مشاوره تخصصی رایگان کنکور ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 طورانی برق ارشد کیهان مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد liveamoozp شکرزاد

زمان اعلام نتایج کنکور ارشد 98

نتایج کنکور کارشناسی ارشد 98

نتایج اولیه کارشناسی ارشد ۹۸ در روز دوشنبه ۱۷ تیر اعلام شد و نتایج نهایی کنکور ارشد ۹۸ نیز در شهریور ماه اطلاع رسانی خواهد شد.

به محض مشخص شدن تاریخ دقیق اعلام نتایج نهایی ارشد ۹۸ در همین صفحه و کانال کارشناسی ارشد مسترتست به نشانی https://t.me/mastertest اطلاع رسانی خواهیم کرد.

در این مقاله سعی داریم مراحلی که بعد از برگزاری کنکور ارشد تا اعلام اولیه نتایج، انتخاب رشته و در نهایت اعلام نتایج نهایی کنکور ارشد رخ می دهد را برای شما توضیح دهیم.

با دانستن مطالب زیر می‌تواند خیالتان راحت باشد که هیچ یک از مراحل پذیرش کارشناسی ارشد ۹۸ را از دست نخواهید داد.

زمان اعلام نتایج کنکور ارشد 98

زمان اعلام نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد ۹۸

به گزارش مسترتست، بر اساس اعلام مشاور سازمان سنجش، پس از برگزاری آزمون و تصحیح اوراق‌ کنکور کارشناسی ارشد ۹۸، قرار بود کارنامه کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون هر یک از کدرشته‌های امتحانی‌، در ۱۵ تیرماه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش در اختیار داوطلبان قرار داده خواهد شد. با این حال بر اساس اطلاعیه سازمان، نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ در روز دوشنبه ۱۷ تیر  منتشر خواهد شد.

کارنامه اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ چه چیزهایی را نشان می‌دهد؟

کارنامه نتایج اولیه کنکور ارشد شامل رتبه داوطلب در گرایش‌های مختلف رشته امتحانی (بدون سهمیه و (در صورت داشتن سهمیه) با سهمیه) در دوره روزانه و غیرروزانه، نمره تراز و درصد کسب‌شده در دروس آزمون کارشناسی ارشد، آخرین رتبه مجاز و نیز مجاز بودن یا نبودن به انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و نیز کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد است. نمونه کارنامه را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید:

اطلاعات رشته امتحانی اول در کارنامه نتایج اولیه به شرح زیر است:

ردیف ۱- شماره داوطلب: در این ردیف، شماره داوطلب در رشته امتحانی اول (اصلی) درج شده است.


ردیف ۲- علاقه‍مند به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی: در این ردیف، برای آن دسته از داوطلبانی که علاقه‌مندی خود را به رشته‌های تحصیلی در دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی به هنگام ثبت نام در تقاضانامه اینترنتی اعلام نموده اند، کلمه «بلی» و برای سایر داوطلبان کلمه «خیر» درج شده است.


ردیف ۳- وضعیت انتخاب رشته داوطلب: در این ردیف مفهوم درج کلمه «مجاز می‌باشید» به منزله آن است که با توجه به نمرات اکتسابی داوطلب در رشته امتحانی و کد ضریب و یا کد ضرایب موجود در هر رشته و سهمیه مربوط و مندرجات جدول شماره ،۷مجاز به انتخاب رشته بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (همین دفترچه) می‌باشد و برای آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته نمی باشند، در ردیف ۶ کارنامه آنان کلمه «مجاز نیستید» درج شده است.


ردیف ۴- معدل مؤثر: در این ردیف، بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی تحصیلات تکمیلی، با توجه به اختلاف سطح علمی دانشگاه‎ها، معدل داوطلبان بر اساس رشته، دانشگاه و نمره علمی تراز شده است و به عنوان معدل مؤثر درج شده است.


ردیف ۵- کد و نام رشته امتحانی اول: در این ردیف، کد و نام رشته امتحانی اول (اصلی) داوطلب درج شده است.


ردیف ۶- نمرات اکتسابی: در این ردیف، نام دروس امتحانی و نمرات اکتسابی داوطلب به ترتیب دروس در فاصله ( ۱۰۰ و ۳۳/۳۳-) درج شده است.

تبصره ۱- نمره‌های خام هر درس به صورت درصدی درج گردیده و این نمرات در هر درس نشانگر آن است که داوطلب چند درصد از نمره یک آزمون (یک درس) را پس از کسر نمرات منفی پاسخ‌های غلط، به دست آورده است. مثلاً نمره خام ۷۵ در درس زبان خارجی بدین معنی خواهد بود که پس از محاسبه نمرات مثبت و منفی حاصل از پاسخ‌های داده شده، نمره خام داوطلب در درس مذکور هفتاد و پنج (۷۵) شده است.

تبصره ۲- در مواردی که نمره خام داوطلب در یک درس عدد صفر (۰) درج شده است، به منزله آن است که پس از محاسبه نمرات مثبت و منفی حاصل از پاسخ‌های داده شده، نمره خام داوطلب در درس مذکور صفر (۰) شده است.

تبصره ۳- در مواردی که داوطلب به هیچ یک از سؤالات یک درس پاسخ نداده باشد، در مقابل درس مذکور کلمه «سفید» درج شده است.

تبصره ۴- در مواردی که نمره خام داوطلب در یک درس به صورت عدد منفی درج گردیده، به منزله آن است که پس از محاسبه نمرات مثبت و منفی حاصل از پاسخ‌های داده شده، نمره خام داوطلب در درس مذکور منفی شده است.


ردیف ۷- وضعیت داوطلب در هر کد ضریب: نظر به اینکه بر اساس کلیه شرایط و ضوابط آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ ابتدا فهرست اسامی چند برابر ظرفیت استخراج و فقط این افراد (افرادی که در ردیف چند برابر ظرفیت قرار گرفته اند) مجاز به انتخاب رشته خواهند بود و برای مراحل مختلف شامل: بررسی صلاحیت عمومی، شرکت در آزمون تشریحی یا عملی معرفی میگردند، لذا وضع علمی داوطلبان بر اساس گزینش علمی انجام شده مذکور در هر گرایش رشته امتحانی، در این جدول مشخص شده است.

مفهوم هر یک از مندرجات جدول شماره ۷ کارنامه اولیه نتایج به شرح زیر اعلام میگردد.

۷-۱- کد ضریب: منظور از کد ضریب، کد مجموعه رشته گرایش هایی است که دارای ضرایب یکسان می‌باشند. این کد در جدول ذیل بند ۵ کارنامه و هر یک از کد رشته‌های امتحانی دفترچه راهنمای ثبت نام و همچنین بالای جداول کدرشته محل‌های تحصیلی، در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج شده است.

۷-۲- نمره کل: عبارت است از نمره داوطلب بر اساس %۸۰ نمره علمی حاصل از آزمون اختصاصی که با ضرایب مربوط برای هر کد ضریب (در رشته هایی که دارای چند گرایش می‌باشند) محاسبه شده و %۲۰ معدل مؤثر مقطع کارشناسی. (درباره تأثیر معدل در کنکور کارشناسی ارشد بیشتر بخوانید.)

۷-۳- رتبه کل داوطلب در سهمیه: در این ستون، رتبه کل داوطلب در بین کلیه شرکت کنندگان رشته امتحانی در سهمیه و در هر کد ضریب، درج گردیده است.

نمره کل و رتبه داوطلب درج شده برای آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده‌اند و رشته امتحانی آنان دارای آزمون عملی، دروس پروژه و یا تشریحی بوده و آزمون آن متعاقباً برگزار می‌گردد، غیرقابل استناد میباشد، چون پس از برگزاری آزمون مذکور و اعمال نمره دروس مربوط، این رتبه‌ها تغییر می‌نماید. به عبارت دیگر این رتبه‌ها فقط تا این مرحله معتبر و در گزینش نهایی معتبر نخواهد بود.

۷-۴- رتبه کل داوطلب بدون سهمیه: در این ستون، رتبه داوطلب در بین کلیه شرکت کنندگان رشته امتحانی در هر کدضریب، بدون در نظر گرفتن سهمیه درج گردیده است.

۷-۵- آخرین رتبه مجاز در سهمیه در رشته‌های دوره روزانه و نوبت دوم «شبانه»: در این ستون، آخرین رتبه مجاز در رشته‌های تحصیلی دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه)، در هر کد ضریب با توجه به سهمیه درج گردیده است.

۷-۶- نتیجه در رشته‌های دوره روزانه و نوبت دوم «شبانه»: در این ستون، در رشته‌های دوره روزانه و نوبت دوم شبانه و در هر کد ضریب، که نشانگر مجاز یا غیرمجاز بودن داوطلب برای انتخاب کد رشته محل یا رشته محلهای کد ضریب مربوط، بر اساس ضوابطی که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (همین دفترچه) درج شده، مشخص می‌شود. بدین ترتیب داوطلبی مجاز به انتخاب کد رشته محل یا رشته محل هایی از کد ضریب مربوط به رشته امتحانی میباشد، که در ستون نتیجه برای وی کلمه «مجاز» درج شده است. بدیهی است در صورتی که در ستون نتیجه در مقابل کد ضرایبی از رشته امتحانی کلمه «غیرمجاز» درج شده باشد. به منزله آن است که داوطلب مجاز به انتخاب کدرشته محل یا کدرشته محلهای کد ضرایب غیرمجاز نمیباشد.

۷-۷- رتبه داوطلب در سهمیه در دوره‌های غیرروزانه و غیر نوبت دوم «شبانه»: در این ستون، رتبه داوطلب در سهمیه و در بین علاقمندان به رشته‌های تحصیلی غیرروزانه و غیرنوبت دوم (شبانه)، در هر کد ضریب با توجه به سهمیه مربوط درج گردیده است.

۷-۸- آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره‌های غیرروزانه و غیرنوبت دوم «شبانه»: در این ستون، آخرین رتبه مجاز برای رشته‌های تحصیلی غیرروزانه و غیرنوبت دوم (شبانه)، در هر کد ضریب با توجه به سهمیه مربوط درج گردیده است.

۷-۹- نتیجه در دوره‌های غیرروزانه و غیرنوبت دوم «شبانه»: در این ستون، نتیجه در رشته‌های تحصیلی غیرروزانه و غیرنوبت دوم (شبانه)، در هر کد ضریب که نشانگر مجاز یا غیرمجاز بودن داوطلب برای انتخاب کد رشته محل یا رشته محل‌های کد ضریب مربوط، بر اساس ضوابطی که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (همین دفترچه) درج شده، مشخص میشود. بدین ترتیب داوطلبی مجاز به انتخاب کدرشته محل یا کدرشته محلهایی از کد ضریب مربوط به رشته امتحانی میباشد که در ستون نتیجه برای وی کلمه «مجاز» درج شده است. بدیهی است در صورتی که در ستون نتیجه در مقابل کد ضریب و یا کد ضرایبی از رشته امتحانی کلمه «غیرمجاز» درج شده باشد. به منزله آن است که داوطلب مجاز به انتخاب کدرشته محل یا کدرشته محل‌های کد ضرایب غیرمجاز نمی باشد.

کارنامه نتایج کنکور کارشناسی ارشد

 

نتایج آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ در کدام سایت اعلام می‌شود؟

اعلام نتایج کنکور ارشد ۹۸ سراسری و آزاداز طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org صورت می‌گیرد.

نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد 98 سراسری

با اعلام نتایج کنکور ارشد ۹۸، داوطلبان با ورود به «سامانه جامع آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۹۸» می‌توانند از نتایج کنکور مطلع شوند. بدین منظور داوطلبان می‌بایست با انتخاب گزینه «ورود به سیستم» و وارد کردن اطلاعات موردنیاز نسبت به مشاهده کارنامه نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد خود اقدام نمایند.

جهت مشاهده کارنامه نتایج آزمون کارشناسی ارشد می‌توانید به دو روش اقدام کنید:

۱٫ نام و نام خانوادگی، شماره داوطلبی و شماره شناسنامه

۲٫ نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه و شماره پرونده

تاریخ دقیق اعلام نتایج کنکور ارشد 98

در صورتی که داوطلبان شماره پیگیری و شماره داوطلبی خود را در دسترس ندارند، کافی مطابق راهنمای لینک زیر نسبت به دریافت آن‌ها از طریق سایت سازمان سنجش اقدام کنند:

نحوه دریافت شماره پرونده و شماره داوطلبی کنکور ارشد ۹۸

نحوه اعتراض به نتایج کنکور ارشد ۹۸

پس از مشاهده کارنامه نتایج اولیه آزمون، آن دسته از داوطلبانی که در خصوص مندرجات کارنامه (به غیر از معدل کاردانی و کارشناسی، نام رشته تحصیلی و یا نام محل اخذ مدرک کارشناسی) خود سوالی دارند، ضمن توجه به توضیحات مربوط به کارنامه که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته و در سایت این سازمان درج گردیده است، لازم است حداکثر تا تاریخ ۹۸/۰۴/۲۴منحصراً از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان اقدام نمایند.

لذا از داوطلبان تقاضا می‌شود از ارسال نامه پستی و مراجعه حضوری اکیداً خودداری نمایند. بدیهی است به کلیه مواردی که از طریق دیگری و یا بعد از تاریخ ۹۸/۰۴/۲۴ واصل شود، به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً داوطلبان گرامی می‌توانند سؤالات خود را با شماره تلفن‌ ۴۲۱۶۳-۰۲۱ نیز در میان ‌بگذارند.

زمان بندی انتخاب رشته آزمون ارشد ۹۸

داوطلبانی که بر اساس کارنامه نتایج کنکور ارشد ۹۸، مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸ می‌شوند، ضرورت دارد بر اساس دستورالعمل‌هایی که اعلام خواهد شد و مطابق دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸ نسبت به انتخاب کدرشته محل‌های تحصیلی مورد علاقه خود از کد رشته امتحانی یا کد رشته‌های امتحانی مجاز اقدام و از طریق اینترنت نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته مربوط اقدام کنند.

زمان‌بندی اعلام‌شده برای اعلام نتایج و انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸ به قرار زیر است:

۱ زمان اعلام نتایج ارشد ۹۸ ۱۷ تیر ۹۸
۲ زمان انتشار دفترچه انتخاب رشته ارشد ۹۸ ۱۷ تیر ۹۸
۳ زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸ ۱۹ تا ۲۳ تیر ۹۸

گفتنی است با اعلام نتایج انتخاب رشته داوطلبان عزیز می‌توانند جهت مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد به صورت کاملاً رایگان به لینک زیر مراجعه کنند:

مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد

زمان اعلام نتایج نهایی کارشناسی ارشد ۹۸

نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد عموماً در شهریور ماه اعلام می‌شود. البته امسال با توجه به تأخیر برگزاری کنکور ارشد، برخی پیش‌بینی می‌کنند که نتایج کنکور با تأخیر اعلام خواهد شد.

اما رئیس سازمان سنجش با تأکید بر اعلام نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ تا پایان شهریور گفت: هیچ تغییری در زمان اعلام نتیجه آزمون کارشناسی ارشد رخ نداده و نتایج در همان زمان اعلام شده قبلی منتشر می‌شود.


کانال تلگرام کارشناسی ارشد اینستاگرام کارشناسی ارشد

خوب نبودمیتونست بهتر باشهقابل قبولهخوب بودعالی (12 , میانگین : 3٫92 از 5) به مطلب بالا امتیاز دهید
Loading...
avatar
102 Comment authors
Akbarاليفاطمهاتیزهره Recent comment authors
Akbar
Akbar

این انتخاب رشته تموم نشدمن فقط۷تاالویت زدم بقیش باخدااباینکه حقموخوردن ولی بازتوکل بخدا

الي
الي

خب دقیقا چند شهریور؟

ساینا
ساینا

احتمالا هفته دوم

ساینا
ساینا

اخرین رتبه مجازبه روزانه هم ۱۶۴۰ هست

ساینا
ساینا

سلام دوستان کسی میدونه با رتبه۱۱۰۳ رشته حسابداری امید به قبولی در پردیس دانشگاههای تهران هست یانه؟

مهسا
مهسا

سلام
برای پردیس های تهران شانستون خیلی زیاد نیست. البته بازم بستگی به انتخاب رشته رقبا داره بنابراین انتخابشون کنید.
اما برای پردیس شهرستان ها شانس دارید.

ساینا
ساینا

ولی انتخاب رشته مجازی که کردم بهم شانس قبولی داد وپارسال بارتبه های ۱۷۰۰ و۱۵۰۰ پردیس شهیدبهشتی تهران قبولی داشته سهمیه ازاد

فاطمه
فاطمه

سلام دوستان امسال با رتبه ۳۱۶ روزانه برای رشته صنایع دستی مجاز شدم وآخرین رتبه مجاز هم ۵۵۷ هستش به نظرتون احتمال قبولی در روزانه دانشگاه های تهران و اصفهان رو دارم؟
ممنون میشم راهنماییم کنید

مهسا
مهسا

سلام
برای روزانه تهران شانستون خیلی ضعیفه و برای شهرهای بزرگ هم به نظر میاد شانستون خیلی زیاد نیست. البته بازم بستگی به انتخاب رشته بقیه داره این مورد و بهتره شهرهای بزرگ رو هم انتخاب کنید.
روزانه سایر شهرها شانستون بالاتر هستش.

ريحانه
ريحانه

سلام
دفترچه ازاد کِی میاد ؟

مهسا
مهسا

سلام
سنجش گفته از ۳۰م به سایت دانشگاه آزاد مراجعه کنید.
به محض اعلام زمان از تغییر همین سایت و کانال کارشناسی ارشد مسترتست به آدرس https://t.me/mastertest اطلاع رسانی خواهد شد.

اتی
اتی

سلام خسته نباشید با رتبه ۴۹۵ روزانه تکنولوژی اموزشی دانشگاه اراک قبول میشم
اخرین رتبه مجاز ۱۵۳۵ است
خواهش میکنم جوابمو بدید

مهسا
مهسا

سلام
به نظر نمیاد شانستون خیلی زیاد باشه، شانس اصلی تون برای دوره شبانه شهرستان هاست.

زهره
زهره

توروخدا کسی نیست جواب منو بده ..با رتبه ۷۸۸ سهمیه ۵ درصد مجاز در دوره روزانه ارشد روانشناسی کجا قبول میشم اصلا شانس روزانه دارم؟

مهسا
مهسا

سلام
لطفا رتبه تون در سهمیه عادی رو هم بفرمایید تا بهتر بتونم راهنمایی کنم.

سید زهرا موسوی
سید زهرا موسوی

راستی اخرین نفر مجاز ۱۴۰۰۰ هست
معدل موثرم هم ۱۸.۶۷

سید زهرا موسوی
سید زهرا موسوی

سلام
چند درصد امکان داره به نظرتون با رتبه ۲۳۰۰ کنترل صنعتی شیراز قبول شم؟
اخه این انصافه اکثر رشته های مهندسی شبانه هم داشته باشند
جز برق؟
بجاش بین الملل گذاشتن:((
امکان قبولی شبانه های تهران چطور؟

مهسا
مهسا

سلام
رشته شما هم شبانه داره.
برای شبانه تهران شانستون خیلی زیاد نیست.
برای صنعتی شیراز ممکنه شانس داشته باشید ولی بازم به انتخاب رشته رقباتون هم بستگی داره.

شیرین
شیرین

سلام خواهش میکنم هرکس می دونه کمکم کنه…من عنوان رشته کارشناسیم دبیری زبان انگلیسی هست ولی موقع ثبت نام توی سایت سنجش تنها عنوان تربیت دبیر زبان انگلیسی بود ..منم چون دوتا عنوان رشته یکی نبود کد سایر رشته ها را انتخاب کردم. الان فرصت تصحیح هست..دوستم میگه باید همون کد تربیت… ادامه نظر»

مهسا
مهسا

سلام
بعید هست مشکلی پیش بیاد
ولی برای اطمینان بیشتر از طریق سیستم پاسخگویی سایت سازمان سنجش این مورد رو سوال کنید.

امیر
امیر

سلام با رتبه ۵۲۱ سهمیه ۵درصدی مدیریت کسب وکار
احتمال داره روزانه یا شبانه قبول بشم؟
رتبه مجاز روزانه و شبانه ۶۳۵

مهسا
مهسا

سلام
پایین تر پاسختون داده شده.

الی
الی

سلام له نظر شما من با رتبه ۱۳۱اقتصاد چه رشته ای از دانشگاه تهران در میام اصلا شانس قبولی دارم تازه من سهمیه رتبه اولیم.دارم دانشگاه صنعتی شریف چی اصلا امکانش هست دربیام ممنون

مهسا
مهسا

سلام
این که چه گرایشی شانس دارید خیلی به انتخاب رشته رقبا بستگی داره.
درمورد شانس شریف هم بازم هم بستگی به رقبا داره. چون شما اگه ۹۰درصد نمره اخرین فرد قبول‌شده رو داشته باشید پذیرش میشید.

نگار
نگار

سلام من رتبه م تو رشته باغبانی ۵۱ شده آخرین رتبه مجاز هم ۲۰۰۰ هستش بنظرتون ممکن دانشگاه تهران قبول شم ؟اگه نه کجارو بزنم

مهسا
مهسا

سلام
شانستون برای روزانه های تهران نسبتا خوبه. البته برای روزانه های درجه ۲ تهران شانستون بالاتره.
برای روزانه همه شهرستان ها هم شانس قبولی براتون وجود داره.

امیر
امیر

سلام با رتبه ۵۲۱ سهمیه ۵درصدی مدیریت کسب وکار
احتمال داره روزانه یا شبانه قبول بشم؟

فاطمه
فاطمه

آخرین رتبه مجازتورشته ات چقدره

امیر
امیر

آخرین رتبه مجاز روزانه و شبانه ۶۳۵

فاطمه
فاطمه

غیرانتفاعی وپیام نورقبولی اگ روزانه وشبانه برات مهمه براسال بعدتلاش کن

مهسا
مهسا

سلام
متأسفانه به نظر نمیاد شانستون برای قبولی روزانه و شبانه زیاد باشه و شانس اصلی تون برای دوره های مجازی، غیرانتفاعی، پردیس و پیام نور هست.

فاطمه
فاطمه

وسوال آخرم اینکه من زبان هیچی نزدم توپاسخنامه کلیدنگاه کردم سه تاسوال زده شده آخه من که زبان چیزی نزدم اگه این منفی نبودمن رتبه ام ۱۳۶نبودزیرپنجاه بودیعنی خودشون زبان زدن آبجی مهساتوروخداراهنمایی کنیذآخه من به چی اعتراض بدم

مهسا
مهسا

سلام
شما اعتراض کنید شاید اشتباهی شده باشه.
بعیده جای شما پاسخ بده کسی. ممکنه اشتباهی از جانب شما یا سنجش رخ داده باشه.

فاطمه
فاطمه

آخرین رتبه ی مجاز تورشته ی من۲۶۹۲

فاطمه
فاطمه

سلام به نظرتون بارتبه ی ۱۳۶رشته ی جغرافیاگرایش شهری چقدرشانس قبولی تودانشگاه اردبیل یاتبریزودارم لطفاراهنمایی

مهسا
مهسا

سلام
خیلی بستگی به رقبایی که رتبه بهتری کسب کردن داره، چون میشه گفت لب مرز هستید. اما شانس دارید.
توصیه میکنم دانشگاه های دیگه رو هم انتخاب کنید تا شانس قبولی رو از دست ندید.

ريحانه
ريحانه

سلام
انتخاب رشته ارشد ازاد از سایت سنجش انجام میشه یا سایت خود دانشگاه ازاد ؟دفترچه ش کجا میاد

مهسا
مهسا

سلام در سایت سنجش گفته از ۲۲م و در دفترچه گفته از ۳۰م به سایت دانشگاه آزاد مراجعه کنید. در هر حال به محض اعلام زمان از تغییر همین سایت و کانال کارشناسی ارشد مسترتست به آدرس https://t.me/mastertest اطلاع رسانی خواهد شد. انتخاب رشته ارشد آزاد هم از طریق سایت مرکز آزمون… ادامه نظر»

حسنوند
حسنوند

بچه هایکی جواب بده کد۱۵رقمی بعدازانتخاب رشته مهمه؟انتخاب رشته ام نوشته شده تعدادویرایش تکمیل شده حالادیگه اون صفحه بازنمیشه.منم کد۱۵رقمی روندارم

حسنوند
حسنوند

چراکسی جوابمونمیده

مهسا
مهسا

سلام
نگران نباشید.
از طریق سیستم پاسخگویی سایت سازمان سنجش سوال کنید کمکتون میکنن.

حسنوند
حسنوند

اگه اون کد۱۵رقمی رونداشته باشیم مشکلی پیش میاد؟

حسنوند
حسنوند

واینکه من انتخاب رشته کردم حالاتوقسمت انتخاب رشته نوشته شده ویرایش تکمیل شده.یعنی انتخاب رشته ام واقعاکامل شده؟ببخشیدکه بازاین سوالوپرسیدم اخه توقسمت پرسش سازمان سنجش نتونستم به جوابی برسم

حسنونو
حسنونو

سلام.توروخداجواب منوبدید.من انتخاب رشته کردم.بعدنوشته شده روقسمت انتخاب شده تعدادویرایش تکمیل شده است.بعدیه جاخوندم بایدکد۱۵ رقمی دریافت کنیدحالاصفحه انتخاب واحدم دیگه بازنمیشه که کدرویادداشت کنم.این اشکال داره یانه؟

مهسا
مهسا

سلام
بالاتر پاسختون داده شده.
موفق باشید

مبینا
مبینا

سلام اول میخواستم ببینم دفترچع ازاد کی میاد روی سایت؟
من اموزش وپرورش ابتدایی رتبم واموزش وپرورش بزرگسالان وبرنامه ریزی درسی رتبم ۷۰۰۰شده اخرین رتبه مجازم توازاد ۱۸۰۰۰هست امکان قبولیم تودانشگاه تهران مرکز یاعلوم تحقیقات هست یانه؟

مهسا
مهسا

سلام در سایت سنجش گفته از ۲۲م و در دفترچه گفته از ۳۰م به سایت دانشگاه آزاد مراجعه کنید. در هر حال به محض اعلام زمان از تغییر همین سایت و کانال کارشناسی ارشد مسترتست به آدرس https://t.me/mastertest اطلاع رسانی خواهد شد. برای واحدهای تهران یه کم شانستون پایینه، اما برای شهرستان… ادامه نظر»

فاطمه
فاطمه

باسلام من رتبه ام ۱۳۶شده آخرین رتبه مجازروزانه هم۲۶۹۲هست بخداحقموخوردن زبان هیچی نزدم منفی سه شده تاااول نشم لطفاکمکم کنیدچکارکنم

مهسا
مهسا
فاطمه
فاطمه

به نظرتون بااین رتبه شانس قبولی تودانشگاه اردبیل یاتبریزدارم

Naghme
Naghme

سلام بچه ها ی سوال منرشتم مهندسی نقشه برداری با رتبه ۹۲۵ روزانه و شبانه و غیر انتفاعی مجاز شدم ولی نمیخام غیر انتفاعی برم میخام روزانه برم ب نظرتون مجاز میشم ؟؟؟

مهسا
مهسا

سلام
متأسفانه به نظر نمیاد شانستون برای روزانه ها خیلی زیاد باشه.
شانس اصلی تون برای دانشگاه آزاد هستش.

ريحانه
ريحانه

سلام انتخاب رشته شروع شده؟من پیدا نمیکنم از کدوم قسمت باید انتخاب رشته کنم

محمذ
محمذ

سلام
بروید در بخش ورود به سامانه و سپس در میز کار انتخاب رشته وجممد دارد

ريحانه
ريحانه

سلام من رتبه م شده ۴٨٨،حقوق خصوصی علوم تحقیات قبول میشم ؟

مهسا
مهسا

سلام
بله به نظر میاد شانس خوبی برای قبولی در دانشگاه علوم تحقیقات دارید.
اما توصیه میکنم انتخاب های متنوعی داشته باشید تا شانس قبولی تونو از دست ندید.

ريحانه
ريحانه

این رتبه دانشگاه ازادم بود ،یعنی روزانه اصلا مجاز نشدم . در این صورت بازم قبول میشم ؟

ماریا
ماریا

سلام دوستان من رتبم شده ۲۷۷۵ و آخرین رتبه مجاز هم شده ۴۰۰۷ و معدل کارشناسیم هم ۱۸ و شصت و هفت هست. به نظرتون نهج البلاغه روزانه یا شبانه قبول میشم لرستان؟ دوستان راهنمایی کنید.

مهسا
مهسا

سلام
برای روزانه و شبانه کلا شانستون خیلی زیاد نیست. شانس اصلی تون برای پیام نور، پردیس و غیرانتفاعیه.
البته شبانه ها رو هم در انتخاب رشته تون بیارید برای شانسهای احتمالی.

نوشین ۷۳
نوشین ۷۳

سلام بچها اگ کسی میدونه لطفا ب من کمک کنه رتبه م شده ۷۰۴ رشته حقوق گرایش خصوصی و روزانه و شبانه هم مجاز شدم اخرین رتبه قبولی در روزانه ۱۶۸۰ هست میخواستم بدونم من روزانه یا شبانه یکی از دانشگاهای دولتی پذیرفته میشم یا نه ؟؟ البته گرایش نفت و گاز… ادامه نظر»

سارا
سارا

سلام مطمئن هستید رتبه اخر مجاز روزانه در شاخه خصوصی۱۶۸۰ هست؟ تا اونجا که یادمه ۶۰۰ نفر بود .

نوشین ۷۳
نوشین ۷۳

سلام اره تو کارنامه نوشته رتبه با سهمیه و بدون سهمیه که نوشته ۷۰۴ اخرین رتبه قبولی روزانه و شبانه نوشته ۱۶۸۰ من اولین سالی هست ک ارشد ازمون میدم از سال های قبل اطلاع ندارم ولی تقریبا تمام گرایش ها رتبه مجازروزانه هزار چیزی که واسه گرایشات نوشته شده توکارنامه فقط… ادامه نظر»

مهسا
مهسا

سلام
شانستون برای دوره های روزانه و شبانه در مجموع خیلی زیاد نیست متأسفانه و شانس اصلی تون برای پردیس، پیام نور، غیرانتفاعی و مجازی هست. برای این دوره های در تهران هم شانس قبولی دارید.

نوشین ۷۳
نوشین ۷۳

سلام واقعا واسم عجیبه با ۶۰ درصد حقوق مدنی ۴۳متون ۳۱ ادم و ۳۰ تجارت شانسی واسه دوره روزانه و شبانه نداشته باشم ؟ کسانی که دوره شبانه پذیرفته میشن مگ درساشونو چند درصد میزنن

جواد
جواد

سلام
وقت بخیر
گفتن دیشب نتیجه آزمون کارشناسی ارشد اعلام شده
لطفا” راهنمایی بفرمایید کجا نتیجه آزمون قابل مشاهده است

جواد
جواد

سلام
جواب کارشناسی ارشد رو کجا ببینم

سام
سام

سلام برو سایت سازمان سنجش

رامين
رامين
ماريا
ماريا

سلام بچه ها من رتبم شده ۱۹۶۷ مهندسی شیمی روزانه یا مجازی میارم به نظرتون ؟

مهسا
مهسا

سلام
برای روزانه شهرستان ها لب مرز هستید و ممکنه دانشگاه هایی مثل قم و مالک اشتر شانس داشته باشید.
اما برای مجازی شانستون خوب هست.

ap
ap

رتبه ۱۱۲۱ برنامه ریزی شهری کجا قبول میشم؟

مهسا
مهسا

سلام
شانس اصلی تون برای دوره های پردیس و غیرانتفاعی هست که هم تهران شانس دارید و هم شهرستان.

سعید
سعید

بچه ها من رتبه م شده۱۷ به نظرتون شیراز قبول میشم چون تعداد ظرفیت شیراز ۶ نفرهست

مهسا
مهسا

سلام
لظفا رشته تون رو بفرمایید تا بتونم راهنمایی کنم.

سمانه
سمانه

از صب صد نفر از فامیلو اشنا ازم پرسیدن پس جواب نیومد… حالا اگه میمردم زنگ نمیزدن چون میدونن خراب کردم هی میپرسن

امین
امین

بد دردیه واقعا… امیدوارم نتیجه دلخواه باشه

سمانه
سمانه

ممنون.

مونا
مونا

دقیقاااااااا

سعید
سعید

برای منم دقیقاهمین پیش اومد بدبختی اینه چند ساعته آخری چقدر دور میگذره

آیدا
آیدا

شایدم دیرتر 🙁

امین
امین

زبان امسال چطور بود؟

Fatemeh
Fatemeh

به نظر عمومی از سال قبل آسون تر بود

rad
rad

حالا همیشه زودتر از زمان گفته شدشون اعلام نتیجه میکردن، الان که نوبت ماست خود ساعت هشت اعلام میکنن

رضا
رضا

دقیقاً 😂😂

بینام
بینام

سلام دوستان..من داوطلب کنکور ارشد کامپیوتر امتحان دادم….پاسخناممو سفید دادم فقط یه دونه سوال حل کردم که ضریبش چهاره….ولی از شانسم انگاری کلیدش مشکل داره، دانشجوها اعتراض زدن..بنظرتون جایی قبول میشم؟

Mahshid
Mahshid

سلام فک نکنم

مهسا
مهسا

سلام
بعید هست بدون این که سوالی جواب داده باشید، امکان قبولی براتون وجود داشته باشه.

Mehrdad
Mehrdad

سلام،ارشد کامپیوتر همه دانشگاه ها تا بخای داره اگه معدلت خیلی پایین نباشه به راحتی ازاد قبولی

Mehrdad
Mehrdad

همین که نمره منفی نداری هم خودش خیلیه فقط فعلا بستگی به معدلت داره

مقداد
مقداد

آره هارواردو نیاری ام آی تی رو حتما میاری

زهرا
زهرا

goo.gl/qwwMA7

✅ اصلاح شیوه پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در سال ۹۸

وزیر علوم از تعیین حدنصاب نمره در آزمون کارشناسی ارشد در سال جاری خبر داد و گفت: بر این اساس کسانی که نمره آزمون آنها منفی می‌شود امکان قبولی در آزمون را ندارند.

متن کامل خبر:
http://mastertest.ir/?p=52748

‌به محض اعلام نتایج مطلعتان خواهیم کرد 👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/BBL_7jwX1ClGSMjA1AXthQ

سعید
سعید

سلام دوستان من باکتری شناسی دامپزشکی شرکت کردم
باکتری. ۲۵%. ویروس.۲۰%. ایمنی وقارچ. ۲۰%
زبان. ۰٫ معدلم ۱۸٫۴۲
احتمالی که روزانه بیارم چقدره ممنون میشم راهنماییم کنید

Mahshid
Mahshid

سلام رشته تون چی بوده؟

سعید
سعید

کارشناسی دامپزشکی

سعید
سعید

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

مهسا
مهسا

سلام
خیلی بستگی به میزان سختی سوالات و عملکرد داوطلبان دیگه داره و خیلی نمیشه با توجه به درصدها اظهار نظر قطعی داشت.

ز.ا
ز.ا

سلام
دوستان من تو رشته علوم جغرافیایى درس مبانى اب و هوا شناسى و ایران رو ک درس اصلیه ۵٠ درصد زدم بقیه رو ٠ درصد. معدلم هم ١٧/۴٠
کسى میتونه بگه رتبم چن میشه ؟
ممنون میشم راهنماییم کنین اخه تو این سایت هاى تخمین رتبه واقن چیز درستى ب ادم نمیدن

نیما
نیما

اگه نمره منفی نداری آزاد یا غیرانتفاعی قبولی

مهسا
مهسا

سلام
خیلی بستگی به میزان سختی سوالات و عملکرد داوطلبان دیگه داره و خیلی نمیشه با توجه به درصدها اظهار نظر قطعی داشت.
برای همین هست که سایتای تخمین رتبه هم اطلاعات درستی بهتون نمیدن.

ز.ا
ز.ا

ممنونم 🙏

منم
منم

ااز روز دوشنبه ۱۷ ام ساعت ۸ شب قراره نتایج رو بزارن

سودابه
سودابه

جواب فردا بعدظهر میاد

سعید
سعید

از ساعت ۲۰:۰۰ به بعد روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۷ اعلام خواهد شد.

پریسا
پریسا

۱۷ ام میاد جواب ازساعت ۸شب به بعد

آیدا
آیدا

دوشنبه

مازی
مازی

مه نیا
مه نیا

سنجش اطلاعیه زده که اعلام نتایج روزدوشنبه ۱۷تیر…اونم ۸شب به بعد خواهدبود…

زهرا
زهرا

دوستان سازمان سنجش اطلاعیه داد که از روز دوشنبه ۱۷ ام ساعت ۸ شب قراره نتایج رو بزارن

آیدا
آیدا

اخه سایت سنجش حداقل یه روز قبلش اطلاعیه میده هنوز اونم نداده اونوخ ما منتظر نتایجیم اصلا از این تاریخ ۱۵ان رو از کجا در اوردین؟؟؟؟؟

سعید
سعید

فردا نتایج اعلام میشه.

مازی
مازی

انصافا چشمم درومد ازبس سنجشو و سایتارو چک کردم امروز میاد یا نه؟

marzie
marzie

بازم زنگ بزن سنجش 😂

رامين
رامين
هستی
هستی

آخرش معلوم شد نتیجه انروز میاد یا نه؟

soraya
soraya

سلام لطفا تاریخ دقیق اعلام نتایج رو بزنی رو سایت از سردرگمی در بیایم ممنون میشیم

مهدی
مهدی

مردیم از استرس

مهدی
مهدی

به نظرتون امروز نتیجه اولیه میاد؟

منم
منم

منو بگو.رفتم سر جلسه همرو شانسی زدم از ۱۰ تا درس حداق شیش هفتا مثبت زدم.منابع انسانی ۲۰ درصد.خخخ.تازه قبلا هم مجازی ۳۰ واحد پاس کردم ارشد دانشگاه تهران بعد معدلم زیر ۱۴ شد انداختنم بیرون.

ساسان
ساسان

امروز نمیاد دیگه؟

زیبا
زیبا

کسی می دونه نتایح کی می اید ؟

مهسا
مهسا

نمیدونم گفتن ۱۵تیر ولی فعلا معلوم نیست

هانا
هانا

پس چرا نتایج نیومد

یاسر
یاسر

دوشنبه

تارا
تارا

واقعا یکی نیست به من بگه چرا اینهمه استرس بخودم میدم چرااااااااااااااااا؟؟؟؟!!!!!
بهم گفتن شرکت نکن به همین دکترات اکتفا کن گفتم نه باید دو سه تا دکتری داشته باشم اینم حال و روزم
سازمان سنجش کارش فقط استرس دادن و دق دادنه

بهرنگ
بهرنگ

فکر کنم اینقد بخودت استرس دادی که به جای کنکور دکترا رفتی سر ارشد نشستی

مازی
مازی

🤣🤣🤣🤣

هانا
هانا

👍👍😂😂

سمانه
سمانه

واقعاااااا دکترا داری؟

میلاد
میلاد

بابا دکترا بی کاری بیخیال باش

تارا
تارا

بله من دانشجوی دکتری ادبیات فارسیم البته میخوام چند تا دکتری داشته باشم

ساینا
ساینا

حالا این همه مدرک داری به دردت هم خورده؟یا فقط واس اینکه بگی چندتا مدرک داری رفتی گرفتی؟

تارا
تارا

قطعا به دردم میخوره چون من خودم دو ملیتی هستم ایران نمیخوام بمونم هرگزدنبال کارم تو ایران نبودم من فقط مدرکمو برای کشور خودم میگیرم البته اینجام وطنمه ولی اصلا ایران نمیخوام بمونم برمیگردم کشور پدریم

ساینا
ساینا

جای افتخاروخوشحالیه که ایران برای تحصیل انتخاب کردی چون قطعا کشورخودت هم خالی ازدانشگاه نبوده.درهرحال ان شاالله که هرجاهستی موفق باشی

تارا
تارا

تشکر . زنده باشید

رضا
رضا

بابا خانوم دکتر…چرا استرس

mahdiyeh
mahdiyeh

دارم ازاسترس من میمیرم

زهرا
زهرا

من مهندسی معدن گرایش فراوری ۵۰ درصد تخصصی زدم ۶ درصد سیالات و زمین ۳۰ هم زبان
قبول میشم؟
ظریب تخصصی ۷ هس

Chevy Killer
Chevy Killer

۱۰۰ درصد قبولی اگه این درصدات باشه.

زهرا
زهرا

جدییی فک میکنی رتبم چن بیاد

Chevy Killer
Chevy Killer

بدبینانه شبانه. دانشگاه های تهران ۵۰ ۵۰ هستی ولی جاهای دیگه مثل اصف و یزد و دامغان و شاهرود و تبریز رو میاری. اگه ریاضی زده بودی، ۱۰۰ درصد تهران رو شاخش بود چون تخصصی که ضریب هفته رو ۵۰ زدی و این معرکس. اینم بگم از روی دانشجوهایی که سال های… ادامه نظر»

Chevy Killer
Chevy Killer

حدسم رتبه ۳۰ تا ۷۰ هست.
امیدوارم.

زهرا
زهرا

واایی مرسی ایشالله من فک میکردم ۱۵۰ اینا میشم

Chevy Killer
Chevy Killer

به امید خدا

پوریا
پوریا

کدوم دانشگاه؟؟؟

Chevy Killer
Chevy Killer

شبانه تهران ۵۰ ۵۰
بقیه احتمالش خیلی بالاست

زهرا
زهرا

کرمان هم میتونم قبول شم ؟

Chevy Killer
Chevy Killer

احتمالش بالاست.

Chevy Killer
Chevy Killer

تهران منظورم دانشگاه های تهران هست.

زهرا
زهرا

اهان
نه تهران نمیخوام برم

Bahram
Bahram

احتمال زیاد نتایج بعداز ظهر اعلام شود

محمدرضا
محمدرضا

ابراهیم خدایی گفت اواسط هفته.بعید میدونم امروز باشه

سمانه
سمانه

کس میدونه اگه همه درسا رو مثلا ۱۵ درصد بزنیم قبول میشیم یانه.رشته ام مدیریته

امین
امین

نه دیگه اینجوری شک میکنن.. کاش یکیشو ۱۶ میزدی

سمانه
سمانه

چرا به فکر خودم نرسید

امین
امین

فکر کن فکر خوبه😉

سمانه
سمانه

رشته ات چیه

امین
امین

HSE.. منم همرو ۱۰ زدم، زبان۵۵…امیدی نی

سمانه
سمانه

منکه از کار سازمان سنجش سر در نمیارم وقتی کارنامه های سال قبلو نگاه میکنم امیدوار میشم ولی وقتی میرم تخمین رتبه جرات نگاه کردن به رتبه ام رو هم پیدا نمیکنم

تارا
تارا

یعنی میانگین کل و ۱۵درصد زدید؟؟؟بینید اصلا نمیشه گفت قبول میشید یا نمیشید تا کارنامه نیاد چون به سختی و آسونی آزمون همون سال بستگی داره
میگن امتحان امسال کل رشته ها نسبت به سال قبل راحتتر بوده و این راحتی یه رقابت تنگاتنگی رو ایجاد میکنه تا کارنامه نیاد هیچی معلوم نیست

سمانه
سمانه

مثلا ریاضی ۲۵ زدم .مدیریت اسلامی۲۲٫تحقیق در عملیات۱۲٫مدیریت منابع۱۵٫مالیه ۱۸٫بقیه درسا هم که ۶یا۷تای هم میشن ۱۰یا۱۵درصد زدم

تارا
تارا

توکل کنید بر خدا ان شالله قبول میشید

على
على

تارا خانم کى گفته اسون تر بوده؟ چه رشته اى رو میگین شما؟ همه رشته ها میگن سخت تر بوده که

مهسا
مهسا

واقعا امسال به نسبت سال قبل خیلی سخت بود

تارا
تارا

نظر سنجی کردن در دانشگاه تهران و اکثر دانشجویان گفتن نسبت به سال قبل راحتتر بوده

تارا
تارا

البته اینم بگم علی آقا کنکور برای اونایی سخت بوده که متابع اصلی رو نخوندن داشتن منابع اصلی خیلی مهمه متاسفلنه دانشجوا میرن جزوه و کتابهایی میخونن که منابع اصلی نیستن فقط این کتابها رو قید کرددر منابع در حللی که منابع اصلی نیست

تارا
تارا

به نظر من کتابهای رو خوندید که جزو منابع اصلی نبوده منابع اصلی رو فقط،رتبه های برتر کنکور میدونن چون اونا تجربه داشته ن شما باید از رتبه های برتر کمک میگرفتید

بهار
بهار

والا مال ما که خیلی سخت بودد

مهسا
مهسا

کجا راحت بود اتفاقا خیلی امسال سخت بود مخصوصا روانشناسی

مریم
مریم

آزاد صد درصد

حامد
حامد

من اقتصاد این الله بروجردیم همه درسا بین۴۵ /۵۵/۵۰زدم و زبانم ۹۰به نظرتون تهران میارم؟؟

تارا
تارا

حتما

مازی
مازی

بهترین کار برای اینکه تا عصر منتظر نمونید اینکه یه چرت بزنید😁

سمانه
سمانه

سلام حالا نمیدونم امروز بیاد یا نه ولی همیشه جواب بعد اظهر میاد.

Mohsen
Mohsen

سلام
احتمالا ۳یا۴بعدازظهر بیاد

Sa.fg
Sa.fg

سلام
کسى میدونه تاثیر معدل چه قدره ؟ مثلن کسى ک معدلش هفده و خوده ایه چه قدر رتبشو میبره بالا ( چون من شنیدم میگن معدل خیلى مؤثره تو رتبه )

تارا
تارا

معدل مثل سالهای قبله تاثیر داره ولی خوب میانگین درصداتونم و همچنین سختی و آسانی کنکور امسال هم در رتبه خیلی موثره

Sa.fg
Sa.fg

ک این طور
ممنونم

ممد
ممد

آره بعد بطرز عجیبی سطح دانشگاه تو این نمره هیچ تاثیری نداره! یعنی یکی که پیام نور خونده با دانشگاه تهران یکی میشه!!! سختیش یکیه واقعا؟

زهرا
زهرا

نه همه دانشگاها ظریب سختی دارن

تارا
تارا

خوب دانشگاه دوره لیسانس که کدوم دانشگاه خوندی ربطی به تاثیر در کنکور نداره معدل شرطه حالا هر دانشگاهی خونده باشید شرط معدل هست نه دانشگاه

زیبا
زیبا

هردانشگاهی یک ضریب داره که معدل در ان ضرب میشه

ماريا
ماريا

دانشگاه پیام نور خیلی سخت تره چون منابع خودخوانه و رفرنس اصلی هستش توی ده سال پیش همه امتحاناتش با نمره منفی بوده تصورش کن آموزشت نمیدن اما هر ترم یه جورایی ککور میدادی

Mehrdad
Mehrdad

پیام نور نخوندم اما ‌پیام نورم سخته به خاطر یه درس باید کل یه کتاب خط به خطشو بخونی

مازی
مازی

زنگ زدم سنجش میگن امسال جواب ازمون اصلا نمیاد خوش باشید😁

C.f
C.f

واا یعنى چى! الان شوخى بود این !؟
😐

مازی
مازی

نه په جدی بود😂

C.f
C.f

خیلى دلت خوشه ها
همه دارن از استرس میمیرن مسخره بازیت گرفته

علی
علی

تو رو خدا یکی بگه جواب ارشد کی میاد ، دارم دیوانه می شم زندگیم شده پر از استرس

تارا
تارا

اینجوری که بوش میاد آخر هفته

محمدرضا
محمدرضا

رو ۳شنبه ۴شنبه حساب باز کن

یاسر
یاسر

دوشنبه ساعت هشت

ماريا
ماريا

سلام
لطفا” نظر بدید با ۶۰ درصد راکتور ۴۰ در صد زبان تخصص مهندسی شیمی اصلا قبول میشم

marzie
marzie

آره دانشگاه صنعتی سهند تبریز رو میاری

ماريا
ماريا

واقعا ولی بقیه دروس رو نزدم

marzie
marzie

اشکال نداره سهند قبول شدنش راحته. درسته دانشکده شیمیش خوبه ولی خیلی سخت میگیرن ها درضمن خوابگاهشم دوره. خلاصه فقط به قبول شدن فکر نکن همه چیو در نظر بگیر

ماريا
ماريا

منونممممم

marzie
marzie

راکتورو چطور ۶۰ زدی امسال سخت داده بودن. من که جرات نمیکنم کلید سوالارو ببینم

ماريا
ماريا

سخت بود یکی دوتاش مبهم بود محاسبه جوابش احتیاج به ماشین حساب داشت

محمدرضا
محمدرضا

اینجور که سازمان سنجش گفته باز انداخته
به سه شنبه چهارشنبه،البته اگه باز
زیر حرفشون نزنن

تارا
تارا

احتمال داره آخر هفته باشه

Raha azadi
Raha azadi

جواب کی میاد
اخر این هفته ؟؟؟

حسین
حسین

خدا لعنت کنه این کنکورو ک قلبم داره میاد تو دهنم
کی میاد این نتایج

Mina
Mina

هنوز کارنامه ها رو سازمان سنجش نزده؟؟؟؟

سعید
سعید

واااااای که من حالم خوب نیست از استرس کی میخواد جوابا بیاد

امین
امین

تو راهه مثل اینکه سر کردستان قفله

marzie
marzie

خخخخخخ

مازی
مازی

من کردستانم اینجا خبری نیس😁😂

تارا
تارا

بخدا من زندگیم پر از استرس شده خدا کنه زودتر جواب بیاد
خدا کنه نیوفته آخر هفته هر روز نیست نرم کل سایتا رو سرچ بکنم از صب تا آخر شب کارم شده بررسی سایت ها بینم کی جواب میاد

م
م

اروم باشید انقدر استرس نداشته باشید خودتون رو با یه چیزی سرگرم کنید تا نتایج بیاد

میلاد
میلاد

بیخیال باش

مازی
مازی

چقد تفاهم داریم😁😂

على
على

سلام
رشته مهمدسى شیمى یا این درصدا چند میشه رتبش؟
حرارت ۲۰
سیالات ۱۰
ترمو ۶۰
ریاضى ۷۰
باکس جرم و عملیات ۵۵
راکتور ۵۰
کنترل ۰
زبان ۰

حجت
حجت

چقد خوبه درصدات

حسین
حسین

ماشاا… خوب زده اتفاقای خوبی میوفته

مازی
مازی

زبان نزدی متاسفم قبول نیستی😁😂

سهیلا
سهیلا

سازمان سنجش خسته میشه زودتر بگه کی میاد نتایج😑😑😑
زندگی ادمو سیاه کردن ابنقد استرس دادن??

محمد مصطفی حقوق خصوصی
محمد مصطفی حقوق خصوصی

سلام.این سهمیه که دولت برای زلزله زدگان اعلام شد شامل کاشناسی ارشد هم میشه

تارا
تارا

فکر نکنم چون برای ارشد یک ماه به تعویق افتاد بخاطر سیل زدگان

محمدرضا
محمدرضا

سلام
مگه سازمان سنجش نگفت ۱۵ تیر اعلام نتایج؟؟؟
حالا چرا باز میگن اواسط هفته دیگه؟؟؟

Maryam
Maryam

سلام میخواستم بدونم کی جواب کنکور میاد؟

Mohsen
Mohsen

سلام
اصلا نگران نباشید امید داشته باشید. ایشالا هرکس هر چی دوست داره قبول شه.
با آرزوی موفقیت برای همه. ☺️

تارا
تارا

سلام
ان شالله به امید خدای منان هر کسی که واقعا تلاش کرده به نتیجه دلخواهش برسه

تارا
تارا

سلام تاریخ دقیق اعلام نتایج چندمه بخدا داریم سکته قلبی میکنیم از استرس یکی میگه ۱۵تیر یکی میگه هفته دیگه ست یکی میگه ۲۰تیره حالا چندمه

Saba
Saba

واقعا سوال خوبیه ولی فک کنم هیچکس دقی نمیدونه… :((

رضا
رضا

سلام
امسال ارشد زبان انگلیسی(گرایش ادبیات انگلیسی مد نظرم) شرکت کردم، درصدهای کسب شدم حدود :
۴۰ الی ۵۰ درصد عمومی ( ۱۰ درصد شک دارم)
۶ الی ۷ درصد تخصصی ادبیات زدم کلن، معدلم ۱۵.۸۰
اصن مجاز میشم به نظرتون؟ امکان قبولی هست؟ رتبه ام چقدر میشه حدوداً؟
خیلی ممنون

fatemeh
fatemeh

سلام احتمالا به صورت خوشبینانه روزانه خوارزمی و به صورت بدبینانه شبانه خوارزمی قبول شین
(شنیدم علامه دوباره امسال نمیگیره)
به نظر شما امسال عمومی آسون تر بود؟ تخصصی چطور؟

رضا
رضا

توکل بر خدا، ولی امید ندارم قبول بشم اصن داخل تهران، والا امسال خیلی آسون بود عمومی، تخصصی چون نخوندم نظری نمیتونم بدم

مرسانا
مرسانا

سلام از کجا میشه فهمید کدوم دانشگاها بدون کنکور برا ارشد برمیدارن رشته روانشناسی؟؟؟؟

Mehrdad
Mehrdad

سلام تو خود کانال این سایت برید اطلاعیه میزنن تو سایت هر دانشگاهم معمولا میزنن ،اما بدون کنکور اگه بخاین استعدادهای درخشان باید باشید یه سری شرایط داره

مهسا
مهسا

سلام من رشته بیوشیمی امتحان دادم الان ارشدم پیوستس یا ناپیوسته؟

Mehrdad
Mehrdad

سلام ناپیوسته حساب میشید،پیوسته مال یه سری رشته خاص هست یعنی اینکه از دیپلم تا ارشد یه سره بدون ازمون بگیرید

...
...

چه میدونم

Mehrdad
Mehrdad

سلام ،ممکنه بنویسه “مجاز به انتخاب رشته نیستید”
؟؟؟؟چی میشه که اینو مینویسه

نگار
نگار

بله امکانش هست، اگه رتبتون از حد مجاز بیشتر باشه اینو می نویسه

علی
علی

سلام وقتتون بخیر
واسه ارشد معماری با میانگین ۳۰تا ۳۵ درصد میشه کجا
قبول شد به نظر شما ؟

مهسا
مهسا

سلام
۱٫ با توجه به درصد نمیشه درمورد قبولی نظر داد. چون به سختی سوالات اون سال و سطح سوالات بستگی داره. ضمن این که در رشته شما آزمون عملی هم مهم و تعیین کننده است.

غفور
غفور

دوستان این درصدا بنظرتون حقوق اقتصادی علامه تهران ممکنه بیارم؟ حدستون واسه رتبه چیه؟
مدنی۷۵
تجارت۸۶
دادرسی مدنی۶۲
فقه۴۳

محمدرضا
محمدرضا

زیر ۵۰

مریم
مریم

سلام چند روز بعد انتخاب رشته جوابش میاد؟

مهسا
مهسا

سلام
سالهای گذشته انتخاب رشته در خرداد بود و نتایج شهریور میومد. امسال انتخاب رشته در تیر ماه هست و احتمالا نتایج نهایی کنکور ارشد ۹۸ اواخر شهریور اعلام بشه.

مارال
مارال

سلام ببخشین. بعد اینکه ۱۵ تیر جواب اولیه کنکور ارشد اومد اوناایی که رتبه اول دوره کارشناسین که ۸ ترمه هم تموم کردن برا اینکه از سهمیه استفاده کنن از کدوم فرم باید استفاده کنن؟؟ تا اخر تیر مهلت داریم بفرستیم؟

غلام
غلام

برای استفاده از این سهمیه باید قبل از آزمون درخواست خود را از طریق دانشگاه ارسال می کردید . همچنین باید حد نصاب آخرین قبولی در زیر گروه خود را نیز کسب کرده باشید .

مارال
مارال

درسته ولی من با مسئول ثبت نام سنجش حرف زدم گفتن این سهمیه تو خود رتبه تاثیر ننیزاره بلکه تو خود دانشگاه قبولی تاثیر میزاره که انتخاب رشته میکنیم تا قبل از نهایی شدن نتیجه نهایی باید بفرستیم درخواستو. البته تا قبل از پایان تیر ماه.خود دانشگاه هم گفته تا قبل از… ادامه نظر»

ع. ع
ع. ع

من پارسال از اسن سهمیه استفاده کردم، آخر دفترچه انتخاب رشته، یه برگه گذاشتن که باید از طرف استعداد درخشان دانشگاهتون برای سازمان سنجش ارسال بشه. شرط اینکه هم دانشگاه برای شما ارسال کنه اینه که تا تاریخ اعلامی از طرف سازمان سنجش تمام نمراتتون ثبت شده باشه و رتبه اولیتون از… ادامه نظر»

نگین م
نگین م

بعد از اعلام نتایج ارشد چقد زمان میبره تا انتخاب رشته؟

مهسا
مهسا

سلام
مدت زیادی طول نمیکشه. فعلا اخرین خبر میگه که زمان اعلام نتایج کنکور ارشد ۹۸، ۱۵ تیر هست و زمان انتخاب رشته از ۱۷ تیر شروع میشه.

سهند
سهند

سلام همه میگن دهه دوم تیر ٫ این ۱۵ تیر از کجا اومده!؟!؟!؟

هادی
هادی

نتایج کنکور ارشد آزاد هم همون موقع اعلام میشه؟

مهسا
مهسا

سلام
بله نتایج کنکور ارشد ۹۸ آزاد (مجاز بودن یا نبودن برای انتخاب رشته) هم در همین کارنامه اعلام نتایج که سازمان سنجش منتشر میکنه مشخص خواهد شد.

م
م

سه تا ۴رور بعداز آزمون منتشر میشه

پاييز
پاييز

سوالات و پاسخنامه ها رو چه تاریخی اعلام می کنند

سعید
سعید

سوال منم ههست //؟

سزار
سزار

در حال حاضر اعلام شده است

کانال تلگرام کارشناسی ارشد

زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 98 سراسری و آزاد

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:

موضوعات اصلی

مشاوره کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد بدون کنکور استعداد درخشان

 شهریه کارشناسی ارشد شبانه ، آزاد ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی

 منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 کارشناسی ارشد پردیس

 زبان کارشناسی ارشد

خیریه بچه های آسمان