مشاوره تخصصی رایگان کنکور ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 طورانی برق ارشد پژوهش کیهان پژوهش صنایع دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد liveamoozp

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 97

دانلود سوالات و پاسخنامه ( کلید ) کنکور ارشد 97 - 98 سراسری و ازاد

سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ سراسری و آزاد از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

شدیداً توصیه می کنیم جهت دریافت سؤالات کنکور ارشد ۹۷ و پاسخنامه و نیز آخرین اخبار و اطلاعات اعلام نتایج کنکور ارشد ۹۷ به عضویت کانال کارشناسی ارشد مسترتست درآیید… کلیک کنید…

 

به گزارش مسترتست، سؤالات و پاسخنامه های کلیدی کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷ از طریق لینک های زیر قابل دریافت است.

 

دانلود سؤالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۷ گروه علوم انسانی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ زبان و ادبیات فارسی 

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ علوم جغرافیایی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ﺳﻨﺠﺶ از دور و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ زبان عربی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ علوم اقتصادی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ علوم ورزشی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ تاریخ

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ علوم اجتماعی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ زبان های باستانی ایران

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ زبان شناسی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ اﻟﻬﻴﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ـ علوم قرآنی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ اﻟﻬﻴﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ـ فقه و حقوق 

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ اﻟﻬﻴﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ـ فلسفه و کلام 

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ اﻟﻬﻴﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ـ ادیان

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ اﻟﻬﻴﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ (مخصوص اهل تسنن) 

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ فلسفه

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ علوم تربیتی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ علم اطلاعات و دانش شناسی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ زبان فرانسه

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ زبان انگلیسی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ زبان روسی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ زبان آلمانی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مدیریت جهانگردی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ حقوق

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ایران شناسی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ آموزش زبان ژاپنی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ زبان و ادبیات اردو

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ علوم سیاسی و روابط بین الملل

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مطالعات جهان

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ باستان شناسی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ روان شناسی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ حسابداری

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مطالعات زنان

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ علوم ارتباطات اجتماعی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مددکاری اجتماعی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مدیریت

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مشاوره

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مدیریت دریایی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ امور فرهنگی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ محیط زیست

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ اطلاعات و حفاظت اطلاعات

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و اﻣﻮر ﺷﻬﺮی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دفاعی (۱)

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دفاعی (۲)

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ﻣﺪرسی معارف اسلامی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مدیریت اطلاعاتی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ﻣطالعات دفاعی استراتژیک

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ اطلاعات استراتژیک

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ آماد

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مدیریت بحران

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ پدافند غیرعامل (۱)

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ پدافند غیرعامل (۲)

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ فرماندهی و مدیریت انتظامی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ اﻣﻴﻦ

 

دانلود سؤالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ گروه علوم پایه

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ علوم زمین

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ژئوفیزیک و هواشناسی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ شیمی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ فیزیک

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ فوتونیک

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ زیست شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ آمار

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ریاضی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ علوم کامپیوتر

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ زیست شناسی گیاهی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ زیست شناسی جانوری

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ علوم محیط زیست

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ زیست شناسی دریا

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ اقیانوس شناسی فیزیکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ تاریخ و فلسفه علم

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ علوم شناختی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ علوم اطلاعاتی

 

دانلود سؤالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۷ گروه فنی مهندسی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مهندسی برق

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مهندسی نفت

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مهندسی پلیمر

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مهندسی معماری کشتی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مهندسی شیمی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مهندسی صنایع

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مهندسی در سوانح طبیعی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مهندسی نقشه برداری

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مهندسی عمران

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مهندسی مکانیک

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مهندسی معدن

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مهندسی مواد و متالوژی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ نانوفناوری – نانومواد

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مهندسی کامپیوتر

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مهندسی هوافضا

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مهندسی نساجی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مهندسی پلیمر – صنایع رنگ

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مهندسی طراحی محیط زیست

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺑﺰار دﻗﻴﻖ و اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ایمنی صنعتی

 

دانلود سؤالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۷ گروه کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺮﺗﻊ و آﺑﺨﻴﺰداری

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آب

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ زراعت و اصلاح نباتات

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ اقتصاد کشاورزی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ باغبانی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ترویج و آموزش کشاورزی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ جنگل

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰی، زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوری و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎک

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ علوم دام و طیور

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ علوم و مهندسی شیلات

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﺰی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ حشره شناسی کشاورزی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ بیماری شناسی گیاهی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ علوم و مهندسی محیط زیست

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مهندسی مکانیک بیوسیستم

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مدیریت و کنترل بیابان

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻛﺸﺎورزی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ اﻛﻮﻫﻴﺪروﻟﻮژی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻛﺸﺎورزی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ توسعه روستایی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مدیریت کشاورزی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ مهندسی فضای سبز

 

دانلود سؤالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ گروه هنر

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮی، ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ طراحی شهری

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ معماری

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ﻣﺮﻣﺖ و اﺣﻴﺎی اﺑﻨﻴﻪ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﻲ

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ نمایش عروسکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ هنرهای نمایشی و سینما

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی و ﻃﺮاﺣﻲ

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ هنرهای موسیقی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ هنرهای ساخت و معماری

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ طراحی صنعتی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ فرش

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ طراحی پارچه و لباس

 

دانلود سؤالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ گروه دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ انگل شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ فیزیولوژی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ قارچ شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ بافت شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ باکتری شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ایمنی شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ بیوشیمی بالینی

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ سم شناسی

 


کانال تلگرام کارشناسی ارشد اینستاگرام کارشناسی ارشد

خوب نبودمیتونست بهتر باشهقابل قبولهخوب بودعالی (شما اولین نفری هستید که رتبه میدهید)
Loading...
avatar
34 Comment authors
یاسرشمیحقوقییاسرن Recent comment authors
یاسر
یاسر

اخه این سوالات دفترچه fمجموعه زبان انگلیسی رو چرا نذاشتنن فقط دفترچه e رو گذاشتن

شمی
شمی

سلام. کسی راجب سوالات رشته مشاوره نظر نداره … من غیر مرتبط بودم و اولین بار بود شرکت میکردم نمیدونم آسون بود یا سخت … لطفا نظرتون رو بگین. ممنون

حقوقی
حقوقی

سلام دوستان خواهش میکنم تک تک شما به سایت سنجش برید و اعتراض بزنید تا جوابهای درست اعمال بشه اگه تعداد اعتراضها بالا نباشه همین کلید غلط لحاظ میشه و حق همه شما ضایع میشه پس اعتراض یادتون نره مخصوصا دوستان حقوقی اقدام کنن کلید حقوق تجارت و حقوق مدنی اشتباه داره… ادامه نظر»

یاسر
یاسر

سلام چرا پاسخنامه ارشد اموزش زبان انگلیسی جواباش بیشترش غلطه تو پاسخنامه

مسعود
مسعود

این چه سوالاتی بود که داده بودند اکثرا پیچیده و مشکل! نمیدونم جواباشو تو کدوم کتاب معتبر میشه پیدا کرد! از کسانی هم که از امتحان میومدم می پرسیدم همه گفتند خیلی سخت بود

ن
ن

با سلام خدمت دوستان متاسفانه با مشاهده کلید آزمون متوجه پاسخهای غلط متعددی در کلید سنجش مشاهده کردم که در ذیل با استناد به قانون به آنها اشاره میکنم مدنی ۱.سوال۳۴گزینهی ۱ صحیح میباشد براساس بند آخر م۸۳۰ق.م ۲.سوال۴۴ به نظر میاد صحیحترین گزینه ۳میباشد براساس م۳۰۶ق.م ۳.سوال۴۵گزینهی۴صحیح میباشد براساس م۲۹۲ق.م ۴.سوال۴۸… ادامه نظر»

حامد
حامد

دوستان من گرایش جزا زدم. سوالارو که نگاه کردم همه جوابا یادم بود. فقه رو ۷۰ درصد زدم، جزا اختصاصی حدود ۶۶ و جزا عمومی هم همین حوالی. و آیین دادرسی کیفری ۹۳ درصد. امیدی واسه دورقمی شدن هست؟ معدلم هم ۱۸٫۵۶٫ ولی وقت کم اوردم نزاشتن… یه سوالایی رو مفت و… ادامه نظر»

شهریار
شهریار

درود.
جناب حامد،
معدل تان خیلی خوب میباشد و اگر رتبه خیلی خوبی هم از رشته تان بیاورید، شانس قبول یتان برای گرفتن رتبه دو رقمی تقریبا بالا میرود.
موفق و پیروز باشید.
🙂 🙂 🙂

شهریار
شهریار

درود. دوستان گلم، چند تا نصیحت دوستانه میکنم: کنکور یک رقابت دوستانه میباشد. هیچوقت از خدا نخواهید که کسی کنکورش را بد بدهد تا شما فقط قبول شوید. چرا که این یک تفکر خودخواهانه میباشد. از خدا بخواهید که همه همقطاران در این رقابت سالم، موفق شوند. شما تنها فرزند روی کره… ادامه نظر»

شهریار
شهریار

موفق و پیروز باشید.
🙂 🙂 🙂

پانی
پانی

خیلی عجیبه، ظاهرا اینجا همه رشته شون حقوقه! ? انگار اکثر شرکت کنندگان ارشد امسال، کنکورحقوق دادن، حالا یه تعداد اندکی هم مث ما رشته های دیگه شرکت کردن.

میترا
میترا

کسی میدونه برا حقوق بشر چه رتبه ای میشه قبول شد روزانه و شبانه ? ?

بهاره
بهاره

وای تو رو خدا جواب منو بدین…. من فقط پاسخنامه و پرسشنامه رو امضا کردم و اثر انگشت زدم. یعنی به کل یادم رفت که کارت ورود به جلسه رو هم باید امضا و اثر انگشت میزدم. یعنی الان برای من عدم حضور به جلسه تلقی میشه؟ خواهش میکنم جواب منو بدین… ادامه نظر»

مهسا
مهسا

سلام
نگران نباشید، مشکلی پیش نمیاد.
با این حال برای این که خیالتون راحت بشه میتونید از سیستم پاسخگویی سایت سازمان سنجش سوال کنید.

مهسا
مهسا

سلام
نگران نباشید موضوع مهمی نیست. مهم پاسخنامه تون هست که انگشت و امضا زدین.

قزلباش
قزلباش

هیچ اتفاقی نمیفته مهم پاسخنامه است که باید انگشت زد

Sahar
Sahar

احساس میکنم نتیجه هشت ماه تلاشم تو دو ساعت به باد رفت?این غمگینترین حالت غمگین شدن است??

Pink
Pink

منم مث تو هش ماه خوندم.ابرا مال توقیف شده رو چی زدی؟

Sahar
Sahar

من گرایشم جزا بود ،فقط موندم حالا که قبول نمیشم چیکار کنم? حیف خیلی تلاش کردم آخرشم هیچی?

Pink
Pink

منم اگ قبول نشم خیلی ناراحت میشمامامطمئنم خدا جواب زحمتامونو میده

Sahar
Sahar

مگر اینکه بقیه داوطلبا هم اشتب زده باشن،خدا کنه همینطور که تو میگی بشه?

manheb
manheb

درصورت مشاوره شخص میتونم کمک تون کنم

Sahar
Sahar

من گرایشم جزا بود ،حالا که قبول نمیشم نمیدونم چیکار کنم ?

Pink
Pink

سحر خانم بلدی درصد حساب کنی ب منم یاد بدی؟

Sahar
Sahar

بستگی به تعداد سوالا داره اگه ۲۰تا باشه هر سوال ۵%اگه ۱۵تایی باشه۶/۶۶فک کنم،منظورت همین بود

Pink
Pink

نگران نباش انشاالله قبول بشی من برات دعامیکنم توام برا من.ممنون❤

Sahar
Sahar

من خیلی به این قبولی احتیاج دارم چون تو شرایط خوبی نیستم تمام تلاشمم کردم ،امیدوارم تو هم قبول شی ?

حمید
حمید

اگه پاسخنامه را انگشت زده باشی ولی مشخصات پایین پاسخنامه و امضا را پر نکرده باشی چی میشه؟

پریناز
پریناز

اگر پاسخی دریافت نکردید می توانید سوال رو به سایت سازمان سنجش بزنید تا کارشناس ها جواب بدند

مهسا
مهسا

سلام
عموما مشکلی پیش نمیاد. با این حال بهتره از قسمت پاسخگویی سایت سازمان سنجش سوال کنید.

پریناز
پریناز

سلام دوستان من از سازمان سنجش پرسیدم کسانی که امضا دفترچه نزدند نگران نباشید پاسخنامه تصحیح میشه

مسعود
مسعود

آره به منم همینطوری گفتن چون همان تکمیل و امضا و اثر انگشت کارت ورود به جلسه و پاسخنامه گواه حضور داوطلب در آزمون هستش!

شهریار
شهریار

درود. دیروز عصر شنبه دوباره تحقیق کردم که بایستی سه قسمت را در حین کنکور امضا و اثر انگشت میزدید. در غیر اینصورت عدم حضور شما در جلسه تلقی میشود و غایب محسوب میشوید. قسمت اول: پایین صفحه روی کارت ورود به جلسه امتحان قسمت دوم: صفحه اول داخل دفترچه، قسمت بالا… ادامه نظر»

شهریار
شهریار

البته صبح روز بعدش یعنی امروز باز هم بیشتر تحقیق کردم.
نتیجه:
قسمت دوم مهم نیست.
اما قسمت اول و سوم الزامی میباشد.

شهریار
شهریار

منظورم اثر انگشت و امضا میباشد.

F.m
F.m

یادش بخیر پارسال همش اینجا پیام میدادم و قبولم شدم به هیچ چیزی توجه نکنین به زندگی روز مره ی خود ادامه بدین ایشالا بهترین میشین مستر تستیا

حانی
حانی

من اصلا سوالای زبان رو نگاه نکردم واسه همین بالای سوالاروهم
ندیدم ‌.الان که دفترچه رو دانلود کردم دیدم محل امضا داره
یعنی من غایب محسوب میشم؟؟
آخه پاسخنامه وبرگ ورودمو که امضا وانگشت زدم

Afsoon
Afsoon

سلام فکر کنم اکثر داوطلبا با همین قضیه روبرو هستن،منم اصلا زبان نزدم که ببینم اون بالای دفترچه رو،بعدم اگه واقعا مورد مهمی بود مسئولین موقع اثرانگشت زدن به پاسخنامه تذکر میدادن،نگران نباشین

عرفان
عرفان

???

عاطفه
عاطفه

پاسخ سوالات کی میاد؟ اصلا پاسخ سوالات رو منتشر میکنن؟

Sahar
Sahar

یازدهم جوابا میاد

مهسا
مهسا

سلام
سه شنبه همین هفته پاسخنامه سوالات منتشر خواهد شد.

مسعود
مسعود

سلام
من تو دفترچه سوالات قسمت مربوط به تایید و امضا حضور در آزمون رو اصلا در جلسه امتحان ندیدم یعنی درست بالای سوالات زبان قرار دادند! اما تو پاسخنامه تکمیل و امضا و اثر انگشت زدم این مشکلی پیش نمیاره که؟

شهریار
شهریار

درود.
جناب مسعود،
شما بایستی دو جا را در حین دادن کنکور امضا و انگشت میزدید، در غیر اینصورت عدم حضور شما در جلسه تلقی میشود و غایب محسوب میشوید.
قسمت اول: پایین صفحه روی کارت ورود به جلسه امتحان
قسمت دوم: صفحه اول داخل دفترچه، قسمت بالا
موفق و پیروز باشید.
🙂 🙂 🙂

مسعود
مسعود

خب من هم پاسخنامه رو تکمیل و امضا کردم و اثر انگشت زدم و هم کارت ورود به جلسه رو به همین ترتیب ولی فقط دفترچه یادم رفت! اگه مهم بود که حین انگشت زدن کارت ورود به جلسه و پاسخنامه به خواست مسئولین جلسه دفترچه رو هم انگشت نگاری می کردند!؟

Afsoon
Afsoon

سلام منم دفترچه سوال رو امضا نکردم،اگه واقعا مهم بود مسئولین موقع اثرانگشت زدن پاسخنامه تذکر میدادن بنظرم،زیاد خودتون رو درگیر نکنین مهم نیس

ژیلا
ژیلا

من خیلی اشتباه زدم خیلی ناراحتم

شهریار
شهریار

درود. خانم ژیلا، این موضوع را همیشه در تمام طول زندگی کنکوری تان ملکه ذهن تان کنید. اگر از صحت پاسخ سوالی اطمینان ندارید، مطلقا پاسخ ندهید. برای مثال: فرض کنید کنکور شما ۲۴۰ تا سوال دارد، اگر از صحت پاسخ سوالی اطمینان دارید، ۳۰ تا سوال عمومی و ۶۰ تا سوال… ادامه نظر»

ژیلا
ژیلا

سلام دوست عزیز ممنون بابت محبتتون حتما کاربردی خواهم کرد

شمی
شمی

منم همینطور شریک غمتم

حانی
حانی

الان توی این سوالایی که باید دانلود
کنیم .جواباشم مشخص شده یا نه؟؟؟

مهسا
مهسا

سلام
خیر هنوز کلید سوالات از سوی سازمان سنجش منتشر نشده.

سعید.ره
سعید.ره

سلام من که بیشترشو شانسی زدم هنوزم نمیدونم جوابا کدومه کلید کی میرسه

افشاريان علي
افشاريان علي

سلام بله به علت کردن که کسی تقلب نکنه کنکور شماها باید جواب درست پیداکنید نه این که این دفترچه به من نداده بودند هرسوال درست ۵درصد و هر دوسوال اشتباه زده باشی۳/۳۳کم می شود از درصد زبان فرق داره فکر کنم ۱/۳۳زبان کم میشه

شهریار
شهریار

درود. دوستان گلم، از دیدگاه روانشناسی خودم خدمتتان عرض میکنم. هیچوقت بعد از دادن امتحانات و یا کنکور، بدنبال بررسی صحت پاسخ به سوالات نگردید. زیرا اگر پاسخی را اشتباه زده باشید، استرس تان از این حالتی که الان هست بیشتر میشود. پس تا روز اعلام نتایج اولیه در ماه خرداد بدون… ادامه نظر»

پانی
پانی

بله، منم با شما موافقم!?

شهریار
شهریار

🙂 🙂 🙂

صادق
صادق

نه من زیاد موافق نیستم. البته بستگی به تیپ شخصیتی هر فرد داده.شخصیت هر کس متفاوته. یکی دوس داره نتیجش رو زودتر بدونه که با بررسی تقریبا یه چیزایی دست گیرت میشه. و میدونه که خوب زده یا بد و میتونه تا اعلام نتایج ریکاوری کنه و منتظر اون چیزی بمونه که… ادامه نظر»

Erfan
Erfan

لطفا رسیدگی کنید.من سوالات حسابداری گروه۱۲۸B رو میخوام حتما

مهسا
مهسا

سلام
فقط یک دفترچه سوال از سوی سازمان سنجش منتشر میشه متأسفانه.

Eli
Eli

دوستان من رفتم سوالاتو نگاه کردم گزینه ها رو جابه جا کردن،من چون دیروز کنکور دادم بعضیا یادمه مثلا اگه یه سوال جواب درستش دو بود تو اینجا گزینه چهار اومده مشکلی پیش نمیاد ؟؟؟یا همیشه همینطوری هست؟؟

Erfan
Erfan

عزیزجان گروه سوالات متفاوته.ABCD…بود حتما شما گروه Aنیستید

Gh
Gh

دفترچه ها شماره داره ABCDE تووی هرکدوم گزینه ها باهم فرق میکنه

مائدهmaede
مائدهmaede

بدون پاسخنامه ازکجا بدونی درست زدیم یاغلط من حسابداری رشته ام

Saeiii
Saeiii

میترسم برم چک کنم ببینم زیاد غلط زدم،، باید تحمل کنم تا خرداد یهو کارنامه رو ببینم شوکه شم 😐

Erfan
Erfan

سلام من چجوری میتونم سوالات دفترچه حسابداری۱۲۸Bرو بگیرم؟
فقط۱۲۸A اومده.

Afsoon
Afsoon

سلام وای من استرس گرفتم،من اصلا دقت نکردم به گروهشون،فقط مشخصات دفترچه و پاسخنامه رو چک کردم و گروهشو تطبیق ندادم?

ژیلا
ژیلا

یک دفترچه پنتشر میشه باید جواباتو یادت مونده باشه وقتی که چک میکنی

Erfan
Erfan

سلام من چطوری میتونم سوالات مجموعه حسابداری۱۲۸B رو پیدا کنم؟
فقط ۱۲۸Aاومده

مائدهmaede
مائدهmaede

منم ۱۲۸ bمیخوام اخه میخوام بدونم دریت زدم حسابرسی یانه

مائدهmaede
مائدهmaede

دفترچه سوالا نمیخواست فقط پاسخنامه میخواست

پریناز
پریناز

والا ترسیدم اگه یه واو کم و زیاد شه بهانه میارند

محبی
محبی

حسابداری بسیار سخت بود.اخه چه خبره.عذاب میدن آدمو

حمید
حمید

واقعا حسابرسی در حد وحشتناک سخت بود

پریناز
پریناز

من الان دیدم که دفترچه سوالات امضا می خواسته من نزدم چی میشه ؟؟؟ نگران شدم ولی پاس پاسخنامه اثر انگشت و امضا هست

نسیم
نسیم

اصلا مهم نیست

پریناز
پریناز

هر روز یه تغییری میدن آدم نگران میشه

فرهاد
فرهاد

اصلا دل ندارم برم نگاه کنم
مجبورم خودمو عذاب بدم? صنایع ام

ام بی ای پژوهش کانال تلگرام کارشناسی ارشد

زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 98 سراسری و آزاد

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:

موضوعات اصلی

مشاوره کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد بدون کنکور استعداد درخشان

 شهریه کارشناسی ارشد شبانه ، آزاد ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی

 منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 کارشناسی ارشد پردیس

 زبان کارشناسی ارشد

خیریه بچه های آسمان