با وجود اعلام قبلی مبنی بر حذف پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور، سخنگوی کمیسیون آموزش از تصویب کلیات این آزمون خبر داد.

حسین فلاحی در گفت و گو با ایسنا در توضیح جلسه امروز کمیسیون آموزش از تصویب کلیات طرح آزمون فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در این نشست طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت طبق اساسنامه این دانشگاه یک موسسه غیرخصوصی غیردولتی یعنی موسسه عمومی است لذا بر اساس اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی دیوان محاسبات می‌تواند برای نظارت و ارزیابی عملکرد آن ورود پیدا کند.

وی افزود: در نهایت کلیات این طرح تصویب  و جهت بررسی بیشتر به کمیته آموزش عالی ارجاع شد.

فلاحی با اشاره به بررسی طرح آزمون فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور گفت: کلیات این طرح نیز تصویب شد و برای بررسی بیشتر به کمیته آموزش عالی کمیسیون ارجاع شد.

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد