نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد گروه دامپزشکی از سال ۸۷-۹۹ جهت دانلود رایگان در اختیار داوطلبان می باشد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

داوطبان متقاضی رشته های دامپزشکی می توانند تمام سوالات آزمون گروه امتحانی خود را از سال ۸۷ تا ۹۹ به راحتی از این سایت دانلود نمایند.

برای دانلود سوالات سایر گروه های آزمایشی کنکور کارشناسی ارشد، به صفحه دانلود سوالات کارشناسی ارشد مراجعه فرمایید.

به امید موفقیت تک تک کاربران عزیز مستر تست

6.dampezeshki

header-soal-1501

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ انگل شناسی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ انگل شناسی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ انگل شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه انگل شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه انگل شناسی دامپزشکی

header-soal-1502

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ فیزیولوژی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ فیزیولوژی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ فیزیولوژی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه فیزیولوژی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه فیزیولوژی دامپزشکی

 

دانلود سوالات کارشناسی ارشد قارچ شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ قارچ شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ قارچ شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ قارچ شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه قارچ شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه قارچ شناسی دامپزشکی

header-soal-1504

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ بافت شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ بافت شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ بافت شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه بافت شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه بافت شناسی دامپزشکی

header-soal-1505

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ باکتری شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ باکتری شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ باکتری شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه باکتری شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه باکتری شناسی دامپزشکی

header-soal-1506

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ ایمنی شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ ایمنی شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ ایمنی شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه ایمنی شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه ایمنی شناسی دامپزشکی

header-soal-1507

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

header-soal-1509

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ بیوشیمی بالینی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ بیوشیمی بالینی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ بیوشیمی بالینی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه بیوشیمی بالینی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه بیوشیمی بالینی

header-soal-1510

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ سم شناسی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ سم شناسی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ سم شناسی

 

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ پیشگیری بیماری های دامی

 

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد