مشاوره تخصصی رایگان کنکور ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 طورانی برق ارشد دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد گروه روحی روان گام

سرفصل های کنکور ارشد رشته های گروه علوم انسانی

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی ( کد ۱۱۰۱ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم جغرافیایی ( کد ۱۱۰۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ( کد ۱۱۰۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان عربی ( کد ۱۱۰۴ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی ( کد ۱۱۰۵ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ( کد ۱۱۰۶ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ( کد ۱۱۰۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی ( کد ۱۱۰۸ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان­ های باستانی ( کد ۱۱۰۹ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان‌شناسی ( کد ۱۱۱۰ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث ( کد ۱۱۱۱ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی – فقه و حقوق ( کد ۱۱۱۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام ( کد ۱۱۱۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی – ادیان ( کد ۱۱۱۴ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن) ( کد ۱۱۱۵ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته فلسفه ( کد ۱۱۱۶ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی (۱) ( کد ۱۱۱۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی ( کد ۱۱۱۹ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان فرانسه ( کد ۱۱۲۰ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی ( کد ۱۱۲۱ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان روسی ( کد ۱۱۲۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی ۲ ( کد ۱۱۲۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان آلمانی ( کد ۱۱۲۴ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی ( کد ۱۱۲۵ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته حقوق ( کد ۱۱۲۶ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته ایران شناسی ( کد ۱۱۲۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان ژاپنی ( کد ۱۱۲۸ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات اردو ( کد ۱۱۲۹ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل ( کد ۱۱۳۰ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مطالعات جهان ( کد ۱۱۳۱ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی ( کد ۱۱۳۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته روانشناسی ۱ ( کد ۱۱۳۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( کد ۱۱۳۴ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان ( کد ۱۱۳۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی ( کد ۱۱۳۸ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی ( کد ۱۱۳۹ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت ( کد ۱۱۴۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مشاوره ( کد ۱۱۴۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت دریایی ( کد ۱۱۴۴ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته امور فرهنگی ( کد ۱۱۴۵ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته محیط زیست ( کد ۱۱۴۶ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته اطلاعات و حفاظت اطلاعات ( کد ۱۱۴۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب و کار و امور شهری ( کد ۱۱۴۸ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت دفاعی (۱) ( کد ۱۱۴۹ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت دفاعی (۲) ( کد ۱۱۵۰ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی ( کد ۱۱۵۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت اطلاعاتی ( کد ۱۱۵۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مطالعات دفاعی، استراتژیک ( کد ۱۱۵۴ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته اطلاعات استراتژیک ( کد ۱۱۵۵ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته آماد ( کد ۱۱۵۶ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت بحران ( کد ۱۱۵۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته پدافند غیرعامل (۱) ( کد ۱۱۵۸ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته پدافند غیرعامل (۲) ( کد ۱۱۵۹ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی ( کد ۱۱۶۰ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین ( کد ۱۱۶۱ )

 

سرفصل های کنکور ارشد رشته های گروه علوم پایه

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم زمین ( کد ۱۲۰۱ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک و هوا شناسی ( کد ۱۲۰۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته شیمی ( کد ۱۲۰۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته فیزیک ( کد ۱۲۰۴ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته فوتونیک ( کد ۱۲۰۵ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی ( کد ۱۲۰۶ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته آمار ( کد ۱۲۰۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته ریاضی ( کد ۱۲۰۸ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر ( کد ۱۲۰۹ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی – علوم گیاهی ( کد ۱۲۱۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی – علوم جانوری ( کد ۱۲۱۴ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم محیط زیست ( کد ۱۲۱۵ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی دریا ( کد ۱۲۱۶ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته اقیانوس شناسی فیزیکی ( کد ۱۲۱۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه علم ( کد ۱۲۱۸ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم شناختی ( کد ۱۲۱۹ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم اطلاعاتی ( کد ۱۲۲۰ )

 

سرفصل های آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه فنی و مهندسی

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق ( کد ۱۲۵۱ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت ( کد ۱۲۵۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر ( کد ۱۲۵۵ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری کشتی ( کد ۱۲۵۶ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی ( کد ۱۲۵۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع ( کد ۱۲۵۹ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت در سوانح طبیعی ( کد ۱۲۶۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری ( کد ۱۲۶۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ( کد ۱۲۶۴ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک ( کد ۱۲۶۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن ( کد ۱۲۶۸ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد و متالوژی ( کد ۱۲۷۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته نانوفناوری-نانومواد ( کد ۱۲۷۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT) ( کد ۱۲۷۶ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر ( کد ۱۲۷۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا ( کد ۱۲۷۹ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی ( کد ۱۲۸۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی ( کد ۱۲۸۵ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر-صنایع رنگ ( کد ۱۲۸۶ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی طراحی محیط زیست ( کد ۱۲۸۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت ( کد ۱۲۹۰ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی ایمنی و بازرسی فنی ( کد ۱۲۹۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی-بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) ( کد ۱۲۹۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست ( کد ۱۲۹۴ )

 

سرفصل های آزمون ارشد رشته های گروه کشاورزی

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری ( کد ۱۳۰۱ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی آب ( کد ۱۳۰۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات ( کد ۱۳۰۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی ( کد ۱۳۰۴ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی باغبانی ( کد ۱۳۰۵ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی ( کد ۱۳۰۶ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی جنگل ( کد ۱۳۰۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک ( کد ۱۳۰۸ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم دام و طیور ( کد ۱۳۰۹ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی شیلات ( کد ۱۳۱۱ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی ( کد ۱۳۱۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کد ۱۳۱۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی ( کد ۱۳۱۴ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی ( کد ۱۳۱۵ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی محیط زیست ( کد ۱۳۱۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم ( کد ۱۳۱۹ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت و کنترل بیابان ( کد ۱۳۲۱ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ( کد ۱۳۲۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته اکوهیدرولوژی ( کد ۱۳۲۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی ( کد ۱۳۲۴ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی ( کد ۱۳۲۵ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی ( کد ۱۳۲۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی فضای سبز ( کد ۱۳۲۸ )

 

سرفصل های کنکور کارشناسی ارشد رشته های گروه هنر

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری ( کد ۱۳۵۰ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته طراحی شهری ( کد ۱۳۵۱ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته معماری ( کد ۱۳۵۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی ( کد ۱۳۵۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته نمایش عروسکی ( کد ۱۳۵۶ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته هنر های نمایشی و سینما ( کد ۱۳۵۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته هنر های تصویری و طراحی ( کد ۱۳۵۸ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته هنر های پژوهشی و صنایع دستی ( کد ۱۳۵۹ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته هنر های موسیقی ( کد ۱۳۶۰ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته هنرهای ساخت و معماری ( کد ۱۳۶۱ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی ( کد ۱۳۶۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته فرش ( کد ۱۳۶۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته طراحی پارچه و لباس ( کد ۱۳۶۴ )

 

سرفصل های کنکور ارشد رشته های گروه دامپزشکی

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی دامپزشکی ( کد ۱۵۰۱ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی دامپزشکی ( کد ۱۵۰۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته قارچ شناسی دامپزشکی ( کد ۱۵۰۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته بافت شناسی دامپزشکی ( کد ۱۵۰۴ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی ( کد ۱۵۰۵ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته ایمنی شناسی دامپزشکی ( کد ۱۵۰۶ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ( کد ۱۵۰۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی بالینی ( کد ۱۵۰۹ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته سم‌شناسی ( کد ۱۵۱۰ )

 
کانال تلگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد

زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98

زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 98 سراسری و آزاد

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:

موضوعات اصلی

مشاوره کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد بدون کنکور استعداد درخشان

 شهریه کارشناسی ارشد شبانه ، آزاد ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی

 منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 کارشناسی ارشد پردیس

 زبان کارشناسی ارشد

خیریه بچه های آسمان