نتایج ارشد ۹۹، تا ۵ آبان اعلام خواهد شد. به نظر می رسد نتایج کنکور ارشد آزاد ۹۹ نیز همزمان با نتایج کارشناسی ارشد ۹۹ سراسری اعلام شود.

میترسی از نتایج کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار نتایج ارشد ۹۹ رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

در این مقاله سعی داریم مراحلی که بعد از برگزاری کنکور ارشد تا اعلام اولیه نتایج، انتخاب رشته و در نهایت اعلام نتایج نهایی کنکور ارشد ۹۹ رخ می دهد را برای شما توضیح دهیم.

با دانستن مطالب زیر می‌تواند خیالتان راحت باشد که هیچ یک از مراحل پذیرش کارشناسی ارشد ۹۹ تا نتایج ارشد ۹۹ را از دست نخواهید داد.

زمان اعلام نتایج کنکور ارشد 99

زمان برگزاری کنکور ارشد ۹۹

به گزارش مسترتست، کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ پس از دو بار تعویق، در نهایت در روزهای ۱۶، ۱۷ و ۱۸ مردادماه برگزار شد. پس از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد، نتایج اولیه کنکور اعلام خواهد شد که رتبه داوطلبان را مشخص می‌کند.

دفترچه انتخاب رشته ارشد ۹۹، ۱۳ شهریور منتشر شد و داوطلبان فرصت داشتند تا در زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۹، نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام کنند.

اگر چه نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد از سوی سازمان سنجش اعلام می شود، اما فرایند انتخاب رشته این دو دانشگاه مجزا از هم است.

آمار داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ۹۹

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد از روز سیزدهم تا صبح روز جمعه هجدهم مردادماه امکان دریافت کارت ورود به جلسه را دارد که تا صبح امروز بیش از ۵۱۳ هزار داوطلب معادل ۷۴ درصد داوطلبان کارت ورود به جلسه را دریافت کردند.

گروه امتحانی جمع زن  مرد  درصد زن  درصد مرد
علوم انسانی ۴۳۳۹۳۶ ۲۳۶۰۷۴ ۱۹۷۸۶۲ ۵۴ ۴۶
علوم پایه  ۳۹۲۰۸ ۲۶۰۵۱ ۱۳۱۵۷ ۶۶ ۳۴
فنی و مهندسی ۱۴۵۵۶۴ ۳۸۲۲۳ ۱۰۷۳۴۱ ۲۶ ۷۴
کشاورزی و منابع طبیعی ۱۷۷۳۵ ۹۰۴۴ ۸۶۹۱ ۵۱ ۴۹
هنر  ۵۴۸۸۹ ۳۳۲۶۹ ۲۱۶۲۰ ۶۱ ۳۹
دامپزشکی ۳۰۸۵ ۱۸۹۷ ۱۱۸۸ ۶۱ ۳۹
جمع ۶۹۴۴۱۷ ۳۴۴۵۵۸ ۳۴۹۸۵۹ ۵۰ ۵۰

زمان اعلام نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد ۹۹

از آن جایی که زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد به علت شیوع کرونا به تعویق افتاده زمان اعلام نتایج ارشد ۹۹ نیز تغییر کرده است.

نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد ۹۹؛ ۱۳ شهریورماه منتشر شد.

کارنامه اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد ۹۹ چه چیزهایی را نشان می‌دهد؟

کارنامه نتایج اولیه کنکور ارشد شامل رتبه داوطلب در گرایش‌های مختلف رشته امتحانی (بدون سهمیه و (در صورت داشتن سهمیه) با سهمیه) در دوره روزانه و غیرروزانه، نمره تراز و درصد کسب‌شده در دروس آزمون کارشناسی ارشد، آخرین رتبه مجاز و نیز مجاز بودن یا نبودن به انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و نیز کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد است. نمونه کارنامه را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید:

کارنامه نتایج کنکور کارشناسی ارشد

اطلاعات رشته امتحانی اول در کارنامه نتایج اولیه به شرح زیر است:

ردیف ۱- شماره داوطلب: در این ردیف، شماره داوطلب در رشته امتحانی اول (اصلی) درج شده است.


ردیف ۲- علاقه‌مند به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی: در این ردیف، برای آن دسته از داوطلبانی که علاقه‌مندی خود را به رشته‌های تحصیلی در دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی به هنگام ثبت نام در تقاضانامه اینترنتی اعلام نموده اند، کلمه «بلی» و برای سایر داوطلبان کلمه «خیر» درج شده است.


ردیف ۳- وضعیت انتخاب رشته داوطلب: در این ردیف مفهوم درج کلمه «مجاز می‌باشید» به منزله آن است که با توجه به نمرات اکتسابی داوطلب در رشته امتحانی و کد ضریب و یا کد ضرایب موجود در هر رشته و سهمیه مربوط و مندرجات جدول شماره ،۷مجاز به انتخاب رشته بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (همین دفترچه) می‌باشد و برای آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته نمی باشند، در ردیف ۶ کارنامه آنان کلمه «مجاز نیستید» درج شده است.


ردیف ۴- معدل مؤثر: در این ردیف، بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی تحصیلات تکمیلی، با توجه به اختلاف سطح علمی دانشگاه‎ها، معدل داوطلبان بر اساس رشته، دانشگاه و نمره علمی تراز شده است و به عنوان معدل مؤثر درج شده است.


ردیف ۵- کد و نام رشته امتحانی اول: در این ردیف، کد و نام رشته امتحانی اول (اصلی) داوطلب درج شده است.


اعلام نتایج نهایی کنکور ارشد ۹۹ردیف ۶- نمرات اکتسابی در نتایج ارشد ۹۹: در این ردیف، نام دروس امتحانی و نمرات اکتسابی داوطلب به ترتیب دروس در فاصله ( ۱۰۰ و ۳۳/۳۳-) درج شده است.

تبصره ۱- نمره‌های خام هر درس به صورت درصدی درج گردیده و این نمرات در هر درس نشانگر آن است که داوطلب چند درصد از نمره یک آزمون (یک درس) را پس از کسر نمرات منفی پاسخ‌های غلط، به دست آورده است. مثلاً نمره خام ۷۵ در درس زبان خارجی بدین معنی خواهد بود که پس از محاسبه نمرات مثبت و منفی حاصل از پاسخ‌های داده شده، نمره خام داوطلب در درس مذکور هفتاد و پنج (۷۵) شده است.

تبصره ۲- در مواردی که نمره خام داوطلب در یک درس عدد صفر (۰) درج شده است، به منزله آن است که پس از محاسبه نمرات مثبت و منفی حاصل از پاسخ‌های داده شده، نمره خام داوطلب در درس مذکور صفر (۰) شده است.

تبصره ۳- در مواردی که داوطلب به هیچ یک از سؤالات یک درس پاسخ نداده باشد، در مقابل درس مذکور کلمه «سفید» درج شده است.

تبصره ۴- در مواردی که نمره خام داوطلب در یک درس به صورت عدد منفی درج گردیده، به منزله آن است که پس از محاسبه نمرات مثبت و منفی حاصل از پاسخ‌های داده شده، نمره خام داوطلب در درس مذکور منفی شده است.


ردیف ۷- وضعیت داوطلب در هر کد ضریب: نظر به اینکه بر اساس کلیه شرایط و ضوابط آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ ابتدا فهرست اسامی چند برابر ظرفیت استخراج و فقط این افراد (افرادی که در ردیف چند برابر ظرفیت قرار گرفته اند) مجاز به انتخاب رشته خواهند بود و برای مراحل مختلف شامل: بررسی صلاحیت عمومی، شرکت در آزمون تشریحی یا عملی معرفی میگردند، لذا وضع علمی داوطلبان بر اساس گزینش علمی انجام شده مذکور در هر گرایش رشته امتحانی، در این جدول مشخص شده است.

مفهوم هر یک از مندرجات جدول شماره ۷ کارنامه اولیه نتایج به شرح زیر اعلام میگردد.

۷-۱- کد ضریب: منظور از کد ضریب، کد مجموعه رشته گرایش هایی است که دارای ضرایب یکسان می‌باشند. این کد در جدول ذیل بند ۵ کارنامه و هر یک از کد رشته‌های امتحانی دفترچه راهنمای ثبت نام و همچنین بالای جداول کدرشته محل‌های تحصیلی، در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج شده است.

۷-۲- نمره کل: عبارت است از نمره داوطلب بر اساس %۸۰ نمره علمی حاصل از آزمون اختصاصی که با ضرایب مربوط برای هر کد ضریب (در رشته هایی که دارای چند گرایش می‌باشند) محاسبه شده و %۲۰ معدل مؤثر مقطع کارشناسی. (درباره تأثیر معدل در کنکور کارشناسی ارشد بیشتر بخوانید.)

۷-۳- رتبه کل داوطلب در سهمیه: در این ستون، رتبه کل داوطلب در بین کلیه شرکت کنندگان رشته امتحانی در سهمیه و در هر کد ضریب، درج گردیده است.

نمره کل و رتبه داوطلب درج شده برای آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده‌اند و رشته امتحانی آنان دارای آزمون عملی، دروس پروژه و یا تشریحی بوده و آزمون آن متعاقباً برگزار می‌گردد، غیرقابل استناد میباشد، چون پس از برگزاری آزمون مذکور و اعمال نمره دروس مربوط، این رتبه‌ها تغییر می‌نماید. به عبارت دیگر این رتبه‌ها فقط تا این مرحله معتبر و در گزینش نهایی معتبر نخواهد بود.

۷-۴- رتبه کل داوطلب بدون سهمیه: در این ستون، رتبه داوطلب در بین کلیه شرکت کنندگان رشته امتحانی در هر کدضریب، بدون در نظر گرفتن سهمیه درج گردیده است.

۷-۵- آخرین رتبه مجاز در سهمیه در رشته‌های دوره روزانه و نوبت دوم «شبانه»: در این ستون، آخرین رتبه مجاز در رشته‌های تحصیلی دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه)، در هر کد ضریب با توجه به سهمیه درج گردیده است.

۷-۶- نتیجه در رشته‌های دوره روزانه و نوبت دوم «شبانه»: در این ستون، در رشته‌های دوره روزانه و نوبت دوم شبانه و در هر کد ضریب، که نشانگر مجاز یا غیرمجاز بودن داوطلب برای انتخاب کد رشته محل یا رشته محلهای کد ضریب مربوط، بر اساس ضوابطی که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (همین دفترچه) درج شده، مشخص می‌شود. بدین ترتیب داوطلبی مجاز به انتخاب کد رشته محل یا رشته محل هایی از کد ضریب مربوط به رشته امتحانی میباشد، که در ستون نتیجه برای وی کلمه «مجاز» درج شده است. بدیهی است در صورتی که در ستون نتیجه در مقابل کد ضرایبی از رشته امتحانی کلمه «غیرمجاز» درج شده باشد. به منزله آن است که داوطلب مجاز به انتخاب کدرشته محل یا کدرشته محلهای کد ضرایب غیرمجاز نمیباشد.

۷-۷- رتبه داوطلب در سهمیه در دوره‌های غیرروزانه و غیر نوبت دوم «شبانه»: در این ستون، رتبه داوطلب در سهمیه و در بین علاقمندان به رشته‌های تحصیلی غیرروزانه و غیرنوبت دوم (شبانه)، در هر کد ضریب با توجه به سهمیه مربوط درج گردیده است.

۷-۸- آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره‌های غیرروزانه و غیرنوبت دوم «شبانه»: در این ستون، آخرین رتبه مجاز برای رشته‌های تحصیلی غیرروزانه و غیرنوبت دوم (شبانه)، در هر کد ضریب با توجه به سهمیه مربوط درج گردیده است.

۷-۹- نتیجه در دوره‌های غیرروزانه و غیرنوبت دوم «شبانه»: در این ستون، نتیجه در رشته‌های تحصیلی غیرروزانه و غیرنوبت دوم (شبانه)، در هر کد ضریب که نشانگر مجاز یا غیرمجاز بودن داوطلب برای انتخاب کد رشته محل یا رشته محل‌های کد ضریب مربوط، بر اساس ضوابطی که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (همین دفترچه) درج شده، مشخص میشود. بدین ترتیب داوطلبی مجاز به انتخاب کدرشته محل یا کدرشته محلهایی از کد ضریب مربوط به رشته امتحانی میباشد که در ستون نتیجه برای وی کلمه «مجاز» درج شده است. بدیهی است در صورتی که در ستون نتیجه در مقابل کد ضریب و یا کد ضرایبی از رشته امتحانی کلمه «غیرمجاز» درج شده باشد. به منزله آن است که داوطلب مجاز به انتخاب کدرشته محل یا کدرشته محل‌های کد ضرایب غیرمجاز نمی باشد.

نتایج آزمون کارشناسی ارشد ۹۹ در کدام سایت اعلام می‌شود؟

اعلام نتایج کنکور ارشد ۹۹ سراسری و آزاداز طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org صورت می‌گیرد.

نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد 99 سراسری

با اعلام نتایج کنکور ارشد ۹۹، داوطلبان با ورود به «سامانه جامع آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۹۹» می‌توانند از نتایج کنکور مطلع شوند. بدین منظور داوطلبان می‌بایست با انتخاب گزینه «ورود به سیستم» و وارد کردن اطلاعات موردنیاز نسبت به مشاهده کارنامه نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد خود اقدام نمایند.

جهت مشاهده کارنامه نتایج آزمون کارشناسی ارشد می‌توانید به دو روش اقدام کنید:

۱. نام و نام خانوادگی، شماره داوطلبی و شماره شناسنامه

۲. نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه و شماره پرونده

تاریخ دقیق اعلام نتایج کنکور ارشد 98

سوال

شماره پرونده و شماره داوطلبی را فراموش کرده ام و نمی توانم نتیجه کنکور ارشد را مشاهده کنم؛ چگونه آنها را بدست اورم؟

پاسخ

در صورتی که در بازه زمانی دریافت کارت ورود به جلسه آزمون یا اعلام نتایج آزمون ها به شماره پرونده، شماره داوطلبی، شماره سریال ثبت نام و …  دسترسی ندارید یا آنها را فراموش کرده اید، پس از عضویت و ورود به سیستم، در زمان ارسال درخواست جدید، پس از انتخاب آزمون و سال مربوطه، درخواست  با عنوان “دریافت شماره پرونده یا داوطلبی” را انتخاب کنید تا فرم مربوطه برای شما نمایش داده شود.
در این فرم در صورت صحت و مطابقت مشخصات فردی ثبت شده در سامانه پاسخگویی با اطلاعات مندرج در پایگاه داده ازمون، بلافاصله، شماره پرونده، شماره داوطلبی و سایر اطلاعات مورد نیاز توسط سیستم در پاسخ به درخواست شما اعلام می شود.

گم کردن شماره پرونده و داوطلبی ارشد

لازم به ذکر است که این فرم در بازه های زمانی دریافت کارت ورود به جلسه و اعلام نتیجه آزمون ها فعال می باشد.

نحوه دریافت شماره پرونده و شماره داوطلبی کنکور ارشد ۹۹

 

زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد ۹۹ دانشگاه آزاد

با توجه به این که کنکور ارشد سراسری و دانشگاه آزاد ادغام شده است، نتایج اولیه کنکور ارشد ۹۹ سراسری و آزاد به طور یکپارچه از طریق سایت سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

اما نتایج نهایی کنکور ارشد آزاد ۹۹ ممکن است از سایت سنجش و یا دانشگاه آزاد منتشر شود.

نحوه اعتراض به نتایج کنکور ارشد ۹۹

پس از مشاهده کارنامه نتایج اولیه آزمون، آن دسته از داوطلبانی که در خصوص مندرجات کارنامه (به غیر از معدل کاردانی و کارشناسی، نام رشته تحصیلی و یا نام محل اخذ مدرک کارشناسی) خود سوالی دارند، ضمن توجه به توضیحات مربوط به کارنامه که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته و در سایت این سازمان درج گردیده است، لازم است منحصراً از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان اقدام نمایند.

زمان بندی انتخاب رشته آزمون ارشد ۹۹

داوطلبانی که بر اساس کارنامه نتایج کنکور ارشد ۹۹، مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۹ می‌شوند، ضرورت دارد بر اساس دستورالعمل‌هایی که اعلام خواهد شد و مطابق دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۹ نسبت به انتخاب کدرشته محل‌های تحصیلی مورد علاقه خود از کد رشته امتحانی یا کد رشته‌های امتحانی مجاز اقدام و از طریق اینترنت نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته مربوط اقدام کنند.

زمان‌بندی اعلام‌شده برای اعلام نتایج و انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۹ به قرار زیر است:

۱ زمان اعلام نتایج ارشد ۹۹ ۱۳ شهریور
۲ زمان انتشار دفترچه انتخاب رشته ارشد ۹۹ ۱۳ شهریور
۳ زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۹ ۱۵ تا ۱۸ شهریور
  نتایج انتخاب رشته ارشد ۹۹
هفته اول آبان ماه

گفتنی است با اعلام نتایج انتخاب رشته داوطلبان عزیز می‌توانند جهت مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد به صورت کاملاً رایگان به لینک زیر مراجعه کنند:

مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد

زمان اعلام نتایج نهایی کنکور ارشد ۹۹

سخنگوی سازمان سنجش، زمان اعلام نتایج کنکور ارشد ۹۹ (نتایج انتخاب رشته ارشد ۹۹) را هفته آخر مهرماه اعلام کرده بود.

اما این زمان بندی تغییر کرد و بر اساس آخرین اخبار، نتایج ارشد ۹۹؛ تا ۵ آبان اعلام می شود.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۹ دانشگاه آزاد کی اعلام می شود؟

احتمالا همانند سال گذشته، نتایج ارشد آزاد ۹۹ نیز همزمان با اعلام نتایج کنکور ارشد ۹۹ از طریق سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

❓اعلام نتایج نهایی کارشناسی ارشد ۹۹ کی است؟

بر اساس اعلام رئیس سازمان سنجش، نتایج نهایی کنکور ارشد ۹۹ تا ۵ آبان اعلام خواهد شد. همه اخبار در سایت مسترتست اطلاع رسانی خواهد شد.

❓معدل در آزمون ارشد ۹۹ چقدر تاثیر دارد؟

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد باید توجه کنند که پذیرش در این آزمون براساس تلفیق معدل و نمره آزمون است. تاثیر معدل در کنکور کارشناسی ارشد ۲۰ درصد و نمره آزمون ۸۰ درصد است.

❓شروع ترم پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ چه زمانی است؟

احتمالاً زمان آغاز ترم پذیرفته شدگان از آبان ۹۹ خواهد بود.

با توجه به اعلام نتایج نهایی کارشناسی ارشد ۹۹ در هفته آخر آبان، به نظر می رسد که شروع ترم پذیرفته شدگان ارشد ۹۹ از آبان ماه باشد. در واقع، پذیرفته شدگان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ محسوب خواهند شد.

مهلت فارغ التحصیلی پذیرفته شدگان با توجه به شرایط ویژه ناشی از شیوع کرونا، ۳۰ مهر ۹۹ اعلام شده است.

❓آیا ممکن است در کنکور کارشناسی ارشد در دو دانشگاه قبول شویم؟

دانشگاه سراسری تنها یک کدرشته را به عنوان قبولی نهایی داوطلبان اعلام می کند؛ حتی اگر داوطلبان در دو کدرشته در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کرده باشند. اما نتایج کنکور ارشد ۹۹ دانشگاه آزاد مستقلاً اعلام می شود. بنابراین، داوطلبان ممکن است بر اساس نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ هم در دانشگاه سراسری و هم در دانشگاه آزاد قبول شوند و در نهایت می توانند یکی را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند.

کارنامه اعلام نتایج نهایی کارشناسی ارشد ۹۹

پس از اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد، کارنامه نهایی نتایج کارشناسی ارشد ۹۹ نیز از سوی سازمان سنجش منتشر می شود. در این کارنامه جزئیات نمره و وضعیت قبولی یا عدم قبولی داوطلب در همه کدرشته‌های انتخابی در انتخاب رشته مشخص است.

در بخش اول کارنامه اعلام نتایج کنکور ارشد، مشخصات ثبت نامی داوطلبان درج می‌شود.

در بخش دوم جدولی وجود دارد که مربوط به وضعیت داوطلب در هر کد رشته است. این جدول شامل اطلاعات زیر است:

۱. اولویت‌های انتخاب رشته داوطلب بر اساس فرم انتخاب رشته کارشناسی ارشد که آن را در سایت سازمان سنجش تکمیل کرده است.

۲. کدرشته‌ای که داوطلب در آن پذیرش شده با علامت ستاره مشخص شده است.

۳. در کارنامه اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد، رتبه داوطلب در هر کد رشته نیز درج می‌شود. این رتبه به این معنی است که داوطلب بین همه کسانی که آن کدرشته را انتخاب کرده‌اند چه رتبه‌ای داشته است. بنابراین با رتبه داوطلب در آزمون متفاوت است.

۴. همچنین آخرین رتبه قبولی در هر کد رشته نیز مشخص شده است و داوطلبان با استفاده از آن می‌توانند وضعیت خود را نسبت به آخرین رتبه قبولی بسنجند.

نکته قابل توجه این است که متأسفانه امکان جابه‌جایی در مقطع کارشناسی ارشد وجود ندارد. یعنی اگر داوطلبی بر اساس کارنامه نهایی نتایج آزمون کارشناسی ارشد، در اولویت‌های پایین‌تر از دانشگاه قبولی نیز نمره لازم را داشته باشند، دیگر امکان جابجایی و انتقالی به آن دانشگاه را ندارند.

۵. کارنامه نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد برای رشته‌هایی که آزمون عملی نیز دارند شامل یک بخش دیگر نیز می‌شود. در این بخش نمره داوطلب در آزمون عملی درج شده است.

کارنامه نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد

 

 

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد