پارسه

ظرفیت پذیرش رشته‌ های آزمون کارشناسی ارشد

ظرفیت پذیرش رشته‌ های آزمون کارشناسی ارشد

در این صفحه ظرفیت  پذیرش کنکور کارشناسی ارشد در رشته های مختلف گروه های آزمایشی علوم انسانی، علوم پایه، فنی مهندسی، هنر، کشاورزی و دامپزشکی آورده شده است.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

ظرفیت پذیرش کنکور ارشد رشته های علوم انسانی

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی ( کد ۱۱۰۱ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علوم جغرافیایی ( کد ۱۱۰۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ( کد ۱۱۰۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته زبان عربی ( کد ۱۱۰۴ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی ( کد ۱۱۰۵ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ( کد ۱۱۰۶ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته تاریخ ( کد ۱۱۰۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی ( کد ۱۱۰۸ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته زبان های باستانی ایران ( کد ۱۱۰۹ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی ( کد ۱۱۱۰ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی ( کد ۱۱۱۱ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق ( کد ۱۱۱۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام ( کد ۱۱۱۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی ادیان ( کد ۱۱۱۴ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی مخصوص اهل تسنن ( کد ۱۱۱۵ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته فلسفه ( کد ۱۱۱۶ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی ( کد ۱۱۱۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی ( کد ۱۱۱۹ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته زبان فرانسه ( کد ۱۱۲۰ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی ( کد ۱۱۲۱ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته زبان روسی ( کد ۱۱۲۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته زبان آلمانی ( کد ۱۱۲۴ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی ( کد ۱۱۲۵ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته حقوق ( کد ۱۱۲۶ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته ایران شناسی ( کد ۱۱۲۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته زبان ژاپنی ( کد ۱۱۲۸ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات اردو ( کد ۱۱۲۹ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل ( کد ۱۱۳۰ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مطالعات جهان ( کد ۱۱۳۱ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی ( کد ۱۱۳۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته روانشناسی ( کد ۱۱۳۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( کد ۱۱۳۴ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان ( کد ۱۱۳۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی ( کد ۱۱۳۸ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی ( کد ۱۱۳۹ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مدیریت ( کد ۱۱۴۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مشاوره ( کد ۱۱۴۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مدیریت دریایی (کد ۱۱۴۴)

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته امور فرهنگی ( کد ۱۱۴۵ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته محیط زیست ( کد ۱۱۴۶ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته اطلاعات و حفاظت اطلاعات ( کد ۱۱۴۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی ( MBA ) ( کد ۱۱۴۸ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مدیریت دفاعی (۱) ( کد ۱۱۴۹)

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مدیریت دفاعی (۲) (کد ۱۱۵۰ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی ( کد ۱۱۵۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مدیریت اطلاعاتی ( کد ۱۱۵۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مطالعات دفاعی استراتژیک ( کد ۱۱۵۴ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته اطلاعات استراتژیک ( کد ۱۱۵۵ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته آماد ( کد ۱۱۵۶ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مدیریت بحران ( کد ۱۱۵۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته پدافند غیرعامل (۱) ( کد ۱۱۵۸ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته پدافند غیرعامل (۲) ( کد ۱۱۵۹ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی ( کد ۱۱۶۰ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته‌های دانشگاه علوم انتظامی امین ( کد ۱۱۶۱)

ظرفیت پذیرش کنکور کارشناسی ارشد رشته های علوم پایه

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علوم زمین ( کد ۱۲۰۱ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک و هواشناسی ( کد ۱۲۰۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته شیمی ( کد ۱۲۰۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته فیزیک ( کد ۱۲۰۴)

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته فوتونیک ( کد ۱۲۰۵ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی – علوم سلولی و مولکولی ( کد ۱۲۰۶ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته آمار ( کد ۱۲۰۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته ریاضی ( کد ۱۲۰۸ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر ( کد ۱۲۰۹ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی – علوم گیاهی ( کد ۱۲۱۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی – علوم جانوری ( کد ۱۲۱۴ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علوم محیط زیست ( کد ۱۲۱۵ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی دریا ( کد ۱۲۱۶ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته اقیانوس شناسی فیزیکی ( کد ۱۲۱۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه علم ( کد ۱۲۱۸ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علوم شناختی ( کد ۱۲۱۹ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علوم اطلاعاتی ( کد ۱۲۲۰ )

ظرفیت ( تعداد ) پذیرش ازمون کارشناسی ارشد رشته های فنی مهندسی

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق ( کد ۱۲۵۱ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت ( کد ۱۲۵۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر ( کد ۱۲۵۵ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری کشتی ( کد ۱۲۵۶ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی ( کد ۱۲۵۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع ( کد ۱۲۵۹ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مدیریت در سوانح طبیعی ( کد ۱۲۶۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری ( کد ۱۲۶۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ( کد ۱۲۶۴ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک ( کد ۱۲۶۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن ( کد ۱۲۶۸ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد و متالورژی ( کد ۱۲۷۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته نانوفناوری – نانومواد ( کد ۱۲۷۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات ( IT ) ( کد ۱۲۷۶ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر ( کد ۱۲۷۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا ( کد ۱۲۷۹ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی ( کد ۱۲۸۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی ( کد ۱۲۸۵ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر – صنایع رنگ ( کد ۱۲۸۶ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی طراحی محیط زیست ( کد ۱۲۸۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت ( کد ۱۲۹۰ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی ایمنی و بازرسی فنی ( کد ۱۲۹۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی – بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) ( کد ۱۲۹۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته ایمنی صنعتی ( کد ۱۲۹۴ )

ظرفیت پذیرش کنکور ارشد سراسری و ازاد کشاورزی

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی – مرتع و آبخیزداری ( کد ۱۳۰۱ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی – آب ( کد ۱۳۰۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات ( کد ۱۳۰۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی ( کد ۱۳۰۴ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی ( کد ۱۳۰۵ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی ( کد ۱۳۰۶ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی – جنگل ( کد ۱۳۰۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی – علوم خاک ( کد ۱۳۰۸ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی – علوم دام و طیور ( کد ۱۳۰۹ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی – شیلات ( کد ۱۳۱۱ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی – چوب ( کد ۱۳۱۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کد ۱۳۱۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی ( کد ۱۳۱۴ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی ( کد ۱۳۱۵ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست ( کد ۱۳۱۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم ( کد ۱۳۱۹ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی – بیابان ( کد ۱۳۲۱ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ( کد ۱۳۲۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته اکوهیدرولوژی ( کد ۱۳۲۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی ( کد ۱۳۲۴ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی ( کد ۱۳۲۵ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی ( کد ۱۳۲۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی فضای سبز ( کد ۱۳۲۸ )

ظرفیت پذیرش کنکور ارشد رشته های هنر

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری ( کد ۱۳۵۰ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته طراحی شهری ( کد ۱۳۵۱ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته معماری ( کد ۱۳۵۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی ( کد ۱۳۵۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته نمایش عروسکی ( کد ۱۳۵۶ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته هنرهای نمایشی و سینما ( کد ۱۳۵۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته هنرهای تصویری و طراحی ( کد ۱۳۵۸ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته هنرهای پژوهشی و صنایع دستی ( کد ۱۳۵۹ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته هنرهای موسیقی ( کد ۱۳۶۰ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته هنرهای ساخت و معماری ( کد ۱۳۶۱ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی ( کد ۱۳۶۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته فرش ( کد ۱۳۶۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته طراحی پارچه و لباس ( کد ۱۳۶۴ )

ظرفیت پذیرش کنکور ارشد سراسری ، ازاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ، شبانه ، روزانه رشته های کشاورزی

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی دامپزشکی ( کد ۱۵۰۱ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی دامپزشکی ( کد ۱۵۰۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته قارچ شناسی دامپزشکی ( کد ۱۵۰۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته بافت شناسی دامپزشکی ( کد ۱۵۰۴ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی ( کد ۱۵۰۵ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته ایمنی شناسی دامپزشکی ( کد ۱۵۰۶ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ( کد ۱۵۰۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی بالینی ( کد ۱۵۰۹ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته سم‌شناسی ( کد ۱۵۱۰ )

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۱ دیدگاه
جدیدترین
قدیمی‌ترین
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
مهتاب
دی ۱۷, ۱۳۹۹ ۱:۰۵ ب٫ظ

سلام خسته نباشید
آیا برای ارشد بدون کنکور هم کارنامه سبز هست؟
امکان جابه جایی وجود دارد؟