پارسه
نوگام
کیهان روان
عالم زاده

سرفصل و ضرایب دروس رشته مدیریت بحران در آزمون کارشناسی ارشد ( کد ۱۱۵۷ )

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت بحران با توجه به گرایش مدنظرشان لازم است به سؤالات تعدادی از ۶ سرفصل آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت بحران که در دفترچه‌ ثبت‌نام کنکور ارشد معرفی شده، پاسخ دهند.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

سرفصل‌ها و ضرایب دروس گرایش‌های مختلف کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت بحران بر اساس دفترچه ثبت نام ارشد ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

۱- زبان عمومی و تخصصی انگلیسی

۲- تاریخ معاصر ایران و جهان

۳- جامعه شناسی عمومی

۴- روانشناسی عمومی

۵- اصول و روش­ های مدیریت

۶- علوم نظامی

گرایش‌های مختلف مجموعه مدیریت بحران به شرح زیر است:

– مدیریت بحران

ﺗﻮﺟﻪ ۱: ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿی اﻳﻦ رﺷﺘﻪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر، از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﻛﺰ آزﻣﻮن و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ (ع) ﻣﺘﻌﺎقباً ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﻮﺟﻪ ۲: ﻓﻘﻂ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت ﻋﻠﻮم ﻛﻪ ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﭙﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ، می ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻘﺎضی ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ ۳: ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ (ع) و ﻓﻘﻂ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮادران اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ ۴: ﭘﺬﻳﺮش رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان در ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻛﺸﻮر، از ﻛﺪرﺷﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎنی ۱۱۴۲ ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دولتی (ﻛﺪ ﺿﺮﻳﺐ ۲) ﺻﻮرت می ﭘﺬﻳﺮد.

سرفصلهای کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت بحران

برای مشاهده منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت بحران به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

همچنین برای دانلود سوالات کارشناسی ارشد کلیک کنید.

مطالب مفید برای داوطلبان کنکور ارشد:

آیا منابع آزمون کارشناسی ارشد از سوی سازمان سنجش اعلام می شود؟

خیر، سازمان سنجش تنها سرفصل های دروس امتحانی کنکور ارشد را اعلام می کند. اما لینک فهرست منابع در متن همین مقاله قرار گرفته است.

برای دریافت سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت بحران به کدام سایت مراجعه کنم؟

مسترتست به عنوان وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد، امکان دانلود سوالات کنکور ارشد را به صورت کاملاً رایگان فراهم کرده است.

 
ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات