پارسه

دانلود سوالات و کلید کنکور ارشد ۸۹ علوم تربیتی (رایگان)

دریافت سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی شامل گرایش های آموزش و پرورش، تطبیقی ، آموزش و پرورش پیش دبستانی، آموزش و پرورش دبستانی، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی تحصیلی،درسی، تاریخ فلسفه آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت اسلامی، مدیریت آموزشی، آموزش بزرگسالان، تحقیقات آموزشی، تکنولوؤی آموزشی، مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، روانشناسی تربیتی، مشاوره و راهنمایی،مشاوره مدرسه ای، شغلی، خانواده ای و توانبخشی، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

دریافت رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۸۹ علوم تربیتی ۱ کد ۱۱۱۷

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۴

۷۶

۴

۵۱

۱

۲۶

۱

۱

۴

۷۷

۳

۵۲

۱

۲۷

۴

۲

۳

۷۸

۲

۵۳

۴

۲۸

۲

۳

۱

۷۹

۴

۵۴

۴

۲۹

۱

۴

۲

۸۰

۱

۵۵

۳

۳۰

۳

۵

۴

۸۱

۳

۵۶

۴

۳۱

۱

۶

۳

۸۲

۴

۵۷

۲

۳۲

۴

۷

۳

۸۳

۱

۵۸

۱

۳۳

۳

۸

۲

۸۴

۳

۵۹

۴

۳۴

۲

۹

۱

۸۵

۲

۶۰

۱

۳۵

۴

۱۰

۴

۸۶

۱

۶۱

۳

۳۶

۳

۱۱

۳

۸۷

۴

۶۲

۱

۳۷

۱

۱۲

۲

۸۸

۳

۶۳

۲

۳۸

۲

۱۳

۱

۸۹

۲

۶۴

۳

۳۹

۴

۱۴

۴

۹۰

۳

۶۵

۴

۴۰

۲

۱۵

۴

۹۱

۱

۶۶

۲

۴۱

۱

۱۶

۲

۹۲

۴

۶۷

۳

۴۲

۳

۱۷

۱

۹۳

۲

۶۸

۲

۴۳

۳

۱۸

۱

۹۴

۱

۶۹

۴

۴۴

۴

۱۹

۲

۹۵

۴

۷۰

۳

۴۵

۴

۲۰

۱

۹۶

۲

۷۱

۴

۴۶

۲

۲۱

۴

۹۷

۱

۷۲

۱

۴۷

۳

۲۲

۲

۹۸

۲

۷۳

۱

۴۸

۲

۲۳

۲

۹۹

۳

۷۴

۳

۴۹

۱

۲۴

۱

۱۰۰

۱

۷۵

۲

۵۰

۲

۲۵

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

۱۹۱

۳

۱۶۱

۱

۱۳۱

۳

۱۰۱

 

۱۹۲

۳

۱۶۲

۳

۱۳۲

۳

۱۰۲

 

۱۹۳

۴

۱۶۳

۱

۱۳۳

۳

۱۰۳

 

۱۹۴

۳

۱۶۴

۴

۱۳۴

۴

۱۰۴

 

۱۹۵

۱

۱۶۵

۲

۱۳۵

۴

۱۰۵

 

۱۹۶

۴

۱۶۶

۳

۱۳۶

۳

۱۰۶

 

۱۹۷

۳

۱۶۷

۳

۱۳۷

۱

۱۰۷

 

۱۹۸

۲

۱۶۸

۱

۱۳۸

۴

۱۰۸

 

۱۹۹

۱

۱۶۹

۴

۱۳۹

۱

۱۰۹

 

۲۰۰

۴

۱۷۰

۳

۱۴۰

۲

۱۱۰

 

۲۰۱

۳

۱۷۱

۲

۱۴۱

۱

۱۱۱

 

۲۰۲

۱

۱۷۲

۲

۱۴۲

۲

۱۱۲

 

۲۰۳

۴

۱۷۳

۴

۱۴۳

۴

۱۱۳

 

۲۰۴

۲

۱۷۴

۳

۱۴۴

۳

۱۱۴

 

۲۰۵

۳

۱۷۵

۱

۱۴۵

۴

۱۱۵

 

۲۰۶

۳

۱۷۶

۴

۱۴۶

۳

۱۱۶

 

۲۰۷

۱

۱۷۷

۱

۱۴۷

۱

۱۱۷

 

۲۰۸

۴

۱۷۸

۳

۱۴۸

۲

۱۱۸

 

۲۰۹

۲

۱۷۹

۴

۱۴۹

۴

۱۱۹

 

۲۱۰

۱

۱۸۰

۱

۱۵۰

۳

۱۲۰

 

۲۱۱

 

۱۸۱

۴

۱۵۱

۳

۱۲۱

 

۲۱۲

 

۱۸۲

۲

۱۵۲

۲

۱۲۲

 

۲۱۳

 

۱۸۳

۳

۱۵۳

۱

۱۲۳

 

۲۱۴

 

۱۸۴

۳

۱۵۴

۲

۱۲۴

 

۲۱۵

 

۱۸۵

۲

۱۵۵

۴

۱۲۵

 

۲۱۶

 

۱۸۶

۲

۱۵۶

۳

۱۲۶

 

۲۱۷

 

۱۸۷

۴

۱۵۷

۱

۱۲۷

 

۲۱۸

 

۱۸۸

۲

۱۵۸

۳

۱۲۸

 

۲۱۹

 

۱۸۹

۴

۱۵۹

۴

۱۲۹

 

۲۲۰

 

۱۹۰

۱

۱۶۰

۱

۱۳۰

 

دریافت رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۸۹ علوم تربیتی ۱ کد ۱۱۱۷

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۱

۷۶

۴

۵۱

۲

۲۶

۲

۱

۲

۷۷

۲

۵۲

۱

۲۷

۱

۲

۳

۷۸

۲

۵۳

۲

۲۸

۳

۳

۴

۷۹

۲

۵۴

۴

۲۹

۳

۴

۳

۸۰

۳

۵۵

۳

۳۰

۳

۵

۱

۸۱

۴

۵۶

۳

۳۱

۴

۶

۳

۸۲

۱

۵۷

۴

۳۲

۱

۷

۲

۸۳

۴

۵۸

۱

۳۳

۴

۸

۴

۸۴

۳

۵۹

۳

۳۴

۳

۹

۱

۸۵

۴

۶۰

۲

۳۵

۴

۱۰

۴

۸۶

۱

۶۱

۱

۳۶

۱

۱۱

۲

۸۷

۴

۶۲

۱

۳۷

۲

۱۲

۱

۸۸

۴

۶۳

۴

۳۸

۳

۱۳

۴

۸۹

۱

۶۴

۳

۳۹

۳

۱۴

۲

۹۰

۱

۶۵

۳

۴۰

۱

۱۵

۲

۹۱

۲

۶۶

۴

۴۱

۲

۱۶

۱

۹۲

۳

۶۷

۲

۴۲

۴

۱۷

۲

۹۳

۱

۶۸

۲

۴۳

۱

۱۸

۱

۹۴

۴

۶۹

۱

۴۴

۲

۱۹

۳

۹۵

۳

۷۰

۲

۴۵

۱

۲۰

۴

۹۶

۲

۷۱

۳

۴۶

۲

۲۱

۴

۹۷

۴

۷۲

۲

۴۷

۲

۲۲

۲

۹۸

۳

۷۳

۱

۴۸

۲

۲۳

۳

۹۹

۴

۷۴

۴

۴۹

۴

۲۴

۱

۱۰۰

۱

۷۵

۳

۵۰

۳

۲۵

 

دریافت رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۸۹ علوم تربیتی ۲ کد ۱۱۱۸

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۴

۷۶

۴

۵۱

۱

۲۶

۱

۱

۴

۷۷

۳

۵۲

۱

۲۷

۴

۲

۳

۷۸

۲

۵۳

۴

۲۸

۲

۳

۱

۷۹

۴

۵۴

۴

۲۹

۱

۴

۲

۸۰

۱

۵۵

۳

۳۰

۳

۵

۳

۸۱

۳

۵۶

۴

۳۱

۱

۶

۴

۸۲

۴

۵۷

۲

۳۲

۴

۷

۲

۸۳

۱

۵۸

۱

۳۳

۳

۸

۲

۸۴

۳

۵۹

۴

۳۴

۲

۹

۱

۸۵

۲

۶۰

۱

۳۵

۴

۱۰

۴

۸۶

۱

۶۱

۳

۳۶

۳

۱۱

۳

۸۷

۴

۶۲

۱

۳۷

۱

۱۲

۱

۸۸

۳

۶۳

۲

۳۸

۲

۱۳

۳

۸۹

۲

۶۴

۳

۳۹

۴

۱۴

۱

۹۰

۳

۶۵

۴

۴۰

۲

۱۵

۴

۹۱

۱

۶۶

۲

۴۱

۱

۱۶

۴

۹۲

۴

۶۷

۳

۴۲

۳

۱۷

۳

۹۳

۲

۶۸

۲

۴۳

۳

۱۸

۳

۹۴

۱

۶۹

۴

۴۴

۴

۱۹

۲

۹۵

۴

۷۰

۳

۴۵

۴

۲۰

۱

۹۶

۳

۷۱

۴

۴۶

۲

۲۱

۱

۹۷

۲

۷۲

۱

۴۷

۳

۲۲

۴

۹۸

۳

۷۳

۱

۴۸

۲

۲۳

۳

۹۹

۳

۷۴

۳

۴۹

۱

۲۴

۲

۱۰۰

۱

۷۵

۲

۵۰

۲

۲۵

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

۱۹۱

۱

۱۶۱

۲

۱۳۱

۳

۱۰۱

 

۱۹۲

۲

۱۶۲

۱

۱۳۲

۱

۱۰۲

 

۱۹۳

۳

۱۶۳

۱

۱۳۳

۲

۱۰۳

 

۱۹۴

۲

۱۶۴

۳

۱۳۴

۴

۱۰۴

 

۱۹۵

۳

۱۶۵

۳

۱۳۵

۱

۱۰۵

 

۱۹۶

۴

۱۶۶

۴

۱۳۶

۳

۱۰۶

 

۱۹۷

۱

۱۶۷

۲

۱۳۷

۱

۱۰۷

 

۱۹۸

۴

۱۶۸

۳

۱۳۸

۲

۱۰۸

 

۱۹۹

۱

۱۶۹

۱

۱۳۹

۴

۱۰۹

 

۲۰۰

۳

۱۷۰

۴

۱۴۰

۳

۱۱۰

 

۲۰۱

۲

۱۷۱

۲

۱۴۱

۴

۱۱۱

 

۲۰۲

۱

۱۷۲

۲

۱۴۲

۲

۱۱۲

 

۲۰۳

۴

۱۷۳

۴

۱۴۳

۱

۱۱۳

 

۲۰۴

۲

۱۷۴

۴

۱۴۴

۳

۱۱۴

 

۲۰۵

۳

۱۷۵

۱

۱۴۵

۲

۱۱۵

 

۲۰۶

۴

۱۷۶

۳

۱۴۶

۴

۱۱۶

 

۲۰۷

۱

۱۷۷

۳

۱۴۷

۱

۱۱۷

 

۲۰۸

۳

۱۷۸

۱

۱۴۸

۳

۱۱۸

 

۲۰۹

۲

۱۷۹

۴

۱۴۹

۲

۱۱۹

 

۲۱۰

۴

۱۸۰

۲

۱۵۰

۱

۱۲۰

 

۲۱۱

 

۱۸۱

۱

۱۵۱

۴

۱۲۱

 

۲۱۲

 

۱۸۲

۳

۱۵۲

۳

۱۲۲

 

۲۱۳

 

۱۸۳

۴

۱۵۳

۴

۱۲۳

 

۲۱۴

 

۱۸۴

۱

۱۵۴

۲

۱۲۴

 

۲۱۵

 

۱۸۵

۳

۱۵۵

۱

۱۲۵

 

۲۱۶

 

۱۸۶

۴

۱۵۶

۲

۱۲۶

 

۲۱۷

 

۱۸۷

۳

۱۵۷

۱

۱۲۷

 

۲۱۸

 

۱۸۸

۲

۱۵۸

۳

۱۲۸

 

۲۱۹

 

۱۸۹

۴

۱۵۹

۴

۱۲۹

 

۲۲۰

 

۱۹۰

۲

۱۶۰

۲

۱۳۰

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۳

۷۶

۴

۵۱

۲

۲۶

۴

۱

۴

۷۷

۱

۵۲

۱

۲۷

۲

۲

۴

۷۸

۳

۵۳

۲

۲۸

۳

۳

۲

۷۹

۴

۵۴

۲

۲۹

۳

۴

۱

۸۰

۲

۵۵

۳

۳۰

۳

۵

۱

۸۱

۱

۵۶

۲

۳۱

۱

۶

۴

۸۲

۲

۵۷

۳

۳۲

۲

۷

۳

۸۳

۱

۵۸

۴

۳۳

۱

۸

۱

۸۴

۳

۵۹

۳

۳۴

۳

۹

۳

۸۵

۲

۶۰

۱

۳۵

۱

۱۰

۲

۸۶

۴

۶۱

۱

۳۶

۲

۱۱

۴

۸۷

۳

۶۲

۲

۳۷

۴

۱۲

۴

۸۸

۲

۶۳

۳

۳۸

۳

۱۳

۲

۸۹

۴

۶۴

۱

۳۹

۳

۱۴

۱

۹۰

۴

۶۵

۴

۴۰

۲

۱۵

۴

۹۱

۴

۶۶

۳

۴۱

۲

۱۶

۲

۹۲

۳

۶۷

۲

۴۲

۲

۱۷

۳

۹۳

۳

۶۸

۴

۴۳

۱

۱۸

۲

۹۴

۲

۶۹

۲

۴۴

۳

۱۹

۱

۹۵

۱

۷۰

۱

۴۵

۱

۲۰

۳

۹۶

۲

۷۱

۴

۴۶

۳

۲۱

۴

۹۷

۱

۷۲

۳

۴۷

۳

۲۲

۴

۹۸

۳

۷۳

۳

۴۸

۳

۲۳

۱

۹۹

۱

۷۴

۱

۴۹

۲

۲۴

۲

۱۰۰

۲

۷۵

۱

۵۰

۴

۲۵

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

۱۹۱

 

۱۶۱

۴

۱۳۱

۳

۱۰۱

 

۱۹۲

 

۱۶۲

۲

۱۳۲

۴

۱۰۲

 

۱۹۳

 

۱۶۳

۳

۱۳۳

۴

۱۰۳

 

۱۹۴

 

۱۶۴

۱

۱۳۴

۲

۱۰۴

 

۱۹۵

 

۱۶۵

۳

۱۳۵

۱

۱۰۵

 

۱۹۶

 

۱۶۶

۴

۱۳۶

۲

۱۰۶

 

۱۹۷

 

۱۶۷

۱

۱۳۷

۱

۱۰۷

 

۱۹۸

 

۱۶۸

۳

۱۳۸

۳

۱۰۸

 

۱۹۹

 

۱۶۹

۴

۱۳۹

۴

۱۰۹

 

۲۰۰

 

۱۷۰

۲

۱۴۰

۳

۱۱۰

 

۲۰۱

 

۱۷۱

۳

۱۴۱

۲

۱۱۱

 

۲۰۲

 

۱۷۲

۴

۱۴۲

۲

۱۱۲

 

۲۰۳

 

۱۷۳

۱

۱۴۳

۱

۱۱۳

 

۲۰۴

 

۱۷۴

۴

۱۴۴

۴

۱۱۴

 

۲۰۵

 

۱۷۵

۲

۱۴۵

۳

۱۱۵

 

۲۰۶

 

۱۷۶

۲

۱۴۶

۱

۱۱۶

 

۲۰۷

 

۱۷۷

۱

۱۴۷

۴

۱۱۷

 

۲۰۸

 

۱۷۸

۱

۱۴۸

۲

۱۱۸

 

۲۰۹

 

۱۷۹

۲

۱۴۹

۲

۱۱۹

 

۲۱۰

 

۱۸۰

۲

۱۵۰

۲

۱۲۰

 

۲۱۱

 

۱۸۱

 

۱۵۱

۱

۱۲۱

 

۲۱۲

 

۱۸۲

 

۱۵۲

۳

۱۲۲

 

۲۱۳

 

۱۸۳

 

۱۵۳

۴

۱۲۳

 

۲۱۴

 

۱۸۴

 

۱۵۴

۲

۱۲۴

 

۲۱۵

 

۱۸۵

 

۱۵۵

۱

۱۲۵

 

۲۱۶

 

۱۸۶

 

۱۵۶

۱

۱۲۶

 

۲۱۷

 

۱۸۷

 

۱۵۷

۱

۱۲۷

 

۲۱۸

 

۱۸۸

 

۱۵۸

۳

۱۲۸

 

۲۱۹

 

۱۸۹

 

۱۵۹

۲

۱۲۹

 

۲۲۰

 

۱۹۰

 

۱۶۰

۴

۱۳۰

 

دریافت رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۸۹ علوم تربیتی ۳ کد ۱۱۲۳

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۴

۷۶

۲

۵۱

۲

۲۶

۲

۱

۱

۷۷

۳

۵۲

۴

۲۷

۱

۲

۲

۷۸

۱

۵۳

۴

۲۸

۴

۳

۴

۷۹

۴

۵۴

۲

۲۹

۳

۴

۳

۸۰

۳

۵۵

۳

۳۰

۱

۵

۱

۸۱

۴

۵۶

۴

۳۱

۳

۶

۲

۸۲

۱

۵۷

۲

۳۲

۳

۷

۴

۸۳

۲

۵۸

۲

۳۳

۲

۸

۳

۸۴

۳

۵۹

۳

۳۴

۴

۹

۱

۸۵

۲

۶۰

۴

۳۵

۱

۱۰

۲

۸۶

۳

۶۱

۱

۳۶

۴

۱۱

۲

۸۷

۱

۶۲

۳

۳۷

۲

۱۲

۳

۸۸

۳

۶۳

۴

۳۸

۱

۱۳

۴

۸۹

۴

۶۴

۱

۳۹

۲

۱۴

۲

۹۰

۲

۶۵

۱

۴۰

۳

۱۵

۱

۹۱

۴

۶۶

۴

۴۱

۴

۱۶

۳

۹۲

۴

۶۷

۲

۴۲

۱

۱۷

۳

۹۳

۱

۶۸

۱

۴۳

۴

۱۸

۱

۹۴

۳

۶۹

۲

۴۴

۲

۱۹

۲

۹۵

۱

۷۰

۱

۴۵

۳

۲۰

۴

۹۶

۴

۷۱

۱

۴۶

۳

۲۱

۴

۹۷

۳

۷۲

۴

۴۷

۲

۲۲

۴

۹۸

۲

۷۳

۲

۴۸

۱

۲۳

۲

۹۹

۲

۷۴

۱

۴۹

۱

۲۴

۴

۱۰۰

۱

۷۵

۴

۵۰

۱

۲۵

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

۱۹۱

۴

۱۶۱

۳

۱۳۱

۱

۱۰۱

 

۱۹۲

۲

۱۶۲

۳

۱۳۲

۳

۱۰۲

 

۱۹۳

۳

۱۶۳

۱

۱۳۳

۱

۱۰۳

 

۱۹۴

۳

۱۶۴

۲

۱۳۴

۲

۱۰۴

 

۱۹۵

۲

۱۶۵

۳

۱۳۵

۴

۱۰۵

 

۱۹۶

۱

۱۶۶

۲

۱۳۶

۱

۱۰۶

 

۱۹۷

۴

۱۶۷

۴

۱۳۷

۱

۱۰۷

 

۱۹۸

۳

۱۶۸

۱

۱۳۸

۲

۱۰۸

 

۱۹۹

۴

۱۶۹

۴

۱۳۹

۴

۱۰۹

 

۲۰۰

۱

۱۷۰

۴

۱۴۰

۳

۱۱۰

 

۲۰۱

۲

۱۷۱

۳

۱۴۱

۲

۱۱۱

 

۲۰۲

۱

۱۷۲

۲

۱۴۲

۲

۱۱۲

 

۲۰۳

۲

۱۷۳

۱

۱۴۳

۲

۱۱۳

 

۲۰۴

۴

۱۷۴

۱

۱۴۴

۳

۱۱۴

 

۲۰۵

۴

۱۷۵

۲

۱۴۵

۴

۱۱۵

 

۲۰۶

۳

۱۷۶

۴

۱۴۶

۳

۱۱۶

 

۲۰۷

۱

۱۷۷

۳

۱۴۷

۱

۱۱۷

 

۲۰۸

۳

۱۷۸

۱

۱۴۸

۳

۱۱۸

 

۲۰۹

۱

۱۷۹

۴

۱۴۹

۲

۱۱۹

 

۲۱۰

۲

۱۸۰

۲

۱۵۰

۱

۱۲۰

 

۲۱۱

 

۱۸۱

۱

۱۵۱

۳

۱۲۱

 

۲۱۲

 

۱۸۲

۲

۱۵۲

۲

۱۲۲

 

۲۱۳

 

۱۸۳

۱

۱۵۳

۴

۱۲۳

 

۲۱۴

 

۱۸۴

۳

۱۵۴

۲

۱۲۴

 

۲۱۵

 

۱۸۵

۱

۱۵۵

۴

۱۲۵

 

۲۱۶

 

۱۸۶

۱

۱۵۶

۱

۱۲۶

 

۲۱۷

 

۱۸۷

۳

۱۵۷

۱

۱۲۷

 

۲۱۸

 

۱۸۸

۲

۱۵۸

۴

۱۲۸

 

۲۱۹

 

۱۸۹

۴

۱۵۹

۴

۱۲۹

 

۲۲۰

 

۱۹۰

۱

۱۶۰

۴

۱۳۰

 

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات