بر اساس دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد، در رشته ترویج و آموزش کشاورزی در گرایش‌های زیر دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرفته می‌شود:

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

۱) ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی

۲) آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست

۳) زیست‌بوم انسانی کشاورزی

۴) نوآوری و کارآفرینی کشاورزی

داوطلبان گرایش‌های مختلف این رشته لازم است در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه ترویج و آموزش کشاورزی نموده و با توجه به ضرایب دروس امتحانی کنکور کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند.

در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد، به هر یک از گرایش‌های فوق یک کدضریب اختصاص داده شده (که در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری نیز قابل مشاهده است) و رتبه داوطلب برای هر یک از این گرایش‌ها با توجه به ضریب درنظرگرفته شده برای هر یک از دروس امتحانی اعلام می‌شود.

پس از اعلام نتایج اولیه در سایت سازمان سنجش، داوطلبان فرصت دارند با توجه به ترویج و آموزش کشاورزی درج‌شده در کارنامه اولیه آزمون کارشناسی ارشد و نیز بر اساس ظرفیت پذیرش هر یک از دانشگاه‌ها، نسبت به انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد اقدام نمایند.

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی در دانشگاه‌های سراسری

دانشگاه‌های پذیرنده و ظرفیت پذیرش در هر یک از گرایش‌های کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی متفاوت است که در دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سراسری اعلام می‌شود.

جهت اطلاع داوطلبان گرامی آزمون کارشناسی ارشد، در ادامه فهرست دانشگاه‌های دولتی دارای پذیرش و ظرفیت پذیرش گرایش‌های مختلف کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی ارائه شده است:

ظرفیت کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در رشته ترویج و آموزش کشاورزی

فهرست واحدهای دانشگاهی دارای پذیرش و ظرفیت کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی مطابق دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد به شرح زیر است:

ظرفیت کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد

 

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد