زمان کنکور ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۰، ۳۱ تیر و ۱ مرداد ماه خواهد بود.

پیش از این اعلام شده بود که آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۰ در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.


میترسی از اخبار تعویق کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …


زمان کنکور ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۰

به گزارش مسترتست، بر اساس زمان بندی قبلی اعلام‌شده از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور، زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۰، ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه خواهد بود.

اما با توجه به شیوع کرونا این آزمون تعویق افتاد. تاریخ جدید برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ وزارت بهداشت، ۳۱ تیر و ۱ مرداد اعلام شده است.

زمان بندی جدید آزمون های وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰

زمان کنکور ارشد وزارت بهداشت 1400

تقویم آزمون های علوم پزشکی سال ۱۴۰۰

ردیف

نام آزمون

تاریخ برگزاری آزمون

۱

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۱)

۱۴۰۰/۱/۱۹

۲

آزمون کارشناسی ارشد

۳۰ و ۱۴۰۰/۲/۳۱

۳

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی

۱۴۰۰/۳/۶

۴

آزمون کتبی پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) توسط دانشگاه‌ها

۱۴۰۰/۳/۶

۵

آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

۱۴۰۰/۳/۱۳

۶

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE(دوره ۶۲)

۱۴۰۰/۳/۲۰

۷

آزمون دکترای تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی (Ph.D)

۳ و ۱۴۰۰/۴/۴

۸

آزمون ارتقای دستیاران دندانپزشکی

۱۴۰۰/۴/۱۰

۹

آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی (توسط دانشگاه‌های مجری)

۱۴۰۰/۴/۱۷

۱۰

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی

۱۴۰۰/۵/۱۴

۱۱

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۳)

۱۴۰۰/۵/۱۴

۱۲

آزمون ملی دندانپزشکی ۱

۱۴۰۰/۵/۲۱

۱۳

آزمون تکمیلی علوم آزمایشگاهی

۱۴۰۰/۵/۲۱

۱۴

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی (بورد تخصصی(دوره ۶۸) و فوق تخصصی(دوره ۳۵))

۴ و ۱۴۰۰/۶/۵

۱۵

آزمون پیش کارورزی- آزمون علوم پایه پزشکی

۱۴۰۰/۶/۱۸

۱۶

آزمون علوم پایه دندانپزشکی- آزمون جامع دوره دکتری عمومی داروسازی (۱۸۰ واحدی)

۱۴۰۰/۶/۱۹

۱۷

مرحله دوم انفرادی آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

شهریور ۱۴۰۰

۱۸

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی

۱۴۰۰/۷/۸

۱۹

آزمونز بان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۴)

۱۴۰۰/۷/۲۲

۲۰

آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی

۱۴۰۰//۷/۲۹

۲۱

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۵)

۱۴۰۰/۹/۱۱

۲۲

آزمون ملی دندانپزشکی ۲

۱۴۰۰/۱۰/۹

۲۳

آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (سی و نهمین دوره)

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲۴

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی (بورد تخصصی(دوره ۶۹) و فوق تخصصی(دوره ۳۶))*

۷ و ۱۴۰۰/۱۱/۸

۲۵

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۶)

۱۴۰۰/۱۱/۱۴

۲۶

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی)

۱۴۰۰/۱۱/۱۹

۲۷

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی

۱۴۰۰/۱۱/۲۸

۲۸

آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی (دوره ۴۹) و آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده

۱۴۰۰/۱۲/۵

۲۹

آزمون پیش کارورزی- آزمون علوم پایه پزشکی

۱۴۰۰/۱۲/۱۲

۳۰

آزمون علوم پایه دندانپزشکی- آزمون جامع دوره دکتری عمومی داروسازی (۱۸۰ واحدی)

۱۴۰۰/۱۲/۱۳

*برگزاری این آزمون منوط به اخذ مصوبه از شورای آموزش پزشکی و تخصصی می باشد.

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد