع دستی سال ۱۳۸۷

header-soal-1360

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ هنرهای موسیقی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ هنرهای موسیقی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ هنرهای موسیقی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ هنرهای موسیقی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ هنرهای موسیقی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ هنرهای موسیقی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ هنرهای موسیقی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه هنرهای موسیقی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه هنرهای موسیقی

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته هنرهای موسیقی ۹۴-۹۵

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته هنرهای موسیقی ۹۳-۹۴

دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای موسیقی ۹۲-۹۳

دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته هنرهای موسیقی ۹۱

دانلود سوالات کارشناسی ارشد هنرهای موسیقی ۹۰

دانلود سوالات تست ارشد هنرهای موسیقی ۸۹

دریافت رایگان تست ارشد رشته هنرهای موسیقی ۸۸

دانلود سوال تست ارشد هنرهای موسیقی سال ۱۳۸۷

header-soal-1361

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ هنرهای ساخت و معماری

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ هنرهای ساخت و معماری

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ هنرهای ساخت و معماری

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ هنرهای ساخت و معماری

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ هنرهای ساخت و معماری

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ هنرهای ساخت و معماری

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ هنرهای ساخت و معماری

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه هنرهای ساخت و معماری

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه هنرهای ساخت و معماری

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته هنرهای ساخت و معماری ۹۴-۹۵

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته هنرهای ساخت و معماری ۹۳-۹۴

دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری ۹۲-۹۳

دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته هنرهای ساخت و معماری ۹۱

دانلود سوالات کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری ۹۰ 

دانلود سوالات تست ارشد هنرهای ساخت و معماری ۸۹

دریافت رایگان تست ارشد رشته هنرهای ساخت و معماری ۸۸

دانلود سوال تست ارشد هنرهای ساخت و معماری سال ۱۳۸۷

header-soal-1362

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ طراحی صنعتی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ طراحی صنعتی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ طراحی صنعتی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ طراحی صنعتی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ طراحی صنعتی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ طراحی صنعتی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ طراحی صنعتی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه طراحی صنعتی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه طراحی صنعتی

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی ۹۴-۹۵

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی ۹۳-۹۴

دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه طراحی صنعتی ۹۲-۹۳

دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی ۹۱

header-soal-1363

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ فرش

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ فرش

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ فرش

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ فرش

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ فرش

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ فرش

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ فرش

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه فرش

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه فرش

دانلود سوالات کارشناسی ارشد مجموعه فرش ۹۴-۹۵

دانلود سوالات کارشناسی ارشد مجموعه فرش ۹۳-۹۴

دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه فرش ۹۲-۹۳

دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته فرش ۹۱

header-soal-1364

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ طراحی پارچه و لباس

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ طراحی پارچه و لباس

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ طراحی پارچه و لباس

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ طراحی پارچه و لباس

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ طراحی پارچه و لباس

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ طراحی پارچه و لباس

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ طراحی پارچه و لباس

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه طراحی پارچه و لباس

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه طراحی پارچه و لباس

دانلود سوالات کارشناسی ارشد مجموعه طراحی پارچه و لباس ۹۴-۹۵

 

دانلود سوالات کنکور ارشد ۱۴۰۳ معماری منظر

دانلود سوالات کنکور ارشد ۱۴۰۲ معماری منظر

دانلود سوالات کنکور ارشد ۱۴۰۱ معماری منظر

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۱۰ نظرات
جدیدترین
قدیمی‌ترین
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
مریم
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۹ ۱۲:۲۴ ب٫ظ

سلام .جواباشو از کجا میشه گرفت؟

فریبا
دی ۲, ۱۳۹۷ ۱:۰۷ ب٫ظ

سلام پاسخنامه هارو از کجا بیاریم؟

zahra
بهمن ۲۱, ۱۳۹۶ ۷:۳۲ ب٫ظ

سلام.پاسخ نامه هاشونم نمیشه بذارید؟ممنون

ناهید
آذر ۱۵, ۱۳۹۶ ۷:۵۰ ب٫ظ

سلام میشه سوالات رشته فلسفه هنر رو هم بزارید؟ ممنون

باران
بهمن ۲۴, ۱۳۹۵ ۱۱:۱۷ ق٫ظ

سلااام
سوالات رشته مرمت آثار تاریخی رو هم میشه بزارید.
ممنون

jts.art
اسفند ۱, ۱۳۹۵ ۱۰:۰۱ ب٫ظ
پاسخ به  باران

هنرهای تصویری و طراحی رو بگیرید

فرناز
آذر ۲۳, ۱۳۹۵ ۹:۵۵ ب٫ظ

رشته ی نقاشی چرا نیست پس؟؟

سارا
فروردین ۲۰, ۱۳۹۵ ۳:۰۲ ب٫ظ

برای هم ی رشته ها هست فقط رشته طراحی لباس نیست ، خواهشا بررسی کنید . متشکرم

سارا
فروردین ۲۰, ۱۳۹۵ ۳:۰۱ ب٫ظ

سلام ، چرا لینک دانلود نمونه سوالات ارشد طراحی لباس رو نداشتید ؟

Yalda
آذر ۲۱, ۱۳۹۴ ۱:۰۲ ق٫ظ

در مورد رشته طراحی لباس و پارچه چیزی نیست برا دانلود.با تشکر