داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد تنها در صورتی می‌توانند در دو رشته امتحانی ثبت نام کنند که یک رشته اصلی و یک رشته شناور کارشناسی ارشد انتخاب کنند.

به گزارش مستر تست، بنا بر اعلام سازمان سنجش، داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد می‎توانند حداکثر نسبت به ثبت نام و شرکت در دو رشته امتحانی در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ اقدام کنند؛ به نحوی که یکی از رشته‌ها اصلی و دیگری شناور باشد.

تعداد رشته های شناور کنکور کارشناسی ارشد در سال گذشته، ۶۴ کدرشته بود.

رشته های شناور کنکور کارشناسی ارشد چیست؟

این رشته‌ها توسط سازمان سنجش تعیین می‌شود و در دفترچه کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ با علامت ستاره مشخص می‌شود. همچنین لیست آن‌ها به صورت جداگانه در دفترچه اعلام می‌شود.

در صورتی که داوطلبی یک رشته امتحانی اصلی را به عنوان رشته امتحانی اول آزمون کارشناسی ارشد انتخاب کند، می‌تواند یکی از رشته های شناور کارشناسی ارشد را نیز انتخاب کند. زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد این رشته‌ها به گونه‌ای خواهد بود که با زمان برگزاری رشته‌های امتحانی اصلی تداخل نداشته باشد.

رشته های شناور کنکور کارشناسی ارشد چیست؟اما داوطلبانی که کدرشته امتحانی اصلی (یا به عبارتی کدرشته امتحانی اول) آنان یکی از رشته های امتحانی شناور آزمون کارشناسی ارشد باشد، به هیچ عنوان حق انتخاب یکی دیگر از کدرشته‌های امتحانی جدول مزبور را ندارند و سیستم ثبت نام اینترنتی اجازه انتخاب کدرشته امتحانی دوم انتخابی از بین کدرشته امتحانی شناور را برای بار دوم به این قبیل از داوطلبان نخواهد داد.

چنانچه داوطلبی رشته امتحانی اول خود را از مجموعه رشته های شناور کنکور ارشد و رشته امتحانی دوم خود را از سایر رشته های امتحانی انتخاب نماید، سیستم بطور هوشمند و خودکار نسبت به جابجایی رشته امتحانی اول و دوم اقدام خواهد نمود.

تحصیل در دوره کارشناسی ارشد منوط به قبولی در آزمون ورودی و گذراندن دروس پیش نیاز به تشخیص گروه آموزشی مربوط بوده و هزینه دروس پیش نیاز نیز توسط دانشجو پرداخت خواهد شد.

کلیه فارغ التحصیلان دوره‌های کارشناسی مورد تأیید (بدون توجه به نوع مدرک تحصیلی) می توانند در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته های امتحانی گروه علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی، هنر و دامپزشکی (بجز کد رشته های امتحانی که شرط عنوان مدرک تحصیلی مشخص، در آنان اعمال و در جدول رشته های امتحانی درج گردیده) ثبت نام و شرکت نمایند.

فهرست رشته های شناور کنکور کارشناسی ارشد

داوطلبان در صورت داشتن شرایط، علاوه بر رشته اصلی، می توانند متقاضی یکی از رشته های شناور کنکور کارشناسی ارشد مطابق جدول زیر نیز باشند:

قابل توجه است که تصویر زیر مربوط به رشته های شناور آزمون کارشناسی ارشد ۹۹ رشته های علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و هنر است و ممکن است برای کنکور ارشد ۱۴۰۰ با تغییراتی همراه باشد.

رشته های شناور کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی

داوطلبانی که تمایل دارند رشته دوم امتحانی کنکور کارشناسی ارشد را از گروه علوم انسانی انتخاب کنند، می‌توانند یکی از رشته‌های جدول زیر را انتخاب نمایند.

ردیف کد رشته نام رشته امتحانی
۱ ۱۱۰۳ سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
۲ ۱۱۰۹ زبان های باستانی ایران
۳ ۱۱۱۰ مجموعه زبان شناسی
۴ ۱۱۱۹ مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی
۵ ۱۱۲۵ مدیریت جهانگردی
۶ ۱۱۲۷ ایران شناسی
۷ ۱۱۲۸ آموزش زبان ژاپنی
۸ ۱۱۲۹ آموزش زبان اردو
۹ ۱۱۳۱ مطالعات جهان
۱۰ ۱۱۳۷ مطالعات زنان
۱۱ ۱۱۳۸ مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
۱۲ ۱۱۳۹ مجموعه مددکاری اجتماعی
۱۳ ۱۱۴۴ مدیریت دریایی
۱۴ ۱۱۴۵ امور فرهنگی
۱۵ ۱۱۴۶ محیط زیست
۱۶ ۱۱۴۸ مجموعه مدیریت کسب و کار و برنامه ریزی امور شهری
۱۷ ۱۱۵۳ مجموعه اطلاعات
 
 

رشته های شناور کارشناسی ارشد علوم پایه

داوطلبانی که تمایل دارند رشته دوم امتحانی خود در کنکور کارشناسی ارشد را از گروه علوم پایه انتخاب کنند، می‌توانند یکی از رشته‌های جدول زیر را انتخاب نمایند.

ردیف کد رشته نام رشته امتحانی
۱ ۱۲۰۲ مجموعه ژئوفیزیک و هوا شناسی
۲ ۱۲۰۵ مجموعه فتونیک
۳ ۱۲۰۹ مجموعه علوم کامپیوتر
۴ ۱۲۰۱۳ زیست شناسی گیاهی
۵ ۱۲۰۱۴ زیست شناسی جانوری
۶ ۱۲۰۱۵ مجموعه علوم محیط زیست
۷ ۱۲۰۱۶ زیست شناسی دریایی
۸ ۱۲۰۱۷ اقیانوس شناسی فیزیکی
۹ ۱۲۰۱۸ مجموعه تاریخ و فلسفه علم
۱۰ ۱۲۰۱۹ علوم شناختی
۱۱ ۱۲۰۲۰ مجموعه علوم اطلاعاتی
 
 

رشته های شناور کارشناسی ارشدگروه فنی مهندسی

داوطلبانی که تمایل دارند رشته دوم امتحانی خود در کنکور کارشناسی ارشد را از گروه فنی مهندسی انتخاب کنند، می‌توانند یکی از رشته‌های جدول زیر را انتخاب نمایند.

ردیف کد رشته نام رشته امتحانی
۱ ۱۲۵۳ مهندسی نفت
۲ ۱۲۵۵ مهندسی پلیمر
۳ ۱۲۵۶ مجموعه مهندسی معماری کشتی
۴ ۱۲۶۲ مهندسی در سوانح طبیعی
۵ ۱۲۷۳ نانو فناوری – نانو مواد
۶ ۱۲۷۶ مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
۷ ۱۲۷۹ مهندسی هوافضا
۸ ۱۲۸۵ مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و دارو سازی
۹ ۱۲۸۶ مهندسی پلیمر – صنایع رنگ
۱۰ ۱۲۸۷ مهندسی طراحی محیط زیست
۱۱ ۱۲۹۰ مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت
۱۲ ۱۲۹۲ مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
۱۳ ۱۲۹۳ مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
 
 

رشته های شناور کارشناسی ارشدگروه کشاورزی

داوطلبانی که تمایل دارند رشته دوم امتحانی خود در کنکور کارشناسی ارشد را از گروه کشاورزی انتخاب کنند، می‌توانند یکی از رشته‌های جدول زیر را انتخاب نمایند.

ردیف کد رشته نام رشته امتحانی
۱ ۱۳۱۴ حشره شناسی کشاورزی
۲ ۱۳۲۲ مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
۳ ۱۳۲۳ اکوهیدرولوژی
۴ ۱۳۲۴ بیوتکنولوژی کشاورزی
۵ ۱۳۲۵ توسعه روستایی
۶ ۱۳۲۷ مدیریت کشاورزی
 
 

رشته های شناور کارشناسی ارشد گروه هنر

داوطلبانی که تمایل دارند رشته دوم امتحانی خود در کنکور کارشناسی ارشد را از گروه هنر انتخاب کنند، می‌توانند یکی از رشته‌های جدول زیر را انتخاب نمایند.

ردیف کد رشته نام رشته امتحانی
۱ ۱۳۵۰ مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری
۲ ۱۳۵۱ مجموعه طراحی شهری
۳ ۱۳۵۳ مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی
۴ ۱۳۵۶ نمایش عروسکی
۵ ۱۳۵۹ مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی
۶ ۱۳۶۱ مجموعه هنرهای ساخت و معماری
۷ ۱۳۶۲ طراحی صنعتی
۸ ۱۳۶۳ فرش
 
 

رشته های شناور کارشناسی ارشد گروه دامپزشکی

داوطلبانی که تمایل دارند رشته دوم امتحانی خود در کنکور کارشناسی ارشد را از گروه دامپزشکی انتخاب کنند، می‌توانند یکی از ۹ رشته‌ جدول زیر را انتخاب نمایند.

ردیف کد رشته نام رشته امتحانی
۱ ۱۵۰۱ انگل شناسی
۲ ۱۵۰۲ فیزیولوژی دامپزشکی
۳ ۱۵۰۳ قارچ شناسی دامپزشکی
۴ ۱۵۰۴ بافت شناسی دامپزشکی
۵ ۱۵۰۵ باکتری شناسی دامپزشکی
۶ ۱۵۰۶ ایمنی شناسی دامپزشکی
۷ ۱۵۰۷ بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
۸ ۱۵۱۰ سم شناسی
۹
۱۵۱۱
پیشگیری بیماری های دامی
 

هزینه ثبت نام رشته های شناور کنکور ارشد

برای ثبت نام در یک کد رشته در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ لازم است داوطلبان نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد اقدام کنند. در صورتی که داوطلبان متقاضی شرکت در رشته امتحانی دوم باشند، لازم است مجددا نسبت به پرداخت هزینه و تهیه کارت اعتباری دوم نیز اقدام نمایند.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته های شناور

پس از اعلام نتایج اولیه کنکور ارشد، داوطلبان بر اساس کارنامه خود نسبت به انتخاب رشته اقدام می کنند. داوطلبانی که در دو رشته در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کرده اند نیز همانند سایر داوطلبان نسبت به تکمیل یک فرم انتخاب رشته اقدام می کنند.

در واقع همه رشته محل های رشته امتحانی اصلی و رشته امتحانی شناور در یک فرم وارد می شود و اولین رشته محلی (بر اساس اولویت انتخابی داوطلب) که داوطلب حائز شرایط پذیرش باشد، به عنوان محل قبولی نهایی اعلام خواهد شد.

رشته های شناور ارشد ۱۴۰۰ را از کجا ببینم؟

فهرست رشته های شناور کنکور کارشناسی در دفترچه ثبت نام ارشد اطلاع رسانی می شود.

آیا امکان شرکت در یک رشته امتحانی در دانشگاه سراسری و یک رشته در دانشگاه آزاد وجود دارد؟

با توجه به این آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری و آزاد به صورت یکپارچه برگزار می‌شود، رشته امتحانی سراسری همان رشته دانشگاه آزاد است.

آیا نتایج کنکور ارشد رشته های شناور به صورت مجزا اعلام می شود؟

خیر، تنها یک رشته محل به عنوان قبولی نهایی داوطلبان کنکور ارشد اعلام می شود.

بهترین رشته شناور ارشد کدام است؟

انتخاب بهترین رشته بستگی به علایق و شرایط هر یک از داوطلبان دارد. فهرست رشته های شناور در متن همین مقاله آمده است.

مطالب مفید:

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد