دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد گروه دامپزشکی

نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد گروه دامپزشکی از سال ۸۷-۹۹ جهت دانلود رایگان در اختیار داوطلبان می باشد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

داوطبان متقاضی رشته های دامپزشکی می توانند تمام سوالات آزمون گروه امتحانی خود را از سال ۸۷ تا ۹۹ به راحتی از این سایت دانلود نمایند.

برای دانلود سوالات سایر گروه های آزمایشی کنکور کارشناسی ارشد، به صفحه دانلود سوالات کارشناسی ارشد مراجعه فرمایید.

به امید موفقیت تک تک کاربران عزیز مستر تست

6.dampezeshki

header-soal-1501

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ انگل شناسی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ انگل شناسی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ انگل شناسی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ انگل شناسی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ انگل شناسی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ انگل شناسی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ انگل شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه انگل شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه انگل شناسی دامپزشکی

header-soal-1502

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ فیزیولوژی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ فیزیولوژی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ فیزیولوژی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ فیزیولوژی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ فیزیولوژی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ فیزیولوژی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ فیزیولوژی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه فیزیولوژی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه فیزیولوژی دامپزشکی

 

دانلود سوالات کارشناسی ارشد قارچ شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ قارچ شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ قارچ شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ قارچ شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ قارچ شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ قارچ شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ قارچ شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ قارچ شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه قارچ شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه قارچ شناسی دامپزشکی

header-soal-1504

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ بافت شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ بافت شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ بافت شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ بافت شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ بافت شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ بافت شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ بافت شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه بافت شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه بافت شناسی دامپزشکی

header-soal-1505

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ باکتری شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ باکتری شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ باکتری شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ باکتری شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ باکتری شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ باکتری شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ باکتری شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه باکتری شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه باکتری شناسی دامپزشکی

header-soal-1506

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ ایمنی شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ ایمنی شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ ایمنی شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ ایمنی شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ ایمنی شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ ایمنی شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ ایمنی شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه ایمنی شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه ایمنی شناسی دامپزشکی

header-soal-1507

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

header-soal-1509

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ بیوشیمی بالینی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ بیوشیمی بالینی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ بیوشیمی بالینی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ بیوشیمی بالینی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ بیوشیمی بالینی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ بیوشیمی بالینی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ بیوشیمی بالینی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه بیوشیمی بالینی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه بیوشیمی بالینی

header-soal-1510

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ سم شناسی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ سم شناسی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ سم شناسی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ سم شناسی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ سم شناسی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ سم شناسی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ سم شناسی

 

پیشگیری بیماری های دامی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ پیشگیری بیماری های دامی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ پیشگیری بیماری های دامی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ پیشگیری بیماری های دامی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ پیشگیری بیماری های دامی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ پیشگیری بیماری های دامی

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات