دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد گروه علوم پایه

نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پایه از سال ۸۷-۹۹ جهت دانلود رایگان در اختیار داوطلبان می باشد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

داوطبان متقاضی رشته های علوم پایه می توانند تمام سوالات آزمون گروه امتحانی خود را از سال ۸۷ تا ۹۹ به راحتی از این سایت دانلود نمایند.

برای دانلود سوالات سایر گروه های آزمایشی کنکور کارشناسی ارشد، به صفحه دانلود سوالات کارشناسی ارشد مراجعه فرمایید.

به امید موفقیت تک تک کاربران عزیز مستر تست

3.Paye

header-soal-1201

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ علوم زمین

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ علوم زمین

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ علوم زمین

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ علوم زمین

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم زمین

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ علوم زمین

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ علوم زمین

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه علوم زمین

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه علوم زمین

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته  زمین شناسی۹۴-۹۵

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته  زمین شناسی۹۳-۹۴

دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه زمین شناسی ۹۲-۹۳

دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی ۹۱

دانلود سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی ۹۰ 

دانلود سوالات تست ارشد زمین شناسی ۸۹

دریافت رایگان تست ارشد رشته زمین شناسی ۸۸

دانلود سوال تست ارشد زمین شناسی سال ۱۳۸۷

header-soal-1202

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ ژئوفیزیک و هواشناسی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ ژئوفیزیک و هواشناسی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ ژئوفیزیک و هواشناسی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ ژئوفیزیک و هواشناسی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ ژئوفیزیک و هواشناسی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ ژئوفیزیک و هواشناسی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ ژئوفیزیک و هواشناسی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک و هواشناسی ۹۴ -۹۵

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک و هواشناسی ۹۳-۹۴

دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی ۹۲-۹۳

دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک و هواشناسی ۹۱

دانلود سوالات کارشناسی ارشد ژئوفیزیک ۹۰ 

دانلود سوالات تست ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی ۸۹

دریافت رایگان تست ارشد رشته ژئوفیزیک و هواشناسی ۸۸

دانلود سوال تست ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی سال ۱۳۸۷

header-soal-1203

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ شیمی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ شیمی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ شیمی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ شیمی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ شیمی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ شیمی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ شیمی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه شیمی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه شیمی

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته شیمی ۹۴ – ۹۵

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته شیمی ۹۳-۹۴

دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه شیمی ۹۲-۹۳

دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته شیمی ۹۱

دانلود سوالات کارشناسی ارشد شیمی ۹۰ 

دانلود سوالات تست ارشد شیمی ۸۹

دریافت رایگان تست ارشد رشته شیمی ۸۸

دانلود سوال تست ارشد شیمی سال ۱۳۸۷

header-soal-1204

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ فیزیک

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ فیزیک

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ فیزیک

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ فیزیک

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ فیزیک

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ فیزیک

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ فیزیک

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه فیزیک

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه فیزیک

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته فیزیک ۹۴ – ۹۵

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته فیزیک ۹۳-۹۴

دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک ۹۲-۹۳

دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته فیزیک ۹۱

دانلود سوالات کارشناسی ارشد فیزیک ۹۰

دانلود سوالات تست ارشد فیزیک ۸۹

دریافت رایگان تست ارشد رشته فیزیک ۸۸

دانلود سوال تست ارشد فیزیک سال ۱۳۸۷

header-soal-1205

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ فوتونیک

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ فوتونیک

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ فوتونیک

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ فوتونیک

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ فوتونیک

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ فوتونیک

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ فوتونیک

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه فوتونیک

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه فوتونیک

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته فوتونیک ۹۴ – ۹۵

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته فوتونیک ۹۳-۹۴

دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه فوتونیک ۹۲-۹۳

دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته فوتونیک ۹۱

دانلود سوالات کارشناسی ارشد فوتونیک ۹۰

دانلود سوالات تست ارشد فوتونیک ۸۹

دانلود سوال تست ارشد فوتونیک سال ۱۳۸۷

header-soal-1206

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ زیست شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ زیست شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ زیست شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ زیست شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زیست شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ زیست شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ زیست شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی مولکولی ۹۴ – ۹۵

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی ۹۳-۹۴

دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی مولکولی ۹۲-۹۳

دانلود سوال کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی ۹۱

دانلود سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی ۹۰ 

دانلود سوالات تست ارشد مجموعه زیست شناسی ۸۹

دریافت رایگان تست ارشد مجموعه زیست شناسی ۸۸

دانلود سوال تست ارشد مجموعه زیست شناسی سال ۱۳۸۷

header-soal-1207

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ آمار

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ آمار

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ آمار

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ آمار

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ آمار

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ آمار

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ آمار

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه آمار و کاربردها

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه آمار و کاربردها

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته آمار ۹۴-۹۵

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته آمار ۹۳-۹۴

دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه آمار ۹۲-۹۳

دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته آمار۹۱

دانلود سوالات کارشناسی ارشد آمار ۹۰ 

دانلود سوالات تست ارشد آمار ۸۹

دریافت رایگان تست ارشد رشته آمار۸۸

دانلود سوال تست ارشد آمارسال ۱۳۸۷

header-soal-1208

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ ریاضی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ ریاضی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ ریاضی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ ریاضی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ ریاضی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ ریاضی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ ریاضی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه ریاضیات و کاربردها

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه ریاضیات و کاربردها

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته ریاضی ۹۴ – ۹۵

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته ریاضی ۹۳-۹۴

دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه ریاضی ۹۲-۹۳

دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته ریاضی ۹۱

دانلود سوالات کارشناسی ارشد ریاضی ۹۰ 

دانلود سوالات تست ارشد ریاضی ۸۹

دریافت رایگان تست ارشد رشته ریاضی ۸۸

دانلود سوال تست ارشد ریاضی سال ۱۳۸۷

header-soal-1209

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ علوم کامپیوتر

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ علوم کامپیوتر

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ علوم کامپیوتر

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ علوم کامپیوتر

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم کامپیوتر

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ علوم کامپیوتر

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ علوم کامپیوتر

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه علوم کامپیوتر

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه علوم کامپیوتر

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر ۹۴- ۹۵

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر ۹۳-۹۴

دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه علوم کامپیوتر ۹۲-۹۳

دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر ۹۱

دانلود سوالات کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر ۹۰

دانلود سوالات تست ارشد علوم کامپیوتر ۸۹

دریافت رایگان تست ارشد رشته علوم کامپیوتر ۸۸

دانلود سوال تست ارشد علوم کامپیوتر سال ۱۳۸۷

header-soal-1213

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ زیست شناسی گیاهی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ زیست شناسی گیاهی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ زیست شناسی گیاهی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ زیست شناسی گیاهی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زیست شناسی گیاهی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ زیست شناسی گیاهی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ زیست شناسی گیاهی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه زیست شناسی – علوم گیاهی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه زیست شناسی – علوم گیاهی

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گیاهی ۹۴ – ۹۵

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گیاهی ۹۳-۹۴

دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی گیاهی ۹۲-۹۳

دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گیاهی ۹۱

header-soal-1214

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ زیست شناسی جانوری

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ زیست شناسی جانوری

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ زیست شناسی جانوری

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ زیست شناسی جانوری

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زیست شناسی جانوری

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ زیست شناسی جانوری

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ زیست شناسی جانوری

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه زیست شناسی – علوم جانوری

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه زیست شناسی – علوم جانوری

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی جانوری ۹۴ – ۹۵

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی جانوری ۹۳-۹۴

دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی جانوری ۹۲-۹۳

دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی جانوری۹۱

دانلود سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری ۹۰ 

دانلود سوالات تست ارشد زیست شناسی جانوری ۸۹

header-soal-1215

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ علوم محیط زیست

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ علوم محیط زیست

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ علوم محیط زیست

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ علوم محیط زیست

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم محیط زیست

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ علوم محیط زیست

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ علوم محیط زیست

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه محیط زیست دریا

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه محیط زیست دریا

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته علوم محیط زیست ۹۴ – ۹۵

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته علوم محیط زیست ۹۳-۹۴

دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه علوم محیط زیست ۹۲-۹۳

دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته علوم محیط زیست ۹۱

دانلود سوالات کارشناسی ارشد علوم محیط زیست ۹۰

دانلود سوالات تست ارشد علوم محیط زیست ۸۹

header-soal-1216

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ زیست شناسی دریا

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ زیست شناسی دریا

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ زیست شناسی دریا

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ زیست شناسی دریا

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زیست شناسی دریا

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ زیست شناسی دریا

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ زیست شناسی دریا

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه زیست شناسی دریا

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه زیست شناسی دریا

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی دریا ۹۴- ۹۵

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی دریا ۹۳-۹۴

دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی دریا ۹۲-۹۳

دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی دریا ۹۱

دانلود سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا ۹۰ 

دانلود سوالات تست ارشد زیست شناسی دریا ۸۹

دریافت رایگان تست ارشد رشته زیست شناسی دریا ۸۸

دانلود سوال تست ارشد زیست شناسی دریا سال ۱۳۸۷

header-soal-1217

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ اقیانوس شناسی فیزیکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ اقیانوس شناسی فیزیکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ اقیانوس شناسی فیزیکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ اقیانوس شناسی فیزیکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ اقیانوس شناسی فیزیکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ اقیانوس شناسی فیزیکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ اقیانوس شناسی فیزیکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه اوقیانوس شناسی فیزیکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه اوقیانوس شناسی فیزیکی/ فیزیک دریا

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته اقیانوس شناسی فیزیکی ۹۴ – ۹۵

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته علوم دریایی و اقیانوسی (فیزیک دریا) ۹۳-۹۴

دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه علوم دریایی و اقیانوسی(فیزیک دریا) ۹۲-۹۳

دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته علوم دریایی و اقیانوسی (فیزیک دریا) ۹۱

دانلود سوالات کارشناسی ارشد علوم دریایی و اقیانوسی ۹۰ (فیزیک دریا)

دانلود سوالات تست ارشد علوم دریایی و اقیانوسی(فیزیک دریا)۸۹

دریافت رایگان تست ارشد رشته علوم دریایی و اقیانوسی (فیزیک دریا) ۸۸

دانلود سوال تست ارشد علوم دریایی و اقیانوسی (فیزیک دریا) سال ۱۳۸۷

header-soal-1218

دانلود سوالات کنکور ارشد ۱۴۰۳ تاریخ و فلسفه علم

دانلود سوالات کنکور ارشد ۱۴۰۲ تاریخ و فلسفه علم

دانلود سوالات کنکور ارشد ۱۴۰۱ تاریخ و فلسفه علم

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ تاریخ و فلسفه علم

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ تاریخ و فلسفه علم

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ تاریخ و فلسفه علم

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه تاریخ و فلسفه علم

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه تاریخ و فلسفه علم

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه علم ۹۴ – ۹۵

دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه علم ۹۳-۹۴

دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه تاریخ و فلسفه علم ۹۲-۹۳

دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه علم ۹۱

دانلود سوالات کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه علم ۹۰ 

دانلود سوالات تست ارشد تاریخ و فلسفه علم ۸۹

دریافت رایگان تست ارشد رشته تاریخ و فلسفه علم ۸۸

دانلود سوال تست ارشد تاریخ و فلسفه علم سال ۱۳۸۷

header-soal-1219

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ علوم شناختی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ علوم شناختی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ علوم شناختی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ علوم شناختی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم شناختی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ علوم شناختی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ علوم شناختی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه علوم شناختی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه علوم شناختی

 

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ علوم اطلاعاتی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم اطلاعاتی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ علوم اطلاعاتی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ علوم اطلاعاتی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶  مجموعه علوم اطلاعاتی

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۷ نظرات
جدیدترین
قدیمی‌ترین
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
زهرا
فروردین ۲۰, ۱۳۹۸ ۱۲:۱۷ ب٫ظ

باسلام شما پاسخ نامه کنکورها را ندارید؟؟ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

سعید
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷ ۹:۲۷ ب٫ظ

با سلام، سوالات کنکور امروز رشته فیزیک و پاسخنامه رو در سایت قرار میدید؟

سحر
شهریور ۱۷, ۱۳۹۵ ۳:۲۴ ب٫ظ

باسلام
لطفا سوالات ارشد زیست شناسی ژنتیک انسانی و ژنتیک مولکولی را هم در سایت بگذارید
باتشکر

somaye
خرداد ۷, ۱۳۹۵ ۶:۴۰ ق٫ظ

سوالات روانشناسی علوم تربیتی بسیار سخت بود وتمام تلاش من بی فایده بود .خواهشا سال های دیگر سوالات کنکور رو با دوره های قبل مطابقت داشته باشه من ازسال۷۰به بعد تستاشو زدم دریغ از یک سوال؟

محدثه
اسفند ۱۸, ۱۳۹۴ ۷:۴۵ ب٫ظ

سلام خسته نباشید متاسفانه در رابطه با رشته علوم شناختی هیچ نمونه سوالی از هیچ دوره ای نگذاشتید لطفا اگر برای شما امکان داره اونها رو به ایمیل من ارسال کنید……. سپاس

SARA
اسفند ۱, ۱۳۹۴ ۹:۰۹ ب٫ظ

با سلام
لطف کنید سوالات ارشد وزارت علوم را به همراه جواب به ایمیلم بفرستید.
باتشکر

hadi
آذر ۱۳, ۱۳۹۴ ۷:۱۰ ب٫ظ

باسلام وتشکر،
لطفا سوالات ارشد ژنتیک انسانی وزارت بهداشت + پاسخنامه
اگرشد تشریحی
سپاسگزارم.